Pantaenius Avdelinger

* Pantaenius UK Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Authorised No.308688)

Velkommen til dine personlige sider
  • Last ned poliser, vilkår og betingelser
  • Sjekk og endre dine personlige opplysninger
This service is currently not available. Please try again later.

Pantaenius totalskadeforsikring

Pantaenius totalskadeforsikring dekker totalskade som følge av ulykke, brann, lynnedslag, force majeure eller tyveri.

Dine fordeler

Avtalt forsikringssum

Vi vil avtale en forsikringssum med deg, som vil bli utbetalt i sin helhet, i et totalskadetilfelle uten noen avskrivninger i verdi, slik at du er i stand til å erstatte din båt med en tilsvarende.

Redning? Ikke noe problem!

Kostnadene for redning av båten eller fjerning av vrak er dekket, uten begrensning i sum.

Transport og opplag

Dekker totalskade ved landtransport og transport av båten på lastebil-ferje. Forsikringen dekker også i opplag på land (vinteropplag, verftsopphold) inkludert løft og sjøsetting.

Kontakt
Ditt Pantaenius Mannskap

Har du noen ytterligere spørsmål? Våre dedikerte medarbeidere hjelper deg gladelig med råd rundt forsikringsrelaterte emner. Hvorvidt du ønsker et tilbud på forsikring av din båt eller mer informasjon om våre produkter bistår vi gjerne med god service. Vi står til din disposisjon!

Trond Vika Furu
+47 22 83 41 11

Mandag-Torsdag 9-16 (Fredag 9-15)

PANTAENIUS - en pålitelig partner
Hvor viktig er sikkerhet og trygghet for deg og båten
Med 50
års

erfaring garanterer vi effektiv skadebehandling når du behøver det mest.

100.000
kunder

har allerede gitt oss tillitten og gjør Pantaenius til en av de ledende forsikringstilbyderne i Europa

35,000
spesialister

i vårt nettverk hjelper oss å levere lokal service og støtte til deg i en skadesituasjon med kompetanse over hele verden.