Vi använder cookies för att vi ska kunna hantera vår hemsida. Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du vår användning av cookies. Mer information om cookies finns här.

Acceptera cookies
Pantaenius Kontor

* Pantaenius UK Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Authorised No.308688)

Välkommen till ditt personliga Pantaenius
  • Ladda ner Försäkringsbrev, villkor och klausuler.
  • Hitta din faktura
  • Dina personliga uppgifter

Förebyggande åtgärder - På kollisionskurs

Relativt små kollisionsanspråk är vardagsmat hos Pantaenius. Det förekommer ofta kontakt mellan båtar, i synnerhet på väg in och ut från förtöjningsplatser i hamnar, men lyckligtvis leder detta vanligen till enbart väldigt små skador. Om det däremot inträffar en kollision på öppna havet är det oftast allvarligare. I värsta fall kan det resultera i totalförlust och det är inte ovanligt med personskador. Faktum är att man bara behöver följa några få allmänt kända regler i anslutning till detta.

 

Avsaknad av sjömanskap är den allra vanligaste anledningen till kollisioner. På fritidsbåtar finns det ofta ingen som håller utkik – en utveckling som våra skadereglerare  olyckligtvis lägger märke till allt oftare. Som ett resultat av den ökade mängden teknisk utrustning ombord på fritidsbåtar, blir vissa skeppare allt mer vårdslösa och förlitar sig för mycket på elektroniken ombord och styr enbart efter skärmar och girpunkter. Den ökade användningen av autopiloter och självstyrningssystem frestar allt fler skeppare att inte hålla ett öga på omgivningen, oavsett om det handlar om att snabbt bära ner något under däck eller syssla med andra saker i styrhytten. Alla som beter sig på det här sättet uppvisar grov oaktsamhet. Huvudregeln är att alltid hålla utkik.

ATT HÅLLA UTKIK ÄR EN PLIKT

Regel 5 i de internationella reglerna för att förhindra kollisioner till sjöss (COLREG) slår fast att varje fartyg alltid ska ha ordentlig utkik, både visuellt och akustiskt, såväl som via alla andra tillgängliga metoder som är lämpliga för de rådande omständigheterna och förhållandena för att kunna utvärdera situationen och kollisionsrisken till fullo. Detta gäller givetvis inte bara för segel- och motorbåtar utan för alla fartyg och sjötransporter. Dessa farkoster kan  ha den allra senaste tekniken ombord, men du ska aldrig förlita dig på att de alltid har sett dig och din båt.

SKEPPARENS ANSVAR

Givetvis kan inte ett fartygs skeppare stå vid rodret och hålla utkik ständigt och utan avbrott. Särskilt under länge färder behöver han/hon ta regelbundna pauser. Det är dock upp till skepparen att välja en lämplig rorsman som kan ta över platsen vid rodret. Detta är något du bör överväga noggrant som skeppare. Även om du inte befinner dig vid rodret när en kollision inträffar, är du fortfarande ansvarig om något går fel.

AVVIKELSER I GPS-SYSTEMET

Antalet incidenter med grundstötningar ökar också. Positionerna som anges av GPS-systemet är föremål för vissa avvikelser. Även idag kan det fortfarande handla om skillnader på upp till 200 meter. På ett liknande sätt kan dålig satellitinställning leda till avvikelser. Om du under dessa omständigheter enbart förlitar dig på din plotter i den svenska skärgården, kommer du snabbt att gå på grund. Elektroniska sjökort är i huvudsak baserade på de storskaliga sjökort som används av den kommersiella sjöfartsbranschen och är därför inte det optimala valet vid navigering på trängre ställen. Modern navigeringselektronik är dock ändå praktisk och användbar, i synnerhet i öppna områden och över längre distanser. De är dock fortfarande bara ett hjälpmedel och inte ett substitut för omsorgsfull navigering och gott sjömanskap. Tryckta sjökort rekommenderas fortfarande. Du bör därför även veta hur man navigerar utan elektroniska hjälpmedel om dessa helt oväntat skulle upphöra att fungera.

