Pantaenius Kontor

* Pantaenius UK Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Authorised No.308688)

Välkommen till ditt personliga Pantaenius
  • Ladda ner Försäkringsbrev, villkor och klausuler.
  • Hitta din faktura
  • Dina personliga uppgifter
This service is currently not available. Please try again later.

Skydd mot blixtnedslag på båtar

04.05.2022

Även om det sedan länge är bevisat att det finns fungerande skydd mot blixtnedslag, är sådana anordningar tyvärr ännu inte standard på merparten av våra båtar. Som båtägare är det inget man måste göra, men möjligheterna finns idag att kanske inte helt undvika, men åtminstone minska de förödande effekterna av ett blixtnedslag. Hur blixtnedslag har ökat och hur man kan skydda sig, kan du läsa om här nedan.

 

Skador orsakade av blixtnedslag ökar. Under de senaste åren har antalet skador orsakade av blixtnedslag hos Pantaenius tredubblats. Den relativa andelen av det totala skadebeloppet är redan i dag cirka tio procent, och trenden är stigande. Effekterna av ett direkt eller indirekt blixtnedslag kan variera kraftigt, men utgör ofta en stor fara för både människor och båt. Även dagar efter ett obemärkt blixtnedslag händer det att båtar plötsligt sjunker vid bryggan. Om och hur en båt överlever en åskfront är inte bara en fråga om tur, ett korrekt installerat åskskydd gör nytta.

HUR FUNGERAR ÅSKSKYDD OMBORD?

Blixtskyddssystem är komplexa och rätt installerat fyller det en viktig funktion ombord. Installationen bör därför överlåtas åt ett specialiserat företag. Ett tekniskt fungerande åskskydd uppnås vanligtvis genom en kombination av åskledningsskydd och överspänningsskydd. Dessutom erbjuder det så kallade DDCE-systemet en alternativ lösning för att aktivt förhindra att blixten slår ner genom att avjonisera luften. Vilka konkreta åtgärder som måste vidtas beror i hög grad på var båten ligger geografiskt och vilken typ av båt man har. Varv, återförsäljare eller båtelektriker kan ge råd i många frågor om åskskydd ombord och genomföra lämpliga åtgärder. Hobbyister gör klokt i att låta en expert granska och dokumentera sitt arbete.

VILKA MÖJLIGHETER FINNS DET?

ÅSKLEDARE.

Åskledaren är utformad för att fånga upp den elektriska energin, som under korta perioder kan uppgå till flera tusen volt och ampere genom att avleda den till jorden. Detta uppnås genom att alla ledande delar ombord kopplas samman med varandra och med jordningen. Om installationen är korrekt utförd, kan man förhindra otrevliga överraskningar och minimera skadorna på båten.

Beroende på önskad skyddsnivå och båtens beskaffenhet, monteras en eller flera luftavslutningsstänger av koppar eller stål i masttoppen och på andra utsatta ställen. Korrekt installerad skapas en skyddszon som täcker hela båten. Energin från blixten leds sedan till jord via en luftavslutningsstång. På segelbåtar sker detta via masten och stående riggen.

Segelbåtar med trämast och motorbåtar använder en kopparkabel för att leda strömmen till jord. Se i alla fall till att luftavslutningsstängerna och avledaren/avledarna är tillräckligt dimensionerade. Jordning sker genom ett stålskrov, en jordplatta eller kölen. Seglare bör se till att jordningen är under vatten även vid krängning. Även om blixten nu kan ledas genom båten måste potentialutjämningen även göras möjlig internt för att skydda mot farliga spänningar och gnistor. Detta innebär att alla ledande delar måste vara anslutna till varandra och till jord och omfattar t.ex. spis, diskbänk, batterier och tvättställ mm. Viktigt är att förbindelserna till avledarna kan motstå de enorma krafterna från blixten. De flesta kontaktdon som används ombord är direkt olämpliga för detta ändamål.

ÖVERSPÄNNINGSSKYDD

Detta är skydd som vid överspänningar skyddar efterföljande ansluten utrustning som t.ex. navigationsutrustning, belysning och annan elektrisk utrustning ombord. Denna form av åskskydd förhindrar skador som kan uppstå på grund av induktiva och kapacitiva överspänningar när blixten slår ner i båtens omedelbara närhet.

För att säkerställa ett effektivt överspänningsskydd bör kablarna ombord dras i skärmade kabelkanaler och så kallade åskström- och överspänningsskydd bör installeras i strömförsörjningen ombord, i landanslutningen och i signalledningarnas in- och utgångar. Ofta är elektriska installationer indelade i flera åskskyddszoner, som delas in av de ovannämnda avledarna. Prestandan hos de enskilda avledarna baseras sedan på den riskpotential som kan uppstå på grund av de strömstyrkor som kan uppstå.

ALTERNATIVA VÄGAR FÖR ATT FÖREBYGGA BLIXTNEDSLAG

Som ett alternativ till konventionella metoden för åskskydd, har marknaden nyligen erbjudit en annan metod för att förhindra blixtskador ombord, det så kallade DDCE-systemet från Dinnteco. Systemet använder sig av principen om potentialutjämning så att blixten inte uppstår i ett skyddat område runt båten eller båten.

 

Via DDCE absorberas överflödiga negativa laddningar från luften och avleds via jordförbindelsen. Denna process eliminerar positivt laddade uppåtriktade strömmar och förhindrar därmed bildandet av en åskledarkanal eller ledande blixtar inom enhetens täckningsradie. Ju större DDCE-systemet är, desto mer negativ laddning kan enheten avleda och desto större är det skyddade området. Systemet kräver endast tillräcklig jordning och ingen strömförsörjning.

 

Systemet, som ursprungligen utvecklades för byggnadsskydd, har vidareutvecklats specifikt för den marina sektorn och lovar en nästan fullständig minskning av sannolikheten för blixtnedslag i det skyddade området. DDCE-systemet, när det är korrekt installerat, erkänns av Pantaenius som ett lämpligt åskskyddssystem. I Europa distribueras DDCE-systemet för närvarande uteslutande av det Hamburgbaserade företaget ELNA, som är specialiserat på säkerhets- och kommunikationsteknik samt elektriska komponenter inom flyg-, sjöfarts- och fordonsteknik.

 

ELNA GmbH

Heidehofweg 22
25499 Tangstedt

+49 (0)4101 301-01

info@elna.de
www.elna.de

Pantaenius - en pålitlig partner
Hur viktigt är trygghet samt lugn och ro..
50
års

erfarenhet garanterar bästa tänkbara service och skadehantering när den behövs som mest.

100.000
kunder

har redan valt Pantaenius, välkommen du också!

35.000
specialister

vårt nätverk med 35 000 specialister hjälper oss att serva våra kunder både lokalt och jorden runt