Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at sikre dig, at du får den bedste oplevelset. Få mere at vide om cookiepolitikken. Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du vores brug af cookies.

Fortsæt
Pantaenius Afdelinger

* Pantaenius UK Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Authorised No.308688)

Velkommen til din personlige brugerflade
  • Download policer, betingelser og klausuler
  • Tjek og ændre dine personlige oplysninger/data

Når andre hjælper - Problemer ved bjærgning

Kommer man på eller andet tidspunkt i en nødsituation og er afhængig af hjælpfra fremmede, så har man i situationen andre bekymringer end bjærgeløn og andrekonsekvenser. Først må faren undgås. Efterfølgende kommer det så ofte som enoverraskelse, hvilke følger en bjærgning kan have.

Som hovedregel har alle, som hjælper enanden i havsnød, krav på en bjærgeløn.Det er ikke altid nok med en god flaske frabådens bar. Når alt kommer til alt undgåsen større skade eller sågar totalskade afbåden og faren for miljøforurening ellerhindring af søfar tsvejene afvendes vedindsatsen. Bjærgelønnen kan udgøre optil 100% af bådens værdi og - for at sikrebetalingen - føre til tilbageholdelse af denreddede båd. I dette tilfælde må der stillesgarantier fra forsikringsselskabet for atfå båden udleveret igen. Forhandlingenom den endelige bjærgeløn ender hosde lokale domstole, og en sådan sag kantrække ud i årevis.Løn for bjærgning og slæbningreguleres af en international aftale ombjærgning til søs. Ifølge denne har talrigekriterier indflydelse på fastlæggelsenaf bjærgelønnen, som summen af dereddede værdier, omkostningerneog faren for bjærgeren, vejret ogregionale forhold samt de nøjagtigeomstændigheder ved bjærgningen.Da du som lægmand næppe eller kunvanskeligt kan vurdere disse aspekter,fraråder vi indstændigt at forhandle omen løn for bjærgning. Det giver meremening hurtigst muligt at kontakteog overlade forsikringsselskabetforhandlingen. Konkrete summereller værdi af båden bør under ingenomstændigheder nævnes eller nogenaftale underskrives. Medarbejderne iPantaenius’ skadeafdeling kan kontaktes24 timer i døgnet (nødstilfælde-hotlinese bagsiden) og råder over stor erfaringi sådanne situationer. Skulle en bjærgerstraks kræve en aftale, tilrådes detudelukkende at anvende den såkaldteLloyds Open Form (LOF). Dennestandardformular er international gængsog kan sågar aftales ved blot at råbedette til bjærgeren. LOF indeholderpå basis af ”no cure - no pay” (lykkesdet ikke - betales det ikke) endvidereen voldgiftsretsaftale, som i tilfældeaf en senere konflikt giver en højereretssikkerhed.

VIGTIGT VED ENBJÆRGNING

  • Kontakt hurtigst muligt ditforsikringsselskab.
  • Indgå ingen aftaler omkringbjærgning? Hvis, så kunLloyd’s Open Form.
  • Aftal ingen løn for bjærgningog nævn intet om bådensværdi.
  • Biddrag så meget som muligtved bjærgningen.
  • Noter og fasthold denøjagtige omstændigheder ogvarigheden af bjærgningen,for senere at kunne afgiveen så nøjagtig havarirapportsom muligt.
Pantaenius - en troværdig partner
Hvor vigtig er sikkerhed og ro i sindet…
Med 50
års

erfaring garanterer vi en professionel og effektiv skadebehandling, når du har mest brug for det.

100.000
kunder

har allerede tillid til os og gør Pantaenius til den førende udbyder af bådforsikringer i Europa.

35.000
eksperter

i vores netværk hjælper os med at sikre dig lokal service og hjælper dig med råd og ekpsertise i hele verden.