Pantaenius Kontor

* Pantaenius UK Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Authorised No.308688)

Välkommen till ditt personliga Pantaenius
 • Ladda ner Försäkringsbrev, villkor och klausuler.
 • Hitta din faktura
 • Dina personliga uppgifter

Utombordare möjligheter och risker

Trenden idag är att båtar utrustas med allt större motorer med mer hästkrafter än tidigare. Tittar vi på trenden i  USA sätter man utombordare på båtar upp till 60 fot, och då har man även  montage av upp till sex stycken maskiner. Utvecklingen av utombordare har gjort att de är mer tillförlitliga, bränslesnåla samt enklare att serva och reparera än tidigare. Detta är även för oss nytt i försäkringsbranschen vilket har gjort att vi måste anpassa oss och hur vi förhåller oss till detta fenomen.

Hur funderar vi kring detta?

Först och främst ser vi givetvis på det ur en säkerhetsaspekt och med framför allt högre fart än tidigare är det inte ovanligt att en familjebåt på 7-9 meter gör 60 knop. Detta ställer krav på bättre sjömanskap i dessa högre farter och respekt för andra sjöfarare måste stå i centrum.

Vi anser att krav på högfartsutbildning samt praktik bör vara en förutsättning för att framföra en sådan båt, bland annat för att veta hur man framför båten och att säkerheten kommer som en naturlig del i att vara på sjön. Vid fart över 45 knop i yrkessjöfart måste man enligt Transportstyrelsens krav inneha kompetens Fartygsbefäls klass 8 samt handhavande av snabba fartygcertifikat, det ska vara två stycken som framför båten, en skeppare och en navigatör.

Stöld har varit en mycket tråkig del i detta. Ca 2.200 stycken utombordare till ett värde av 250 Mio stjäls varje år i Sverige och i slutändan är det försäkringstagarna som blir drabbade med högre premier. Organiserade stöldligor är aktiva och även ”tillfället” gör att utombordare stjäls. Störst risk är när en båt står på  vinterförvaring obevakad på land utomhus, det tar tjuvarna cirka 10 minuter att stjäla en 300 hk motor vid ett sådant tillfälle om och oftast kommer den aldrig tillbaka till ägaren. Pantaenius samarbetar med Polisen Båtsamverkan i väst där vi delar erfarenhet med varandra.

Vad kan man då göra för att förhindra detta?

Vår lärdom är att utombordare som förvaras inomhus är mindre stöldbenägna och fördelarna är flera. Flera företag som arbetar med utombordare erbjuder att de hämtar utombordaren på vinteruppställningsplatsen och då får även motorn service, vinterkonservering och förvaring inomhus under vinterhalvåret. Alternativt att man låter en auktoriserad firma vinterförvar båt och motor i bevakat område. Man vet också då att när båtsäsongen kommer är motorn  servad och den fungerar som den ska. Man slipper även tråkiga överraskningar att motorn är stulen när man kommer för att göra i ordning båten för båtsäsongen.

Vad kan man göra mer för att undvika att motorn stjäls?

 • Båtplats i en bevakad hamn där det finns hamnvakt och grind.
 • Stöldmärkning som visar att motorn är din, det finns flera företag som använder ett gemensamt registersystem som även tullen och polisen har tillgång till.
 • Märka motorn med datadekaler, DNA-målar olika delar på motorn samt sätter på en transponder som ger ifrån sig en digital signal om man scannar maskinen.
 • Dubbla motorlås avskräcker tjuven då det tar längre tid om de försöker stjäla motorn. Är endast ett lås monterat kan man enkelt knäcka det och det blir även tråkiga skador på akterspegeln.
 • Det finns olika typer av GPS-sändare som man kan montera på maskinen.

 

Sammanfattning

 • Utbildning och bättre kompetens för att framföra båten.
 • Vinterförvara båten, motorn inomhus alternativt inhägnat bevakat område.
 • Sköt servicen hos auktoriserad verkstad.
 • Stöldskydda motorn.

 

 

Pantaenius - en pålitlig partner
Hur viktigt är trygghet samt lugn och ro..
50
års

erfarenhet garanterar bästa tänkbara service och skadehantering när den behövs som mest.

100.000
kunder

har redan valt oss, vilket har gjort Pantaenius europaledande inom båtförsäkring.

35.000
specialister

vårt nätverk med 35 000 specialister hjälper oss att serva våra kunder både lokalt och jorden runt