Pantaenius Vestigingen wereldwijd

* Pantaenius UK Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Authorised No.308688)

Welcome to our personal area
  • Download your policies
  • Find your invoices and amounts to pay
  • Check and change your personal details
JACHTVERZEKERING

Heb ik een cascoverzekering nodig als ik mijn jacht niet gebruik?

OpenenSluiten

Ook als u op dit moment geen gebruik kunt maken van uw jacht, hebt u toch een cascoverzekering nodig. Uit onze ervaring blijkt dat, het grootste deel van de schades en een aanzienlijk aantal geregistreerde total-loss gevallen, weinig te maken hebben met het daadwerkelijke gebruik van de boot of het jacht. Brand, overmacht, inbraak en vandalisme behoren tot de meest voorkomende oorzaken van schade aan land. Ook is extra voorzichtigheid geboden, want schade veroorzaakt door bijvoorbeeld buren in de winterstalling wordt niet automatisch gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van de verantwoordelijke partij.

Hoe werkt de jachtverzekering als onze boot dit jaar op/in het winter- of zomerterrein/hal/buitenstalling blijft?

OpenenSluiten

Uw jacht is gedekt door de Casco- en Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering van Pantaenius. Zowel op het land als in het water, zonder enige tijdslimiet of deadline voor het verlaten van de winterstalling. Mocht er bijvoorbeeld op een later moment de mogelijkheid ontstaan om uw jacht te verplaatsen naar een andere, meer toegankelijke haven, dan is het transport van uw jacht over land en rivier natuurlijk verzekerd, net als de ligplaats en kraanwerkzaamheden of een eventueel verblijf op de werf.

Mijn haven is niet open of toegankelijk als gevolg van een officiële verordening. Wat gebeurt er in geval van schade?

OpenenSluiten

Informeer eerst bij de havenexploitant of de officiële verordening ook een toegangsverbod tot de haven inhoudt. In dit geval dient u een lokaal servicebedrijf of de havenmeester te vragen om uw jacht regelmatig te controleren en indien nodig de landvasten, stootwillen enz. te inspecteren. Hierdoor kan het risico op schade tot een minimum worden beperkt of kan eventuele schade zo snel mogelijk worden gemeld. Als er geen toegangsverbod tot de haven geldt, kunt u wellicht zelf deze controle uitvoeren.

Wat als de schade aan mijn jacht niet wordt ontdekt omdat mijn jachthaven gesloten is?

OpenenSluiten

Uw jacht is verzekerd in de haven of op het land. Als u niet in staat bent om regelmatig zelf uw boot te controleren, moet u iemand anders opdragen dit te doen. Als ook dit niet mogelijk is, moet u van de eerste gelegenheid na het opheffen van de maatregelen rond het coronavirus gebruikmaken om de staat van uw boot te controleren. Als er schade is opgetreden, zal deze uiteraard door de verzekering worden gedekt. U bent wel verplicht dit onmiddellijk na vaststelling te melden en zo nodig maatregelen te nemen om verdere schade tot een minimum te beperken.

Ik kan het onderhoud dat ik op mijn jacht ben begonnen niet afmaken, omdat mij de toegang wordt ontzegd. Wat gebeurt er als er nu schade ontstaat?

OpenenSluiten

Het werk aan uw jacht dient altijd zodanig te worden georganiseerd dat er geen schade kan ontstaan, ook niet als het werk wordt onderbroken. Als er redenen zijn om aan te nemen dat de onderbreking schade zal aanrichten, dient u een derde partij opdracht te geven om het aangevangen werk veilig te stellen.

Dekt de cascoverzekering de kosten van het inschakelen van gespecialiseerde bedrijven of dienstverleners voor het toezicht op mijn jacht in mijn afwezigheid?

OpenenSluiten

Een cascoverzekering beschermt u tegen het onvoorziene. In tegenstelling tot de inspectiekosten na onbedoeld aan de grond lopen, vallen de kosten voor de inschakeling van derden voor het toezicht op uw jacht niet onder de dekking van de verzekering.

Wat gebeurt er met mijn jacht als het op dit moment op een scheepswerf ligt maar de scheepswerf niet meer in bedrijf is?

OpenenSluiten

Helaas kan dit onder de huidige omstandigheden niet worden uitgesloten. Maar binnen de dekking van de aansprakelijkheids- en cascoverzekering is uw boot ook tijdens het verblijf op de werf volledig verzekerd. Neem in dit geval contact op met de betreffende maatschappij. Hieruit vloeien voor u geen extra kosten voort.

Worden reis- en hotelkosten vergoed door de cascoverzekering als mijn jacht tijdens de winterstalling wordt beschadigd en er om die reden reiskosten worden gemaakt?

OpenenSluiten

De hotelkosten en de reiskosten van en naar het hotel zijn slechts inbegrepen in de cascoverzekering als er schade optreedt tijdens het gebruik van uw jacht, waardoor deze onbruikbaar wordt. Reiskosten die worden gemaakt, omdat bij schade in de winterstalling uw aanwezigheid ter plaatse vereist is, zijn niet in de cascoverzekering inbegrepen.

