Pantaenius Avdelinger

* Pantaenius UK Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Authorised No.308688)

Velkommen til dine personlige sider
  • Last ned poliser, vilkår og betingelser
  • Sjekk og endre dine personlige opplysninger
This service is currently not available. Please try again later.

Ofte stilte spørsmål

Vi ønsker å gjøre alt for å gjøre våre produkter så transparente som mulig og våre kontaktpunkt enkle og tilgjengelig. Noen ganger derimot, vil det være spørsmål som er ubesvarte. Her har vi satt sammen de mest stilte spørsmålene.

Jeg har solgt båten. Hva gjør jeg med mine forsikringspoliser?

åpnelukk

Dersom du har solgt båten, vennligst send oss en skriftlig melding på epost eller i posten, hvor du informerer oss om at du har solgt båten. Vedlegg gjerne kontrakt eller skipsskjøte som bekrefter avhending, samt ditt kontonr. Dine poliser vil dermed bli annullert og eventuelt tilgodehavende vil bli overført til din konto. 

Kan kjøper ta over min forsikringspolise?

åpnelukk

Forsikringspolisen kan ikke overføres direkte til ny eier, men vi kan tilby ny eier et tilbud og han kan tegne en ny forsikring i sitt navn.

Kan jeg låne ut båten min til venner?

åpnelukk

Ja. Pantaenius ansvarsforsikring dekker forsikringstaker, eier, skipper, mannskap og øvrige gjester ombord som har tillatelse fra forsikringstaker eller eier. Dette gjelder også bruk av joller og utøvelse av annen sportslig aktivitet i forbindelse med bruk av båten.

Hvilke oppsigelsesregler gjelder?

åpnelukk

Din forsikringspolise tegnes for et år av gangen og fornyes automatisk, med mindre den sies opp skriftlig. Polisen har løpende 30 dagers oppsigelsestid eller på hovedforfallsdato.

Hvordan forandrer jeg på mine bank detaljer?

åpnelukk

Om du ønsker å meddele oss nye bankdetaljer, vennligst send oss dette på epost.

En eller flere av medeierne i båten ønsker å selge seg ut – hva gjør jeg?

åpnelukk

Dersom en eller flere av medeierne ønsker å selge seg ut av båten, må vi be deg om å sende oss et dokument med alle medeiernes signatur som bekrefter dette eller oppdaterte registreringspapirer hvor alle eiere fremgår. Vi vil da endre polisen så den gjenspeiler ny eierstruktur.

Er redning og fjerning av vrak dekket av ansvarsforsikringen?

åpnelukk

Kostnader til redning og fjerning av vrak er kun dekket av kaskoforsikringen. Fjerning av vrak dekkes kun av ansvarsforsikringen i sjeldne tilfeller  dersom en 3. part krever dette, som for eksempel av myndigheter pga miljøhensyn.

Min båt er på land om vinteren – kan jeg begrense min dekning?

åpnelukk

Selv i opplag på vinteren og under transport til opplagsplass, er det risiko for skader som du som båteier kan holdes ansvarlig for. Vi anbefaler derfor som minimum å ha en ansvarsforsikring, også i vinteropplag.

Er vinteropplag inkludert i dekningen?

åpnelukk

Ja. Ansvarsdekningen er gyldig også for vinteropplag og for reisen til og fra opplagsplassen.

Kan jeg annullere min dekning for en periode?

åpnelukk

Vi vil anbefale deg å opprettholde ansvarsdekningen hele året, da det er lite å spare på å si den opp når båten er i opplag.

Jeg skal flytte til utlandet. Vil det ha påvirking på min polise?

åpnelukk

Vennligst send oss en mail for å oppdatere oss med din adresse umiddelbart, slik at vi kan oppdatere din polise deretter. Avhengig av land, kan det bety noen endringer på din polise.

Kan jeg seile utenfor mitt seilingsområde?

åpnelukk

Midlertidig, ikke-planlagt seilas utenfor seilingsområdet er inkludert i forsikringen, men må meldes oss så raskt det lar seg gjøre.

PANTAENIUS - en pålitelig partner
Hvor viktig er sikkerhet og trygghet for deg og båten
Med 50
års

erfaring garanterer vi effektiv skadebehandling når du behøver det mest.

100.000
kunder

har allerede gitt oss tillitten og gjør Pantaenius til en av de ledende forsikringstilbyderne i Europa

35,000
spesialister

i vårt nettverk hjelper oss å levere lokal service og støtte til deg i en skadesituasjon med kompetanse over hele verden.