Τα γραφεία μας παγκοσμίως

* Pantaenius UK Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Authorised No.308688)

Συνήθεις ερωτήσεις

Πούλησα το σκάφος μου. Τι θα γίνει με τα συμβόλαιά μου;

ΑΝΟΙΓΜΑΚΛΕΙΣΙΜΟ

Εάν έχετε πουλήσει το σκάφος σας, παρακαλούμε ενημερώστε μας άμεσα στέλνοντας το συμφωνητικό αγοράς ή το έγγραφο μεταβίβασης ταχυδρομικώς ή μέσω email. Στη συνέχεια, τα συμβόλαιά σας θα ακυρωθούν και τα ασφάλιστρα θα επιστραφούν αναλογικά από την χρονική στιγμή της μεταβίβασης.

Μπορεί το συμβόλαιο να μεταφερθεί στον νέο αγοραστή;

ΑΝΟΙΓΜΑΚΛΕΙΣΙΜΟ

Δεν είναι δυνατή η άμεση μεταβίβαση των συμβολαίων. Στην περίπτωση υφιστάμενης ασφάλισης ιδίων ζημιών σκάφους, ο αγοραστής έχει ασφαλιστική προστασία ως προσωρινή κάλυψη για χρονική περίοδο ενός μηνός από τη μεταβίβαση της κυριότητας. Για την περίοδο αυτή,  ως ασφαλιζόμενο ποσό, ισχύει η τιμή αγοράς που αναγράφεται στο συμφωνητικό αγοράς, με ανώτερο ωστόσο το  προγενέστερο ποσό της ασφάλισης (σταθερή συμφωνημένη αξία). Ο αγοραστής λαμβάνει, επίσης, μία πρόταση ασφάλισης και επομένως μπορεί να συνάψει νέα συμβόλαια. 

Μπορώ να δανείσω το σκάφος μου σε φίλους;

ΑΝΟΙΓΜΑΚΛΕΙΣΙΜΟ

Η ασφαλιστική προστασία της κάλυψης ιδίων ζημιών της Pantaenius ισχύει και για φίλους ή μέλη της οικογένειας. Επομένως, η διάθεση του σκάφους σας για μη εμπορικούς σκοπούς δεν αποτελεί πρόβλημα.

Καλύπτονται οι δαπάνες διάσωσης και απομάκρυνσης ναυαγίων;

ΑΝΟΙΓΜΑΚΛΕΙΣΙΜΟ

Τα έξοδα διάσωσης και απομάκρυνσης ναυαγίων καλύπτονται χωρίς όριο και ιδία συμμετοχή.

Το σκάφος μου είναι στη στεριά τον χειμώνα, μπορώ να περιορίσω την κάλυψή μου;

ΑΝΟΙΓΜΑΚΛΕΙΣΙΜΟ

Περισσότερα από 50 χρόνια διεκπεραίωσης ασφαλιστικών αξιώσεων μας έχουν δείξει ότι οι ιδιοκτήτες σκαφών συχνά υποτιμούν τους κινδύνους της περιόδου διαχείμανσης. Για την περίοδο αυτή η κάλυψη σας συνεχίζει να ισχύει κανονικά. Αυτό σας προστατεύει από ζημιές που προκαλούνται από κλοπή, πυρκαγιά ή καιρικά φαινόμενα όπως και  ανωτέρα βία.

Ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης όπου το σκάφος θα παραμείνει κατά την περίοδο της χειμερινής αποθήκευσης /συντήρησης αρνείται την ευθύνη στο συμβόλαιο συνεργασίας, μπορώ να υπογράψω;

ΑΝΟΙΓΜΑΚΛΕΙΣΙΜΟ

Τέτοιου είδους συμβόλαια παραμονής του σκάφους σε χώρους φύλαξης σκαφών είναι σχετικά συνήθη και κατά κανόνα δεν δημιουργούν πρόβλημα για την Pantaenius. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας πριν υπογράψετε ένα τέτοιο συμβόλαιο, για να συμπεριλάβετε στην ασφάλιση του σκάφους σας  την συμπληρωματική κάλυψη  για το κενό που προκύπτει λόγω παραίτησης από την προσφυγή κατά του διαχειριστή της χειμερινής αποθήκευσης.

Τι είναι η κάλυψη παντός κινδύνου (All Risk);

ΑΝΟΙΓΜΑΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ο όρος κάλυψη παντός κινδύνου περιγράφει την αρχή κάλυψης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που περιλαμβάνει όλες τις πιθανές ζημιές - εκτός από αυτές που αναφέρονται ρητά ως εξαιρέσεις. Επομένως, ό,τι δεν αναφέρεται στις εξαιρέσεις συμπεριλαμβάνεται αυτόματα στην ασφάλιση. Σε αντίθεση με την ασφάλιση που βασίζεται σε κατονομαζόμενους κινδύνους, αυτός ο τύπος ασφαλιστικής κάλυψης διευκολύνει την κατανόηση του περιεχομένου της κάλυψης, καθώς ένας κατάλογος εξαιρέσεων είναι συνήθως λιγότερο εκτενής από έναν κατάλογο των καλυπτόμενων κινδύνων.

Τι σημαίνει σταθερή συμφωνημένη αξία (Agreed Fixed Value);

ΑΝΟΙΓΜΑΚΛΕΙΣΙΜΟ

Η σταθερή συμφωνημένη αξία είναι το πάγιο ασφαλιστικό ποσό που έχει συμφωνηθεί ανάμεσα σε εσάς και την Pantaenius για το σκάφος σας. Σε περίπτωση ολικής απώλειας, θα λάβετε αυτό το ποσό χωρίς κρατήσεις ώστε να μπορείτε να αγοράσετε ένα νέο σκάφος ίδιας αξίας. Σε αντίθεση με πολλούς από τους ανταγωνιστές μας, αυτό το ασφαλιστικό ποσό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί σε περίπτωση ολικής απώλειας, καθώς σχετίζεται με την αξία ενός νέου σκάφους.

Ποια είναι η υποχρεωτική ασφάλιση σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και ποιά σκάφη αφορά ;

ΑΝΟΙΓΜΑΚΛΕΙΣΙΜΟ

Σύμφωνα με το νόμο  4926/2022, ολα τα πλοία αναψυχής και τα τουριστικά επαγγελματικα ημερόπλοια Ο.X < 300 GT υποχρεούνται να εχουν την ελάχιστη προβλεπόμενη κάλυψη  Αστικής Ευθύνης   για σωματικές βλάβες ή θάνατο, υλικές ζημιές και πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης από πρόσκρουση, σύγκρουση, ναυάγιο ή οποιαδήποτε άλλη αιτία συνιστά ναυτικό ατύχημα. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Pantaenius - Ένας αξιόπιστος συνεργάτης
Πόσο σημαντική είναι η ασφάλεια και το ανάλογο συναίσθημα για εσάς;
Πάνω από 50
χρόνια

εμπειρία εγγυάται για εσάς την εξαιρετική εξυπηρέτηση και την αποτελεσματική διαχείριση των ασφαλιστικών αξιώσεων όταν παραστεί ανάγκη.

100.000
πελάτες

μας εμπιστεύονται καθημερινά και μας καθιστούν κορυφαίους ειδικούς για την ασφάλιση σκαφών στην Ευρώπη.

35.000
ειδικοί

του δικτύου μας είναι δίπλα σας με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία τους και εγγυώνται γρήγορη βοήθεια παγκοσμίως σε περίπτωση ζημιάς.