Biura Pantaenius

* Pantaenius UK Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Authorised No.308688)

Logowanie dla właścicieli łodzi i jachtów
This service is currently not available. Please try again later.
Jesteś skipperem lub czarterowiczem?

Ponieważ Twoje polisy ubezpieczenia skipera lub czarteru zostały zawarte z naszym oddziałem w Niemczech, najpierw zostaniesz przekierowany na stronę internetową Pantaenius GmbH, Niemcy. Kliknij przycisk "Logowanie", aby zalogować się na swoje konto.

Logowanie dla skiperów i czarterowiczów

Często zadawane pytania

Robimy wszystko, aby nasze produkty były przejrzyste, a procedury proste i wygodne. Czasem jednak pozostają pytania. Zebraliśmy tutaj te najczęściej zadawane.

Sprzedałem mój jacht. Co się dzieje z moim ubezpieczeniem?

otwórzzamknij

Jeżeli jacht został sprzedany, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas, poprzez wysłanie do nas pocztą lub e-mailem umowy kupna sprzedaży lub dokumentu potwierdzającego zmianę właściciela. Dotychczasowe polisy zostaną anulowane i rozliczone od dnia przeniesienia własności.  

Czy nabywca może przejąć moje polisy?

otwórzzamknij

Ubezpieczenie nie może zostać przeniesione bezpośrednio na nabywcę. W przypadku istniejącego ubezpieczenia Casco i OC dla nabywcy zapewniona jest ochrona ubezpieczeniowa jednostki, przez okres jednego miesiąca od daty przeniesienia własności. Dla ubezpieczenia Casco Jachtu za jego wartość przyjmuje się cenę kupna lub sprzedaży wymienioną w umowie, maksymalnie jednak dotychczasową sumę ubezpieczenia (stała wartość). Nabywca otrzyma również rekomendację ubezpieczenia, dzięki której będzie mógł zawrzeć nowe ubezpieczenie.

W jaki sposób przyczepa podłodziowa jest ubezpieczona?

otwórzzamknij

Przyczepa podłodziowa i łoże, które należą do jachtu są automatycznie ubezpieczone w ramach ubezpieczenia Casco.

Moja przyczepa podłodziowa jest teraz automatycznie włączona do ubezpieczenia. Czy muszę podawać osobną wartość?

otwórzzamknij

Tak. Aby mieć pewność, że przyczepa jest objęta ochroną ubezpieczeniowa w przypadku szkody całkowitej łodzi i przyczepy podłodziowej, osobno należy wyszczególnić dodatkową sumę ubezpieczenia dla przyczepy.

Czy mogę pożyczyć łódkę znajomym?

otwórzzamknij

Ubezpieczenie Pantaenius Casco obejmuje także znajomych i rodzinę, można więc pożyczyć jacht w ramach prywatnego użytkowania.

Jakie są okresy wypowiedzenia?

otwórzzamknij

Umowa ubezpieczeniowa zostaje zawarta na okres jednego roku i ulega automatycznemu przedłużeniu na okres kolejnego roku, jeżeli nie zostanie wypowiedziana w formie pisemnej przed upływem miesiąca do daty wznowienia dla polis zawartych na prawie polskim i trzech miesięcy do daty wznowienia dla polis zawartych na prawie niemieckim.

Jak mogę podwyższyć lub obniżyć sumę ubezpieczenia mojego jachtu?

otwórzzamknij

Jeśli uważasz, że uzgodniona suma ubezpieczenia nie jest już adekwatna lub wymaga obniżenia, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta. Zostanie wówczas przygotowana propozycja ze skorygowaną sumą ubezpieczenia, która zostanie dołączona do ubezpieczenia jako aktualizacja.