Vergoedt Pantaenius de terugkeer van mijn boot of jacht vanuit het buitenland naar een Duitse haven?

OpenenSluiten

Binnen de cascoverzekering zijn in geval van schade de transportkosten naar de dichtstbijzijnde scheepswerf gedekt. Indien er geen schadeclaim is, worden de transportkosten over het algemeen niet gedekt door de cascoverzekering.

Ik ben een buitenlandse haven binnengegaan met mijn jacht, maar nu moet ik het land verlaten. Moet ik mijn jacht op een speciale manier zeker stellen?

OpenenSluiten

Wanneer u uw jacht verlaat, moet u alle nodige maatregelen treffen om schade tijdens uw afwezigheid te voorkomen. Een veilige aanlegplaats, geschikte landvasten, afgesloten kajuit en kuipbanken, voldoende ventilatie en, in geval van langere afwezigheid, een derde partij inschakelen die uw jacht en alle veiligheidsrelevante onderdelen regelmatig inspecteert, zijn belangrijke maatregelen.

Het jacht moet langer dan gepland in de stalling of op het terrein van de open stalling blijven. Zijn de extra kosten hiervoor verzekerd?

OpenenSluiten

De kosten voor het verlengen van een stalling, ligplaats of halruimte, alsmede de reguliere jaartarieven, worden niet gedekt door de cascoverzekering.

Ik kan de haven niet in. Hoe zit het met mijn walstroom?

OpenenSluiten

In principe mag er alleen walstroom worden aangesloten als het jacht permanent onder toezicht staat. Als dit niet gegarandeerd kan worden, dient u een derde partij te instrueren om de walstroomaansluiting van uw jacht af te sluiten.

Ik heb een koopcontract voor een boot afgesloten en de eigendomsoverdracht of oplevering is nu uitgesteld. Vanaf wanneer moet ik de boot verzekeren?

OpenenSluiten

De verzekering dient altijd op naam van de eigenaar van de boot te staan. De scheepswerf, de dealer of de vorige eigenaar is hiervoor verantwoordelijk tot aan de overdracht. Bij de daadwerkelijke overdracht van de boot - het precieze moment moet in het contract worden vastgelegd - wordt het verzekeringsrisico pas op u overgedragen en vanaf dat moment moet de boot op uw naam zijn verzekerd.

Ik heb al een verzekering aangevraagd, maar de eigendomsoverdracht is nu uitgesteld. Wat kan ik doen?

OpenenSluiten

Indien de eigendomsoverdracht niet op het afgesproken moment kan plaatsvinden en de boot nog steeds verzekerd is via de vorige eigenaar, kunt u de aanvang van de dekking van de door u aangevraagde polissen uitstellen. Gelieve ons te per e-mail de nieuwe datum van eigendomsoverdracht door te geven.

Wat gebeurt er met mijn jacht als ik het nog niet volledig heb betaald omdat overeengekomen was de eindbetaling bij overdracht door de dealer te voldoen, maar ik het jacht op dit moment niet kan ophalen vanwege een reisbeperking?

OpenenSluiten

U dient dit te bespreken met de dealer/verkoper. Ze zullen waarschijnlijk instemmen met het uitstellen van de overdracht. Dit zou ook moeten betekenen dat u dan pas de laatste betaling verschuldigd bent.

...wat als de dealer nu failliet gaat?

OpenenSluiten

Als er aanwijzingen zijn dat de dealer failliet dreigt te gaan, dient u de datum van eigendomsoverdracht zo mogelijk te vervroegen. Anders wordt de boot die u al betaald heeft, overgezet naar de insolvente boedel. Als de dealer niet akkoord gaat met het vervroegen van de datum van de bootoverdracht, dient u een advocaat in te schakelen.

Ik kan op dit moment de volledige premie voor de verzekering niet betalen. Wat kan ik doen?

OpenenSluiten

Neem alstublieft zo snel mogelijk contact met ons op. Wij zullen in dat geval proberen een betalingsregeling voor het hele jaar met u af te spreken.

Ik ga mijn jacht dit jaar niet gebruiken. Is er een dekkingsbeperking waarmee ik premie kan besparen?

OpenenSluiten

Een beperking van de dekking of annulering heeft op dit moment geen zin en wordt daarom door ons niet aanbevolen. Wij weten niet hoe lang de huidige situatie zal voortduren. Veel jachten zijn al gekraand, en sommige opslagfaciliteiten moeten nog voor de zomer worden ontruimd. Wij blijven hopen dat u in het komende vaarseizoen een paar ontspannende uren op uw boot kunt doorbrengen. Een dekkingsbeperking van de cascoverzekering, zoals een lay-up dekking, werkt alleen als uw jacht op het land is opgeslagen en vereist dat de boot onder geen enkele voorwaarde wordt verplaatst. De looptijd van een dergelijke dekking is ten minste 12 maanden.

