Korzystamy z plików cookies w celu zarządzania stroną. Kontynuując odwiedziny na naszej stronie wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz tutaj.

Kontynuuj
Biura Pantaenius

* Pantaenius UK Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Authorised No.308688)

Zaloguj się do konta dla skipperów i ubezpeczenień czarterowych

Aby zalogować się na swoje konto dotyczące ubezpieczenia OC skippera lub czarteru, kliknij Zaloguj.

Zostaniesz przekierowany na stronę oddziału Pantaenius GmbH w Niemczech, z którym zawiera się umowy na te ubezpieczenia.Zaloguj się
UBEZPIECZENIE JACHTU

Czy naprawdę potrzebuję ubezpieczenia casco, jeśli nie korzystam z mojego jachtu?

otwórzzamknij

Nawet jeśli obecnie nie możesz korzystać z jachtu, ubezpieczenie casco powinno być nadal aktywne. Nasze doświadczenie pokazuje, że niektóre z najpoważniejszych szkód i znaczna liczba strat całkowitych ma niewiele wspólnego z faktycznym użytkowaniem łodzi lub jachtu. Ogień, siła wyższa, włamanie i wandalizm są jednymi z najczęstszych przyczyn szkód na lądzie. Ostrożność jest wskazana, gdyż na przykład szkody wyrządzone innym przez sąsiadów podczas przechowywania łodzi mogą nie być objęte ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej strony odpowiedzialnej za zniszczenia.

Jak działa ubezpieczenie jachtu, jeśli łódź nie zostanie w tym roku zwodowana?

otwórzzamknij

Jacht jest objęty ubezpieczeniem casco i odpowiedzialności cywilnej Pantaenius zarówno na lądzie, jak i na wodzie, bez żadnych ograniczeń czasowych i ustalonych terminów opuszczania miejsca przechowywania podczas zimy. Jeśli w późniejszym terminie pojawi się opcja przeniesienia jachtu do innego, bardziej dostępnego portu, transport lądowy i rzeczny jachtu jest oczywiście ubezpieczony, podobnie jak slipowanie czy pobyty w stoczni.

Mój port jest zamknięty lub niedostępny z powodu oficjalnego ostrzeżenia. Jak mam zabezpieczyć łódź?

otwórzzamknij

Przede wszystkim sprawdź u operatora portu lub mariny, czy oficjalnemu ostrzeżeniu towarzyszy zakaz wjazdu do portu. W takim przypadku należy poprosić lokalną firmę serwisową lub kapitana portu o regularne dbanie o jacht i sprawdzenie lin cumowniczych, odbijaczy itp. W ten sposób ryzyko uszkodzenia można zminimalizować, a wszelkie powstałe szkody można zgłosić jak najszybciej. Jeśli nie ma zakazu wejścia do portu, możesz samodzielnie wykonać czynności zabezpieczające.

Co się stanie, jeśli uszkodzenie mojego jachtu nie zostanie wykryte z powodu zamknięcia mojego portu lub mariny?

otwórzzamknij

Twój jacht jest ubezpieczony w porcie i na lądzie. Jeśli nie jesteś w stanie regularnie sprawdzać swojej łodzi, powinieneś wyznaczyć kogoś innego. Jeśli nie jest to możliwe, powinieneś skorzystać z pierwszej okazji po zniesieniu ograniczeń nałożonych w wyniku koronawirusa i sprawdzić stan łodzi. W przypadku wystąpienia szkody jest ona ubezpieczona. Jesteś jednak zobowiązany do zgłoszenia tego niezwłocznie po uzyskaniu informacji o szkodzie i, jeśli to konieczne, do podjęcia kroków w celu jej zminimalizowania.

Nie mogę dokończyć prac konserwacyjnych rozpoczętych na moim jachcie, ponieważ odmówiono mi dostępu. Co się stanie, jeśli uszkodzenie nastąpi teraz?

otwórzzamknij

Prace na jachcie powinny być zawsze zorganizowane w taki sposób, aby nie doszło do uszkodzenia, nawet jeśli praca zostanie przerwana. Jeśli istnieje powód, by sądzić, że przerwa spowoduje szkody, musisz zlecić komuś innemu zabezpieczenie rozpoczętej pracy.