COLREGS: INTERNATIONELLA REGLER FÖR ATT FÖRHINDRA KOLLISIONER TILL HAVS

Gedigna kunskaper när det gäller reglerna är den viktigaste förutsättningen för att förhindra kollisioner. Detta gäller i synnerhet för hamnar och områden med mycket trafik. På vattnet är alla farkoster, oavsett om det handlar om en oljetanker eller roddbåt, skyldiga att följa de internationella reglerna för att förhindra kollisioner.

EN SNABBGENOMGÅNG

  • Följ reglerna för förhindrande av kollisioner
  • Håll alltid utkik över det omgivande området
  • Utse en pålitlig rorsman som kan ta över utkiken vid behov
  • Vid användning av elektroniska sjökort, var medveten om att det kan förekomma avvikelser
  • Ha alltid tryckta sjökort ombord och bekanta dig själv med de konventionella navigeringsmetoderna
  • Korrigera och uppdatera sjökort regelbundet

KORRIGERA SJÖKORT

När du använder antingen elektroniska eller tryckta sjökort, måste du även se till att du uppdaterar dem regelbundet eller korrigerar dem på lämpligt sätt. Detta försummas ofta. I bästa fall undrar du bara varför symbolerna på sjökortet inte överensstämmer med dina egna observationer. Dock kan nya grund snabbt bildas som ett resultat av vrak eller starka tidvattenströmmar, då finns det risk för grundstötning.

EN FRÅGA OM PERSPEKTIV

Användning av inzoomningsfunktionen är oumbärlig vid elektronisk navigering, i synnerhet på små skärmar. I detta fall bör du vara medveten om att vid högre inzoomningsnivåer är det ofta svårt eller omöjligt att identifiera grunda vatten. Se därför till att du är ordentligt bevandrad i användning av dina elektroniska sjökort och kontrollera regelbundet huruvida den valda inzoomningsnivån innehåller all viktig information.

RADAR ELLER AIS?

Beslutet huruvida du behöver radarutrustning på din båt beror primärt på vilket område du föredrar att segla i. Om du i huvudsak seglar i Östersjön och väldigt sällan om natten, är det tillräckligt att hålla noggrann utkik. I områden med hög trafik, där sikten ofta försämras av dimma, som exempelvis i Engelska kanalen eller Gibraltar sund, är det en god idé att ha radar ombord. Det kräver dock viss övning att lära sig läsa av den obekanta skärmbilden. Som ett alternativ eller komplement till ett radarsystem, är visualisering av sjötrafiken via det automatiska identifieringssystemet (AIS) betydligt mera användarvänligt.

FORTKÖRNING MED KONSEKVENSER

Till skillnad från vägtrafik är fortkörning inte en särskilt vanlig anledning till olyckor inom fritidssegling. Dock bör motorbåtsägare ändå hålla ett öga på sin hastighet. När en olycka inträffar är det inte ovanligt att det leder till personskador. Människor faller överbord och kan i vissa fall skada sig allvarligt. Även om det inte finns någon allmän hastighetsgräns för fritidsbåtar vid färd på havet, måste samtliga farkoster färdas med en säker och rimlig hastighet så att man inte äventyrar säkerheten. Hastighetsgränser gäller dock vanligen inomskärs och i inlandsvatten.

Pantaenius - en pålitlig partner
Hur viktigt är trygghet samt lugn och ro..
50
års

erfarenhet garanterar bästa tänkbara service och skadehantering när den behövs som mest.

100.000
kunder

har redan valt oss, vilket har gjort Pantaenius europaledande inom båtförsäkring.

35.000
specialister

vårt nätverk med 35 000 specialister hjälper oss att serva våra kunder både lokalt och jorden runt