Ik zal waarschijnlijk niet in staat zijn om mijn boot dit jaar te verhuren. Hoe kan ik premie besparen?

OpenenSluiten

Het soort gebruik van het jacht - commercieel of privé - moet altijd voor 12 maanden worden vastgesteld. Dus als u het charterrisico uit de verzekering haalt, kunt u uw schip gedurende het hele seizoen niet meer verhuren en uw jacht alleen privé gebruiken.

CHARTERVERZEKERING

Ik heb mijn charterreis bij de touroperator geannuleerd. Hoe zit het met het geboekte charterpakket?

OpenenSluiten

Wij hebben met de deelnemende verzekeraars een overeenkomst kunnen sluiten om uw charterpakket vanaf het begin te annuleren en u de volledige premie terug te betalen, mits de polis schadevrij is. Gelieve ons hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

Als één of meer leden van de charterbemanning ziek zouden worden door Covid-19, zou de verzekeringsmaatschappij dan ingrijpen?

OpenenSluiten

Voor de charterpakketten Basic tot Premium die, tot aan de datum van 17 maart 2020 zijn afgesloten, worden de annulerings- of terugreiskosten in verband met ziekte door Covid-19 vergoed.

Vallen hier ook reiskosten (vliegkosten) onder?

OpenenSluiten

Ja, in geval van ziekte worden ook de contractueel verschuldigde reiskosten van en naar de luchthaven vergoed, tenzij uw luchtvaartmaatschappij deze kosten vergoedt omdat uw vlucht is geannuleerd.

Wat als ik geen annulering ontvang van de chartermaatschappij/aanbieder, maar ik niemand ter plaatse kan bereiken?

OpenenSluiten

Voor charterpakketten die tot 17 maart 2020 zijn afgesloten, geldt het volgende: Indien u de chartermaatschappij of de charterbasis niet meer telefonisch of per e-mail kunt bereiken en deze niet kan betalen of zelfs failliet is, heeft u in het kader van de charterpakketten Basic tot Premium een charterprijsverzekering die u de bijbehorende kosten tot aan het overeengekomen bedrag vergoedt.

Ik wil of kan op dit moment niet aan mijn geboekte charterreis beginnen, omdat er een inreisverbod is. Vergoedt het charterpakket mij de kosten?

OpenenSluiten

Als u uw charterbasis niet kunt bereiken vanwege een inreisverbod of andere beperkingen in verband met de verspreiding van het SARS-CoV-2-virus en daarom de geplande reis moet annuleren, dan is dit geen verzekerde gebeurtenis in het kader van de annuleringskostenverzekering van uw charterpakket. Neem in dit geval contact op met uw chartermaatschappij en, indien van toepassing, rechtstreeks met uw luchtvaartmaatschappij.

Kan ik nu een charterpakket afsluiten dat me beschermt tegen de kosten die voortvloeien uit het coronavirus?

OpenenSluiten

Helaas kunnen wij u op dit punt geen extra bescherming bieden. Gezien de exponentiële verspreiding van de longziekte COVID-19, veroorzaakt door het nieuwe SARS-CoV-2 virus, hebben wij lang geprobeerd om vast te houden aan onze vorige verzekeringsvoorwaarden. De pandemie heeft nu echter een dusdanige schaal bereikt, die ons dwingt de omvang van de dekking van onze reisannuleringsverzekering tijdelijk aan te passen. Houd er daarom rekening mee dat reisannuleringen en reisonderbrekingen als gevolg van het SARS-CoV-2 virus tot nader order zijn uitgesloten van onze annuleringskostenverzekering. Er is ook geen verzekering voor het geval dat het gecharterde jacht niet beschikbaar is als gevolg van insolventie van het jachtagentschap of de chartermaatschappij.

Mijn chartermaatschappij heeft aangeboden de reis voor onbepaalde tijd uit te stellen. Kan en moet ik mijn reeds geboekte charterpakket hierop aanpassen?

OpenenSluiten

Helaas is het niet mogelijk om de charterperiode van uw bestaande polis te wijzigen, aangezien het verzekeringscontract altijd verwijst naar de specifieke charterreis die in de polis is vermeld, inclusief de reisdata en het betreffende jacht. Na overleg met de betrokken verzekeraars kunnen wij echter uw charterpakket aan het begin opzeggen en de gehele premie terugbetalen, mits de polis schadevrij is.

PANTAENIUS - een betrouwbare partner
Hoe belangrijk is zekerheid en een goed gevoel?
50
jaar

ervaring in het leveren van verzekeringsoplossingen aan jachtbezitters stelt ons in staat om een unieke klantenservice, een betrouwbare verzekeringsdekking en een exclusief schademanagement aan te bieden.

100.000
klanten

geven ons dagelijks hun vertrouwen en maken ons de marktleider voor jachtverzekeringen in Europa.

35.000
specialisten

in ons netwerk staan u met hun vakkennis en ervaring ter beschikking en maken het ons mogelijk u wereldwijd te ondersteunen in schadegevallen.