Pantaenius Avdelinger

* Pantaenius UK Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Authorised No.308688)

Velkommen til dine personlige sider
  • Last ned poliser, vilkår og betingelser
  • Sjekk og endre dine personlige opplysninger
This service is currently not available. Please try again later.

Ofte stilte spørsmål

Vi ønsker å gjøre alt for å gjøre våre produkter så transparente som mulig og våre kontaktpunkt enkle og tilgjengelig. Noen ganger derimot, vil det være spørsmål som er ubesvarte. Her har vi satt sammen de mest stilte spørsmålene.

Jeg har solgt båten. Hva gjør jeg med mine forsikringspoliser?

åpnelukk

Dersom du har solgt båten, vennligst send oss en skriftlig melding på epost eller i posten, hvor du informerer oss om at du har solgt båten. Vedlegg gjerne kontrakt eller skipsskjøte som bekrefter avhending, samt ditt kontonr. Dine poliser vil dermed bli annullert og eventuelt tilgodehavende vil bli overført til din konto.

Kan kjøper ta over min forsikringspolise?

åpnelukk

Forsikringspolisen kan ikke overføres direkte til ny eier, men vi kan tilby ny eier et tilbud og han kan tegne en ny forsikring i sitt navn.

Hvordan er min tilhenger medforsikret?

åpnelukk

Din tilhenger er medforsikret dersom du har oppgitt en egen forsikringssum for denne samt gitt oss registreringsnummer.

Min tilhenger skal være forsikret med båten, må jeg definere en egen forsikringssum?

åpnelukk

Ja. For å ha tilhenger medforsikret må tilhengerens verdi spesifiseres sammen med registreringsnummer.

Kan jeg låne ut båten min til venner?

åpnelukk

Pantaenius sin kaskoforsikring dekker vederlagsfri utlån av båten til venner og familie i privat regi.

Hvilke oppsigelsesregler gjelder?

åpnelukk

Din forsikringspolise tegnes for et år av gangen og fornyes automatisk, med mindre den sies opp skriftlig. Polisen har løpende 30 dagers oppsigelsestid eller på hovedforfallsdato.

Hvordan forandrer jeg på mine bank detaljer?

åpnelukk

Om du ønsker å meddele oss nye bankdetaljer, vennligst send oss dette på epost.

Hvordan går jeg frem for å øke eller redusere forsikringssummen?

åpnelukk

Om du ønsker å øke eller redusere din avtalte forsikringssum, vennligst ta kontakt med vårt kundesenter. Du vil da bli bedt om å oppgi bakgrunn for endring i forsikringssum og vi vil sende deg et tilbud med justert sum.

En eller flere av medeierne i båten ønsker å selge seg ut – hva gjør jeg?

åpnelukk

Dersom en eller flere av medeierne ønsker å selge seg ut av båten, må vi be deg om å sende oss et dokument med alle medeiernes signatur som bekrefter dette eller oppdaterte registreringspapirer hvor alle eiere fremgår. Vi vil da endre polisen så den gjenspeiler ny eierstruktur.

Er redning og fjerning av vrak dekket av kaskoforsikringen?

åpnelukk

Kostnader til redning og fjerning av vrak er dekket av kaskoforsikringen uten fratrekk eller egenandel. 

Min båt er på land om vinteren – kan jeg begrense min dekning?

åpnelukk

Over 50 år med behandling av skader har vist oss at båteiere flest undervurderer risikoen ved vinteropplag på land. Kaskoforsikringen dekker skade på din båt som oppstår i vinteropplag

Må jeg ta ned masten på båten I vinteropplag?

åpnelukk

Pantaenius har ingen krav om at masten skal avmonteres I vinteropplag. Men vi vil anbefale deg å ha båten stående i en helstøpt krybbe, gjerne med noen ekstra støtter foran og bak og/eller forankringer til mastetoppen. Ved eventuell avmontering av mast har du en verdifull mulighet til å inspisere masten og gå over stående rigg som ikke er like enkelt når masten er rigget på båten.

Er vinteropplag på land og i sjøen inkludert i dekningen?

åpnelukk

Vinteropplag på land eller i isfri havn er dekket av forsikringen. Det samme er løft og sjøsetting av båten.

Hva er All-risk dekning?

åpnelukk

Udtrykket “All Risk” dækker over en forsikringsform, hvor alle tænkelige skader  er dækket, med mindre de udtrykkeligt er defineret som undtagelser i forsikringsbetingelserne. Derfor er alt dækket, som ikke er undtaget. Sammenlignet med en forsikring baseret på specifikke risici - ”Named perils” - giver All-Risk betingelserne et bedre overblik over forsikringsdækningen, da undtagelserne er nemmere at definere, end alle risiciene. 

Kan jeg seile utenfor mitt seilingsområde?

åpnelukk

Midlertidig, ikke-planlagt seilas utenfor seilingsområdet er inkludert i forsikringen, men må meldes oss så raskt det lar seg gjøre.

Hva betyr “avtalt forsikringssum”?

åpnelukk

Avtalt forsikringssum er den fastsatte verdien du har avtalt med Pantaenius å sette på din forsikringspolise. Ved en totalskade vil denne summen utbetales i sin helhet, uten fratrekk av  avskrivning eller egenandel og du vil kunne kjøpe en ny båt til samme verdi.

Hvor ofte må jeg sjekke eller bytte ut stående rigg?

åpnelukk

Generelt så vil vi anbefale å ta en grundig visuell inspeksjon årlig. Dette kan utføres av en profesjonell rigger eller du kan gjøre det selv. Men det bør utføres av en profesjonell rigger hvert 4.-5.år. En komplett gjennomgang bør også gjøres hvert 8.-10. år, hvor slitte deler byttes ut. Disse intervalene er førende og er veldig avhengig av bruk og påkjenninger du vet mast og rigg har vært gjennom. Om du er usikker eller er i tvil om tilstanden på din rigg, anbefaler vi gjerne en profesjonell rigger som kan utføre en riggsjekk på din båt.

Hvilke vedlikeholdsintervaler krever Pantaenius for rigg, gass, belg, ventiler etc?

åpnelukk

Pantaenius krever at du følger vedlikeholdsinteralene som er spesifisert av leverandør for å opprettholde normal dekning.

PANTAENIUS - en pålitelig partner
Hvor viktig er sikkerhet og trygghet for deg og båten
Med 50
års

erfaring garanterer vi effektiv skadebehandling når du behøver det mest.

100.000
kunder

har allerede gitt oss tillitten og gjør Pantaenius til en av de ledende forsikringstilbyderne i Europa

35,000
spesialister

i vårt nettverk hjelper oss å levere lokal service og støtte til deg i en skadesituasjon med kompetanse over hele verden.