Co zrobić jeżeli jeden ze współwłaścicieli łódki przestaje nim być?

otwórzzamknij

Jeżeli jeden ze współwłaścicieli wymienionych na polisie przestaje nim być, prosimy o pisemne poinformowanie nas o tym fakcie, z podpisem wszystkich współubezpieczonych. Polisa zostanie odpowiednio zaktualizowana. Jeżeli jedna osoba jest umocowana jako główny odpowiedzialny / główny współwłaściciel, podpis tej osoby jest wystarczający.

Czy koszty akcji ratunkowej I usunięcia wraku są objęte ochroną ubezpieczeniową?

otwórzzamknij

Koszty akcji ratowniczej i usunięcia wraku są objęte ochroną ubezpieczeniową bez potrąceń.

Zimuję łódkę na lądzie – czy mogę ograniczyć moje ubezpieczenie?

otwórzzamknij

Ponad 50-letnie doświadczenie w likwidacji szkód pokazało nam, że właściciele jednostek często nie doceniają ryzyka, zwłaszcza związanego z zimowaniem jednostek. Podczas zimowania jachtów objęte są one ubezpieczeniem Casco w normalnym zakresie. Ubezpieczenie to obejmuje szkody wynikające m.in. z pożaru, kradzieży, a nawet siły wyższej.

Czy w czasie zimowania jednostki maszt musi zostać położony?

otwórzzamknij

Pantaenius nie określa warunków ani wymagań dotyczących położenia masztu podczas zimowania. Nie możemy jednak udzielić ogólnej odpowiedzi na to pytanie, biorąc pod uwagę np. kwestię czy operator magazynu, w którym zimuje jednostka pozwala na przechowywanie jachtu z postawionym masztem. Podnoszenie i opuszczanie masztu dają dodatkowo okazję do sprawdzenia czy maszt i inne części nie są uszkodzone. Kontrola taka nie jest możliwa, gdy maszt jest cały czas postawiony.

Czy zimowe przechowywanie jachtu jest objęte ubezpieczeniem?

otwórzzamknij

Zimowe przechowywanie oraz transport lądowy i rzeczny Twojego jachtu są objęte ochroną ubezpieczeniową, tak jak operacje na slipie lub dźwigu oraz pobyty w stoczni i naprawy. 

Operator miejsca zimowego przechowywania jachtu zrzeka się odpowiedzialności w umowie – czy mam ją podpisać?

otwórzzamknij

Tego rodzaju umowa o zimowe przechowywanie jachtu jest stosunkowo powszechna i generalnie nie stanowi problemu dla firmy Pantaenius. W każdym razie należy się jednak skontaktować z nami przed podpisaniem umowy tak, aby mieć pewność, że luka w ochronie ubezpieczeniowej spowodowana zrzeczeniem się prawa regresu w stosunku do operatora miejsca zimowego przechowywania zostanie pokryta przez ubezpieczenie casco łodzi.

Czy mogę zawiesić moje polisy na sezon?

otwórzzamknij

Jeśli planujesz nie używać łodzi przez co najmniej rok, możesz zredukować ubezpieczenie casco z Pantaenius, ograniczając się do zakresu najbardziej prawdopodobnych ryzyk. Do takich zagrożeń należą np. pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, działanie siły wyższej i kradzież. Jeśli chcesz przedsięwziąć w tym czasie znaczne prace remontowe lub naprawiać łódź, zalecamy wykupienie ubezpieczenia jachtu w czasie remontu/budowy. Obejmuje ono dodatkowo procedury slipowania/operacji dźwigowych, a sumę ubezpieczenia można dostosować dynamicznie do postępu budowy.

Jaka jest różnica pomiędzy ubezpieczeniem casco jachtu i ubezpieczeniem całkowitej utraty jachtu?

otwórzzamknij

Ubezpieczenie całkowitej utraty jachtu pokrywa tylko szkody które skutkują całkowitą utratą jachtu, silnika zaburtowego lub przyczepy drogowej. Nie jest przewidziana rekompensata za szkody częściowe. 

