Pantaenius Afdelinger

* Pantaenius UK Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Authorised No.308688)

Velkommen til din personlige brugerflade
  • Download policer, betingelser og klausuler
  • Tjek og ændre dine personlige oplysninger/data
This service is currently not available. Please try again later.

Ofte stillede spørgsmål

Vi gør, hvad vi kan for at holde vores produkter transparente og vores service så høj som muligt. Nogle gange er spørgsmålene dog åbne. Her har vi sammensat eksempler på de oftest stillede.

Jeg har solgt min båd. Hvad sker der med mine policer?

ÅbnLuk

Hvis du har solgt din båd, bedes du sende os en skriftlig opsigelse sammen med en kopi af købsaftalen. Opsigelsen kan sendes pr. post eller på e-mail til info@pantaenius.dk. Dine policer vil herefter blive annulleret og ristorno overføres til din bankkonto. 

Kan køber overtage mine policer?

ÅbnLuk

Dine policer kan ikke direkte overdrages til den nye ejer, men der kan laves nye policer til den nye ejer.

Hvordan er min trailer medforsikret?

ÅbnLuk

Indregistreret trailere og stativer tilhørende båden er automatisk medforsikret på din kaskoforsikring.

Min trailer er automatisk inkluderet I min forsikringsdækning, skal jeg angive en særskilt sum?

ÅbnLuk

Ja. For at sikre dig, at du har fuld forsikrings-dækning I tilfælde totalskade på båd og indregistreret trailer, skal der angives en særskilt sum for traileren. 

Kan jeg låne min båd ud til mine venner?

ÅbnLuk

Pantaenius kaskoforsikring dækker også, når venner og familie låner din båd, uden du tager betaling for det. 

Hvad er din dækningsperiode?

ÅbnLuk

Policerne er gyldige I et år og bliver automatisk fornyet hvert år ved forfald. Hvis du ønsker at opsige dine forsikringer, skal dette meddeles os skriftligt pr. post eller pr e-mail med en opsigelsesfrist på løbende måned + 30 dage. 

Hvordan ændrer jeg mine bankoplysninger?

ÅbnLuk

Hvis du ønsker at ændre dine bankoplysninger kan dette gøres ved telefonisk henvendelse eller pr. e-mail til info@pantaenius.dk

Hvordan øger eller nedskriver jeg forsikringssummen på min båd?

ÅbnLuk

Hvis du mener, at din forsikringssum ikke længere er tidssvarende, og du enten vil øge eller reducere den, så tag kontakt til vores kundeservice. De vil evt. sende dig et nyt tilbud på, at få tilpasset summen eller klare ændringen pr. telefon.

Hvis vi er flere medejere af båden, og én af ejerne skal slettes som ejer – hvad gør jeg?

ÅbnLuk

Hvis én eller flere ejere udtræder af medejergruppen, skal det meddeles skriftligt til Pantaenius med alle medejeres underskrift og policen ændres. Hvis en ejer, står som den primære ansvarlige for ejergruppen, er det tilstrækkeligt med dennes underskrift. 

Er omkostninger til bjærgning og bortskaffelse af vrag dækket?

ÅbnLuk

Omkostninger til bjærgning og bortskaffelse af vrag er dækket – uden selvrisiko.

Min båd står på land om vinteren – kan jeg få en begrænset dækning?

ÅbnLuk

Mere end 50 års skadebehandling viser, at bådejere I særdeleshed undervurderer risiciene ved vinteropbevaring. Der er fuld kaskodækning under vinteropbevaring og du er dækket mod tyveri, brand og udefra kommende påvirkninger så som force majeure.

Skal jeg afmontere masten om vinteren?

ÅbnLuk

Pantaenius stiller ingen krav til afmontering af masten om vinteren. Vi kan dog ikke svare på, om du har lov at lade båden stå med masten på, på din vinteropbevaringsplads. Det vil dog være en god anledning til at få tjekket masten, skøder og hal mv. for slitage og skader. Det er ikke muligt at lave disse inspektioner, når masten er monteret. 

Er vinteropbevaring dækket af forsikringen?

ÅbnLuk

Vinteropbevaring, kranløft, beddings løft og oplægning på værft ved reparationer er automatisk medforsikret. Ligeledes er transport af båden på trailer over land samt på flod og færger dækket, såfremt transportmidlet er egnet og båden er forsvarligt lastet og sikret. 

Hvad er all-risk dækning?

ÅbnLuk

Udtrykket “All Risk” dækker over en forsikringsform, hvor alle tænkelige skader  er dækket, med mindre de udtrykkeligt er defineret som undtagelser i forsikringsbetingelserne. Derfor er alt dækket, som ikke er undtaget. Sammenlignet med en forsikring baseret på specifikke risici - ”Named perils” - giver All-Risk betingelserne et bedre overblik over forsikringsdækningen, da undtagelserne er nemmere at definere, end alle risiciene . 

Kan jeg sejle udenfor mit sejladsområde?

ÅbnLuk

En kortvarig, ikke planlagt, afvigelse ved sejlads udenfor det forsikrede sejladsområde er dækket, men Pantaenius skal have besked hurtigst muligt. 

Hvad betyder “fast aftalt sum”?

ÅbnLuk

Fast sum betyder, at der mellem bådejeren og Pantaenius aftales en fast forsikringssum.  Denne kommer til udbetaling uden fradrag pga. alder, hvis båden f.eks. total forliser. Det betyder, at du herefter kan købe en anden båd til samme værdi.

Hvornår skal jeg have ny rig eller tjekket den nuværende?

ÅbnLuk

Vi anbefaler, at du får tjekket din rig en gang om året som udgangspunkt. Du kan få en specialist til det eller du kan vælge selv at gøre det. Dog anbefaler vi, at du får riggen kontrolleret af en specialist mindst hvert 4-5 år. En komplet gennemgang og renovering bør udføres hvert 8-10 år, hvor evt. slidte dele udskiftes. Hvor ofte riggen bør gennemgås, afhænger dog altid af brugen af din båd. Hvis du er i tvivl om tilstanden på din stående og løbende rig eller søger en specialist, kan vi hjælpe dig med kontaktoplysninger. 

Hvilke krav stiller Pantaenius til vedligeholdelse af rig, gas, søventiler mv. ?

ÅbnLuk

Pantaenius stiller generelt ikke krav til vedligehold af din båd. For at sikre dig den bedste forsikringsdækning, anbefaler vi, at du vedligeholder din båd efter producentens forskrifter. 

Pantaenius - en troværdig partner
Hvor vigtig er sikkerhed og ro i sindet…
Med 50
års

erfaring garanterer vi en professionel og effektiv skadebehandling, når du har mest brug for det.

100.000
kunder

har allerede tillid til os og gør Pantaenius til den førende udbyder af bådforsikringer i Europa.

35.000
eksperter

i vores netværk hjælper os med at sikre dig lokal service og hjælper dig med råd og ekpsertise i hele verden.