Τα γραφεία μας παγκοσμίως

* Pantaenius UK Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Authorised No.308688)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΩΝ:

Η PANTAENIUS HELLAS UNDERWRITING AGENCY, εφεξής καλούμενη Pantaenius, ελέγχει και ενημερώνει τακτικά τις πληροφορίες στην ιστοσελίδα της. Αν και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την επικαιροποίηση των πληροφοριών που παρουσιάζονται, είναι πάντοτε πιθανό να έχουν αλλάξει ορισμένα στοιχεία. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη ή εγγύηση για την εγκυρότητα, την ορθότητα ή την πληρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών. 

 

Η αναδημοσίευση εν όλω ή εν μέρει επιτρέπεται μόνο με την έγγραφη συγκατάθεση της σύνταξης. Τα προσχέδια και τα σχέδια υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα. Οι πληροφορίες και οι τιμές είναι μη δεσμευτικές. Καμία ευθύνη δεν αναλαμβάνεται για μη ζητηθέντα χειρόγραφα ή φωτογραφίες. Το ίδιο ισχύει και για όλους τους άλλους δικτυακούς τόπους στους οποίους είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω υπερσυνδέσμων. Η Pantaenius δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων στους οποίους παρέχεται πρόσβαση μέσω τέτοιων συνδέσμων. Επιπλέον, η Pantaenius διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να συμπληρώνει τις παρεχόμενες πληροφορίες. 

 

Το περιεχόμενο και η δομή του δικτυακού τόπου της Pantaenius προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.  Η αναπαραγωγή πληροφοριών ή δεδομένων, ιδίως η χρήση κειμένων, αποσπασμάτων κειμένου ή εικονογραφικού υλικού, πρέπει να εγκριθεί εκ των προτέρων από την Pantaenius.

Pantaenius - Ένας αξιόπιστος συνεργάτης
Πόσο σημαντική είναι η ασφάλεια και το ανάλογο συναίσθημα για εσάς;
Πάνω από 50
χρόνια

εμπειρία εγγυάται για εσάς την εξαιρετική εξυπηρέτηση και την αποτελεσματική διαχείριση των ασφαλιστικών αξιώσεων όταν παραστεί ανάγκη.

100.000
πελάτες

μας εμπιστεύονται καθημερινά και μας καθιστούν κορυφαίους ειδικούς για την ασφάλιση σκαφών στην Ευρώπη.

35.000
ειδικοί

του δικτύου μας είναι δίπλα σας με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία τους και εγγυώνται γρήγορη βοήθεια παγκοσμίως σε περίπτωση ζημιάς.