Czym jest ochrona od wszystkich ryzyk?

otwórzzamknij

Pojęcie "ochrona od wszystkich ryzyk" opisuje zasadę ochrony polis ubezpieczeniowych, które obejmują wszystkie ewentualnie możliwe uszkodzenia - z wyjątkiem szkód wyraźnie określonych jako wyłączone. Dlatego wszystko, co nie jest określone w wyłączeniach, jest automatycznie uwzględnione. W porównaniu do ubezpieczenia opartego na ryzykach nazwanych, ten rodzaj ubezpieczenia ułatwia zrozumienie zakresu ochrony, ponieważ lista wyłączeń ogólnie jest mniej obszerna niż lista objętych ochroną ryzyk.

Czy mogę opuścić mój obszar żeglugi?

otwórzzamknij

Sporadyczne opuszczanie obszaru żeglugi jest uwzględnione w ubezpieczeniu, ale musi być natychmiast zgłoszone.

Co oznacza ‘uzgodniona stała suma ubezpieczenia’?

otwórzzamknij

Uzgodniona stała suma ubezpieczenia jest to stała suma ubezpieczenia Twojego jachtu, która została przyjęta przez właściciela jachtu i Pantaenius. W przypadku całkowitej utraty otrzymasz tę sumę bez żadnych potrąceń, co oznacza, że możesz kupić nową łódź o równej wartości. W przeciwieństwie do wielu konkurentów, niniejsza suma ubezpieczenia nie może być kwestionowana w przypadku szkody całkowitej, ponieważ dotyczy wartości odtworzeniowej.

Kiedy muszę sprawdzić lub wymienić takielunek?

otwórzzamknij

Generalnie zalecamy oględziny co roku. Może to być wykonane przez specjalistę lub możesz to zrobić samodzielnie. Jednakże takielunek powinien być sprawdzany przez specjalistę co najmniej raz na 4-5 lat. Całkowite przeglądy powinny być wykonywane co 8-10 lat, z wymianą zużytych części. Jednakże odstępy czasu, w których wymagane są kontrole i wymiana, zawsze zależą od charakteru i czasu używania jachtu. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do stanu takielunku stałego i ruchomego lub szukasz odpowiedniego specjalisty, chętnie udzielimy informacji na temat kontaktów, do osób które mogą pomóc.

Jakie odstępy między przeglądami Pantaenius określa dla olinowania, gazu, uszczelek, zaworów itp.?

otwórzzamknij

Pantaenius nie określa zasadniczo okresów między przeglądami. Aby jednak mieć pewność, że ochrona ubezpieczeniowa jachtu nie jest zagrożona, zaleca się przestrzeganie okresowych przeglądów określonych przez producenta.

Czy mogę zamienić moją łódkę w istniejącej polisie?

otwórzzamknij

Ogólnie rzecz biorąc, przedmioty ubezpieczenia i ubezpieczony nie mogą być zastąpione w istniejących polisach ubezpieczeniowych.

Mój jacht został przerejestrowany – co powinienem zrobić?

otwórzzamknij

Przy przerejestrowaniu swojego jachtu będziesz musiał przesłać nam nowy certyfikat rejestracji. Ponowna rejestracja może skutkować zmianami stawek podatku ubezpieczeniowego, w zależności od odpowiednich przepisów krajowych.

PANTAENIUS - SOLIDNY PARTNER
JAK WAŻNA JEST DLA CIEBIE PEWNOŚĆ I SPOKÓJ DUCHA?
Ponad 50
LAT

doświadczenia gwarantuje wyjątkową obsługę i najskuteczniejszy dział szkód, gdy najbardziej tego potrzebujesz.

100,000
KLIENTÓW

zaufało oferowanym przez nas ubezpieczeniom dając Pantaenius pozycję lidera na rynku ubezpieczeń jachtowych w Europie.

35,000
SPECJALISTÓW

dzięki którym możemy zaoferować prawdziwie lokalną pomoc i rzeczoznawstwo na całym świecie.