Hitta rätt försäkring
Få en offert
Anmäl skada
Kontakt
Pantaenius Kontor

* Pantaenius UK Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Authorised No.308688)

** Pantaenius America Ltd. is a licensed insurance agent licensed in all 50 states. It is an independent corporation incorporated under the laws of New York and is a separate and distinct entity from any entity of the Pantaenius Group.

Välkommen till ditt personliga Pantaenius
  • Ladda ner Försäkringsbrev, villkor och klausuler.
  • Hitta din faktura
  • Dina personliga uppgifter

Riggsäkerhet - Riggen håller inte för evigt

En trasig mast är något av det värsta som kan hända en seglare. Bara hos Pantaenius har nästan 500 anspråk tagits emot under de senaste tre åren i anslutning till en trasig mast. Många av dessa hade lätt kunnat undvikas eftersom det ofta var mindre, redan föreliggande riggdefekter som ledde till att masten gick sönder. 

En sprint i ett röstjärn som var för liten, utslitna vantfästen, böjda ringar... I många fall skulle det bara ha kostat några kronor att byta ut en skadad del och därmed göra riggen säker igen.  Riggen försummas ofta på grund av avsaknad av tekniska kunskaper. I vissa fall krävs det mycket ingående specialkunskap för att kunna identifiera svagheter. Att inte göra något alls är definitivt den sämst tänkbara lösningen. En trasig mast förstör inte bara rigg och segel, det orsakar i regel också allvarliga skador på skrov och däck. Det är inte heller ovanligt att det inträffar personskador.

Om du är osäker, rådfråga en riggare

På vintern när masten tas ner bör riggen genomgå en grundlig visuell inspektion. En mera ingående visuell inspektion kan ofta avslöja många defekter. Sprintar bör inspekteras och bytas ut vid behov. I allmänhet avråder experterna från att säkra stående riggning med ringar. Rost och sprickor är vanligen enkla att upptäcka. Om det inte är tydligt hur allvarliga skadorna är, eller hur du kan åtgärda dem, är det en god idé att rådfråga en professionell riggare. Under alla omständigheter bör du anlita en riggare för att genomföra en rigginspektion med rimliga intervall. Dessa intervall är helt beroende av hur ofta du använder din båt. Riggningen för en tävlingsbåt eller segelbåt som används för långresor utsätts utan tvekan för mer påfrestningar än en normal segelbåt. Och huruvida den stående riggen består av vajer, kolfiber eller PBO kommer också att avgöra hur ofta den bör bytas ut.

Säkkerställa korrekt justering och trimning av riggen

Andra viktiga faktorer inkluderar justering och trimning av riggen. Exempelvis kan otillräcklig vantspänning inte bara minska seglets utplaning, utan även skada riggen permanent. Båt- och masttillverkare kan i regel tillhandahålla omfattande anvisningar angående justering och trimning av riggen. Du kan även tala med en beprövad och tillförlitlig expert.

Pantaenius - en pålitlig partner
Hur viktigt är trygghet samt lugn och ro..
50
års

erfarenhet garanterar bästa tänkbara service och skadehantering när den behövs som mest.

100.000
kunder

har redan valt oss, vilket har gjort Pantaenius europaledande inom båtförsäkring.

35.000
specialister

vårt nätverk med 35 000 specialister hjälper oss att serva våra kunder både lokalt och jorden runt