Pantaenius Avdelinger

* Pantaenius UK Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Authorised No.308688)

Velkommen til dine personlige sider
 • Last ned poliser, vilkår og betingelser
 • Sjekk og endre dine personlige opplysninger
This service is currently not available. Please try again later.

Pantaenius Skadetelefon

Du kan kontakte oss 24 timer i døgnet på telefon

I kontortiden kan du kontakte vår skadeavdeling på: +45 97 51 33 88

I nødstilfelle kan vi utenfor kontortid treffes på følgende nødnummer: +45 96 14 79 13

Du kan også melde skaden på epost til skader@pantaenius.dk

Viktige råd

Viktige opplysninger om hvordan du skal forholde deg i et skadetilfelle
 1. Du har plikt til å straks underrette selskapet i et skadetilfelle. Dessuten har du plikt til å sørge for at evt. brann- og eksplosjonsskader, tyveri, innbruddstyveri, ran, pirateri, underslag og svikaktig tilegning omgående meldes til nærmeste politi.
 2. Du har plikt til på eget initiativ å ta nødvendige forhåndsregler for å avverge eller  begrense skaden. Du skal følge de anvisningene som gjelder i den konkrete situasjon.
 3. Du har plikt til å gi selskapet  en utførlig og sannferdig skaderapport samt på selskapets forespørsel bidra med de opplysningene som etter selskapet skjønn er nødvendig for å vurdere skaden og dekningsplikten til selskapet. Du skal dessuten fremskaffe alle nødvendige bilag som selskapet med rimelighet kan forlange.

Båtforsikring

Fremgangsmåte ved et skadetilfelle

Om du skulle havne i en skadesituasjon, ønsker vi at du skal opptre som om du er uforsikret. Vi ønsker å at du skal melde skaden til oss så tidlig det lar seg gjøre, slik at vi kan bistå med gode råd og støtte. Ønsker du å snakke med oss, vennligst ring oss på vår døgnåpne skadetelefon.

Sjekklisten nedenfor er et hjelpemiddel for å huske på hvordan en bør opptre i en skadesituasjon.

 • Opplys på hvilke tidspunkter på dagen du kan treffes
 • Forsøk å begrense skaden mest mulig
 • Innbrudds, tyveri- og brannskader skal alltid meldes til politi
 • Ta bilder av skaden(nærbilder), slik at den lettere kan vurderes.
 • Send inn kostnadsoverslag og dokumentasjon
 • Ved kollisjonskader opplyses motpartens navn, adresse og forsikringsselskap.
 • Hvis skaden besiktiges av en ekspert bør du selv være tilstede.
 • Ditt krav på erstatning hos forsikringsselskapet må ikke overdras til verftet eller virksomheten som utfører reparasjonen.
 • Send inn alle regninger samlet

Pantaenius er kjent for å ha en smidig og rask skadebehandling som vi er stolte av, så hjelp oss å hjelpe deg med å sikre din investering.

Skadesskjemaer

Charter forsikring

Rask og kompetent kundeservice er viktig for oss ved et skadetilfelle. For å bistå oss med dette noter deg følgende:
 • Informer Pantaenius umiddelbart, senest 2 virkedager etter skaden, på tlf +49 (0) 40-370910 eller på epost til helpline@pantaenius.com
 • Hvis du ikke kan dra på en reise, må ankomst og avgang avtaler og omsider charter avtaler avlyses så tidlig som mulig for å redusere kostnadene mest mulig.
 • Vennligst husk på å dokumenter skadene og dets omfang slik at vi enklest mulig kan vurdere skaden
 • Vennligst legg ved eventuelle charteravtaler med skadeskjema; dokumentasjon på skade (bilder, politirapport, medisinske sertifikater) og til sist avbookingsfaktura såvel som mannskapslisten på charteravtalen.
PANTAENIUS - en pålitelig partner
Hvor viktig er sikkerhet og trygghet for deg og båten
Med 50
års

erfaring garanterer vi effektiv skadebehandling når du behøver det mest.

100.000
kunder

har allerede gitt oss tillitten og gjør Pantaenius til en av de ledende forsikringstilbyderne i Europa

35,000
spesialister

i vårt nettverk hjelper oss å levere lokal service og støtte til deg i en skadesituasjon med kompetanse over hele verden.