Pantaenius Avdelinger

* Pantaenius UK Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Authorised No.308688)

Velkommen til dine personlige sider
  • Last ned poliser, vilkår og betingelser
  • Sjekk og endre dine personlige opplysninger
This service is currently not available. Please try again later.

Førstehjelp – alle kan redde liv

03.08.2017

I nødstilfelle har man plikt til å redde liv. Det kan ingen motsi. Men når det oppstår nødsituasjoner står mange hjelpeløse.

Det fleste mennesker er en gang i livet på et førstehjelpskurs, f.eks. når man skal ta førerkort. Selv den mest basale kunnskapen glemmes etter en tid uten at man praktiserer førstehjelp. Vi anbefaler derfor at man regelmessig gjenoppfrisker denne kunnskapen, ikke minst fordi vitenskapen på dette området hele tiden er under utvikling. Røde Kors og mange private organisasjoner tilbyr førstehjelpskurs for et mindre beløp.

I tillegg til kunnskapen er nødhjelpsutstyr viktig til sjøs. Om bord er det ikke nok med en ispose og støttebandasje - for hjelpen kan være langt unna. Særlig på langturer bør standardutstyret oppgraderes med ekstra utstyr som oksygenmaske, pumpe til suging av luftveier, defibrillator og nødhjelpsapotek. Informasjon om dette fås i faghandelen og –litteraturen. I nødstilfelle til sjøs, der helse og liv står på spill, bør man informere andre båter eller Redningssentralen/Redningsselskapet, samtidig som det ytes førstehjelp.

PANTAENIUS - en pålitelig partner
Hvor viktig er sikkerhet og trygghet for deg og båten
Med 50
års

erfaring garanterer vi effektiv skadebehandling når du behøver det mest.

100.000
kunder

har allerede gitt oss tillitten og gjør Pantaenius til en av de ledende forsikringstilbyderne i Europa

35,000
spesialister

i vårt nettverk hjelper oss å levere lokal service og støtte til deg i en skadesituasjon med kompetanse over hele verden.