Pantaenius Kontor

* Pantaenius UK Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Authorised No.308688)

Välkommen till ditt personliga Pantaenius
  • Ladda ner Försäkringsbrev, villkor och klausuler.
  • Hitta din faktura
  • Dina personliga uppgifter
This service is currently not available. Please try again later.

Krana rätt! Mycket kan gå fel!

19.10.2022

När man går förbi en småbåtshamn, en segelklubb eller ett varv ser man ofta motor- och segelbåtar som hänger och dinglar i tvärbalkar, remmar och sling. Vad som vid en första anblick inte alltid noteras är hur ägarna förfärat tittar på, väl medvetna om de enorma risker som dessa lyft innebär för deras tillgångar.

Hos företag som bedriver vinterförvaring i sin verksamhet utförs dessa lyftoperationer normalt av företagets egen personal eller delegeras till ett specialiserat företag. Kranföraren är ansvarig för att se till att maskinen som lyfter är i gott skick och att endast lämpliga lyftredskap används. Allt ägaren behöver göra är att informera kranföraren om fartygets vikt och lyftslingspositioner och följa deras instruktioner. I en segelklubb kan båtägaren däremot helt vara ansvarig för att allt går rätt till.

ALLT HANDLAR OM ATT SÄKERSTÄLLA RÄTT POSITION FÖR SLINGEN

Den viktigaste aspekten när det gäller säkerheten är att se till att slingen är i bra skick. Se till att slingens brottsbelastning är tillräcklig och kontrollera dess skick. Smutsiga sling kan lätt leda till att båtens skrovsida blir repad. Skador kan också orsakas om slingen är för korta, hellre bör en lång sling användas för att minska risken för att den skär in i båten. Detta är särskilt viktigt om båten har en utskjutande avbärarlist eller fotlist. Vidare bör man alltid se till att ett ok används, annars kan båten glida ut ur slingan. Även om ett ok används bör slingorna kopplas samman för ökad säkerhet.

Om din båt lyfts med kran för första gången är det viktigt att se till att du placerar slingen på rätt sätt. Tillverkaren eller till och med ägare av samma typ av båt kan ofta vara till hjälp här och ge vägledning om hur man bäst placerar slingen. När båten väl är upphängd bör du ta en bild av hur slingen är placerade så att du lätt kan placera dem på samma ställe i framtiden.

 

SÄKRA RIGGEN

Även om de flesta båtägare väljer att ta ner riggen när de förvarar båten på land är det allt fler som väljer att låta masten stå kvar. Detta är normalt inget stort problem och man undviker även de riskmoment, som det innebär att rigga av och rigga på. Tänk dock på att det är svårare att kontrollera riggen när den sitter kvar på båten och då speciellt utsatta ställen som vid spridarnockar vantinfästningar osv. Det är även extra viktigt att båten står på fast mark, helst i en vagga och väl skyddad för starka vindar om masten står kvar över vintern. Kolfiber- och trämaster bör alltid tas ned och antingen placeras i ett mastförråd eller åtminstone täckas av en presenning, eftersom de är särskilt känsliga för UV-strålar.

Sammanfattningsvis kan man säga att även om det kan vara skrämmande att lyfta båten finns det sätt att minska skadorna. Vi önskar er ett smidigt och säkert lyft!

 

Pantaenius - en pålitlig partner
Hur viktigt är trygghet samt lugn och ro..
50
års

erfarenhet garanterar bästa tänkbara service och skadehantering när den behövs som mest.

100.000
kunder

har redan valt Pantaenius, välkommen du också!

35.000
specialister

vårt nätverk med 35 000 specialister hjälper oss att serva våra kunder både lokalt och jorden runt