Czy ubezpieczenie casco pokrywa koszty zlecania wyspecjalizowanym firmom lub usługodawcom w celu nadzorowania mojego jachtu pod moją nieobecność?

otwórzzamknij

Ubezpieczenie casco chroni przed nieprzewidzianym. W przeciwieństwie do kosztów inspekcji po przypadkowym wejściu na mieliznę, koszty zlecenia osobom trzecim nadzorowania twojego jachtu nie są objęte zakresem ochrony i nie mogą być pokryte.

Co stanie się z moim jachtem, jeśli jest on obecnie w stoczni, ale stocznia przestaje działać?

otwórzzamknij

Niestety w obecnej sytuacji nie można tego wykluczyć. Jednak w zakresie OC i casco jachtu Twoja łódź jest w pełni ubezpieczona nawet podczas postoju w stoczni. Skontaktuj się ze stocznią aby uzgodnić dalszy plan działań. 

Czy koszty podróży i hotelu są zwracane przez ubezpieczenie casco, jeśli mój jacht zostanie uszkodzony podczas zimowego postoju i z tego powodu poniosę koszty podróży?

otwórzzamknij

Koszty hotelu i podróży do i z hotelu są uwzględnione w ubezpieczeniu casco tylko wtedy, gdy podczas użytkowania jachtu dojdzie do uszkodzenia, co czyni go niezdatnym do zamieszkania. Koszty podróży poniesione z powodu uszkodzenia podczas zimowego postoju wymagających Twojej obecności na miejscu, nie są objęte tym ubezpieczeniem.

Czy Pantaenius zwraca za sprowadzenie mojej łodzi lub jachtu z zagranicy do portu w moim kraju rodzinnym?

otwórzzamknij

W ramach ubezpieczenia casco pokrywane są koszty transportu do najbliższej stoczni w przypadku uszkodzenia. W przypadku braku szkody koszty transportu nie są pokrywane przez to ubezpieczenie.

Zacumowałem w zagranicznym porcie, ale muszę wrócić do domu i zostawić moją łódź. Czy i w jaki sposób muszę ją zabezpieczyć?

otwórzzamknij

Za każdym razem, gdy opuszczasz jacht, musisz podjąć wszelkie środki, aby zapobiec uszkodzeniom podczas Twojej nieobecności. Bezpieczne miejsce do cumowania, odpowiednie cumy, zamknięta nadbudówka i bakisty, odpowiednia wentylacja, a w przypadku dłuższej nieobecności zlecenie komuś opieki nad jachtem to elementy niezwykle ważne dla bezpieczeństwa.

Jacht musi pozostać dłużej niż planowano w hali do przechowywania lub na łożu na zewnątrz, czy dodatkowe koszty są ubezpieczone?

otwórzzamknij

Koszty przedłużenia przechowywania łodzi hali nie są objęte ubezpieczeniem casco, podobnie jak regularne opłaty roczne.

Nie mogę dostać się do portu. Co z podłączeniem do prądu na brzegu?

otwórzzamknij

Zasadniczo zasilanie z lądu powinno być podłączone tylko wtedy, gdy jacht jest stale nadzorowany. Jeśli nie jest to zagwarantowane, należy poinstruować kogoś, aby odłączył zasilanie jachtu.

Zamknąłem umowę zakupu łodzi, ale przeniesienie własności lub przekazania zostało teraz odłożone. Od kiedy powinienem ubezpieczyć łódź?

otwórzzamknij

Ubezpieczenie powinno zawsze być na nazwisko właściciela łodzi. Do momentu przekazania odpowiedzialność leży po stronie stoczni, sprzedawcy lub poprzedniego właściciela. Kiedy łódź zostanie przekazana (dokładny moment powinien zostać ustalony w umowie), ryzyko zostaje przeniesione na nowego właściciela i w tym momencie powinieneś ją ubezpieczyć.

