Søg forsikring
Bed om et tilbud
Anmeld skade
Kontakt os
Pantaenius Afdelinger

* Pantaenius UK Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Authorised No.308688)

** Pantaenius America Ltd. is a licensed insurance agent licensed in all 50 states. It is an independent corporation incorporated under the laws of New York and is a separate and distinct entity from any entity of the Pantaenius Group.

Velkommen til din personlige brugerflade
  • Download policer, betingelser og klausuler
  • Tjek og ændre dine personlige oplysninger/data

Undgå lækager med alle midler - kapløb med vandet

Om kollision, grundstødning, materialefejl, en løs skrue eller ganske enkelt egen forsømmelse

- hvis der trænger vand ind i båden, haster det. Næsten alt kan bruges for at stoppe hullet

eller i det mindste begrænse vandmængden: En grydelap, soveposen, selv en gulerod, hvis

man ikke kan finde andet. At afværge lækagen har første prioritet.

KAPLØB MED VANDET

Tror man, at man med en lille lænsepumpehar en chance mod større indtrængendevandmængder, bliver man hurtigt offerfor sin fatale fejlbedømmelse. Gennemet hul på 10 cm2, som befinder sig 20cm under vandoverfalden, flyder der ca.120 l vand i minuttet. Det svarer til ca. 12spande. Gennem det samme hul flyder 220l i minuttet, hvis det befinder sig 80 cmunder vandlinjen. Disse vandmasser kanikke bekæmpes med en gængs manuel ogelektrisk lænsepumpe. Et yderligere problem:Da batterierne pga. vægt og stabilitet i reglenplaceres så langt nede i båden som muligt, eren kortslutning nærmest forprogrammeret,hvorved de elektriske lænsepumper ikkelængere kan bruges.

OPGRADERING AF LÆNSEPUMPE

Manuelle lænsepumper har ikke dentilstrækkelige ydelse til at fjerne deindtrængende vandmasser. Et yderstfornuftigt supplement er derformotordrevne impellerpumper. De erundertiden stærkere og på grund af dereskobling med hovedmaskinen også konstantdriftsklare. Desværre hører disse pumperkun sjældent til bådenes seriemæssigeudstyr. Men efterudrustningen er ikkeså dyr. Allerede for få 100 euro kan duintegrere et ekstra lænsesystem.

Et yderligere tip: Men en omskifter kankølevandskredsløbet fra hovedmaskinenindstilles således, at motoren ikke henterdet nødvendige kølevand udenbords menfra skibets indre. Så bliver hovedmaskinenen ekstra lænsepumpe.

STOP LÆKAGEN: ALT ER TILLADT!

Konstateres der indtrængende vand,gælder det om at handle hurtigt og effektivt.Aktiver omgående lænsepumperne ogfind hurtigst muligt ud af, hvor lækket er.Begræns straks indtrængningen af vand.Det kan i starten ske med puder, kludeeller olietøj. Eller man holder sin håndover hullet eller trykker foden mod deteller sætter sig på det. I mellemtidenfinder resten af besætningen noget til atstoppe hullet med. Parallelt bør du gøreandre fartøjer opmærksom på situationen,eks. via radio og for en sikkerheds skyldforberede en mulig rømning fra båden.

Fokus er dog på at få tætnet lækagen,alt efter beskaffenhed af hullet kantræpløkker, lækpropper eller kanttræbenyttes. Sejl eller presenning kan ogsåtrækkes over skroget udvendigt. Ved hjælpaf vandtrykket bliver hullet så lukketudefra med presenningen. Derfor børmotorbåde også altid medføre et læksejl.

Rækker det stadig ikke, så tøv ikkemed at tage interiør som skuffer ellertræbeklædning til hjælp. Det er fuldtforståeligt, hvis du viger tilbage for atrive interiøret fra hinanden, men for atredde båd og liv bør intet middel skyes.Derfor bør hammer og sav også høre tilstandardudstyret om bord.

Og hvis alt er prøvet, så er det trods altbedre at sætte båden kontrolleret pågrund end at miste den helt. På strandenkan den stadig bjærges og skaderne erbetydeligt ringere end ved en sunken båd.

Pantaenius - en troværdig partner
Hvor vigtig er sikkerhed og ro i sindet…
Med 50
års

erfaring garanterer vi en professionel og effektiv skadebehandling, når du har mest brug for det.

100.000
kunder

har allerede tillid til os og gør Pantaenius til den førende udbyder af bådforsikringer i Europa.

35.000
eksperter

i vores netværk hjælper os med at sikre dig lokal service og hjælper dig med råd og ekpsertise i hele verden.