Już poprosiłem o ofertę ubezpieczenia, ale przeniesienie własności jest teraz odroczone. Co mogę zrobić?

otwórzzamknij

Jeśli przeniesienie własności nie może nastąpić w uzgodnionym czasie, a łódź jest nadal ubezpieczona przez poprzedniego właściciela, możesz odroczyć rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej żądanych polis. Napisz do nas e-mail z informacją o nowej dacie przeniesienia własności.

Co stanie się z moim jachtem, kiedy nie jestem w stanie odebrać jachtu od dealera z powodu ograniczenia podróży, a nie zapłaciłem za niego w całości, ponieważ ostateczna płatność miała nastąpić przy odbiorze.

otwórzzamknij

Powinieneś skontaktować się z dealerem/sprzedawcą. Prawdopodobnie zgodzi się na przełożenie odbioru. Powinno to również oznaczać, że dopiero wtedy będziesz winien ostatnią płatność.

... a co jeśli dealer zamknie działalność?

otwórzzamknij

Jeżeli istnieją oznaki, że dealerowi grozi bankructwo, należy w miarę możliwości ustalić datę przeniesienia własności na ciebie. W przeciwnym razie łódź, za którą już zapłaciłeś, zostanie przeniesiona do masy upadłości. Jeśli dealer nie zgadza się na przyspieszenie odbioru łodzi, skonsultuj swoją sytuację z prawnikiem.

Obecnie nie mogę zapłacić pełnej składki za ubezpieczenie. Co mogę zrobić?

otwórzzamknij

Skontaktuj się z nami jak najszybciej. Postaramy się ustalić z Tobą metodę płatności w ciągu roku.

W tym roku nie będę korzystać z mojego jachtu, czy jest możliwe ograniczenie ochrony, dzięki któremu mogę zaoszczędzić na składce ubezpieczenia?

otwórzzamknij

Ograniczenie ochrony lub anulowanie nie miałoby obecnie sensu i dlatego nie jest przez nas zalecane. Nie wiemy, jak długo potrwa obecna sytuacja. Część łodzi została już zwodowana, a niektóre magazyny muszą zostać opróżnione na lato. Mamy nadzieję, że kiedy nadejdzie sezon jacht będzie najlepszym sposobem na spędzenie kilku relaksujących godzin. Ograniczenie ubezpieczenia casco, takie jak dodanie klauzuli laid-up, działa tylko na lądzie i wymaga, aby łódź nie była przemieszczana w żadnych okolicznościach przez co najmniej 12 miesięcy.

Prawdopodobnie w tym roku nie będę mógł wynająć mojej łodzi. Jak mogę zaoszczędzić na składce?

otwórzzamknij

Rodzaj użytkowania jachtu - komercyjny lub prywatny - należy zawsze określać z góry na 12 miesięcy. Tak więc, jeśli usuniemy opcję czarteru z ubezpieczenia, nie będzie można czarterować łodzi przez cały sezon.

UBEZPIECZENIE CZARTERU

Anulowałem swój czarter z powodu pandemii koronawiursa. Co z pakietem czarterowym, który wykupiłem na ten rejs?

otwórzzamknij

Dzięki wyjątkowemu porozumieniu z naszymi uczestniczącymi ubezpieczycielami obecnie można anulować pakiet czarterowy z powodu odwołania rejsu, pod warunkiem, że polisa jest wolna od szkód.  Poinformuj nas o anulowaniu czarteru drogą mailową i zwrócimy ci całą składkę.

Czy pakiet czarterowy zadziała, gdyby członek załogi czarterowej zachorował na Covid-19?

otwórzzamknij

W przypadku wszystkich pakietów od Basic do Premium, które zostały wykupione do 17 marca 2020 r., koszty rezygnacji lub podróży powrotnej z powodu choroby Covid-19 zostaną zwrócone.

Czy obejmuje to również koszty podróży i koszty lotu?

otwórzzamknij

Tak, w przypadku choroby nawet koszty podróży do lotniska i z lotniska zostaną zwrócone, chyba że linia lotnicza zwróci je z powodu odwołania lotu.

Co się stanie, jeśli nie otrzymam odwołania od firmy czarterowej / czarterodawcy, ale nie można się z nim skontaktować?

otwórzzamknij

W przypadku pakietów czarterowych zawartych do 17 marca 2020 r. obowiązują następujące zasady: Jeśli firma czarterowa lub baza czarteru jest niedostępna przez telefon lub e-mail i nie zwróci Ci pieniędzy lub jest niewypłacalna, ubezpieczenie w ramach pakietów czarterowych od Basic to Premium zwróci Ci odpowiednie koszty do uzgodnionej kwoty.

W tej chwili nie chcę lub nie mogę rozpocząć zarezerwowanej podróży czarterowej, ponieważ jest zakaz wjazdu. Czy pakiet czarterowy pozwoli mi odzyskać koszty?

otwórzzamknij

Jeśli nie możesz dotrzeć do bazy czarterowej z powodu zakazu wjazdu lub innych ograniczeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, a co za tym idzie musisz anulować planowaną podróż, nie wchodzi to w zakres ochrony ubezpieczenia rezygnacji z podróży. W takim przypadku skontaktuj się bezpośrednio z dostawcą czarteru i, w stosownych przypadkach, linią lotniczą.

Czy mogę teraz kupić pakiet czarterowy, który ochroni mnie przed kosztami wynikającymi z rozprzestrzeniania się koronawirusa?

otwórzzamknij

Niestety nie możemy zaoferować ochrony w tym zakresie. W związku z masowym rozprzestrzenianiem się choroby płuc COVID-19, spowodowanej przez nowego wirusa SARS-CoV-2, długo staraliśmy się utrzymać nasze poprzednie warunki ubezpieczenia. Jednak pandemia osiągnęła skalę, która zmusza nas do tymczasowego dostosowania zakresu ochrony naszego ubezpieczenia kosztów związanych z anulacją lub skróceniem podróży. Dlatego należy pamiętać, że anulacje i skrócenie podróży spowodowane przez wirusa SARS-CoV-2 są obecnie wyłączone z naszego ubezpieczenia kosztów związanych z anulacją lub skróceniem podróży. Nie ma również obecnie ochrony ubezpieczeniowej w przypadku, gdy czarterowany jacht nie jest dostępny z powodu braku płynności agencji jachtowej lub firmy czarterowej. Ta tymczasowa zmiana dotyczy wszystkich polis wykupionych od 18.03.2020.

Moja firma czarterowa zaproponowała odłożenie podróży na czas nieokreślony. Czy mogę i muszę dostosować do tego wcześniej zarezerwowany pakiet czarterowy?

otwórzzamknij

Niestety nie ma możliwości zmiany okresu czarteru istniejącej polisy, ponieważ ubezpieczenie zawsze odnosi się do konkretnej podróży czarterowej z datą podróży i rzeczywistym modelem jachtu. Jednak po konsultacji z zaangażowanymi ubezpieczycielami możemy anulować pakiet czarterowy i zwrócić całą składkę, pod warunkiem, że polisa jest wolna od szkód.

PANTAENIUS - SOLIDNY PARTNER
JAK WAŻNA JEST DLA CIEBIE PEWNOŚĆ I SPOKÓJ DUCHA?
Ponad 50
LAT

doświadczenia gwarantuje wyjątkową obsługę i najskuteczniejszy dział szkód, gdy najbardziej tego potrzebujesz.

100,000
KLIENTÓW

zaufało oferowanym przez nas ubezpieczeniom dając Pantaenius pozycję lidera na rynku ubezpieczeń jachtowych w Europie.

35,000
SPECJALISTÓW

dzięki którym możemy zaoferować prawdziwie lokalną pomoc i rzeczoznawstwo na całym świecie.