Biura Pantaenius

* Pantaenius UK Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Authorised No.308688)

** Pantaenius America Ltd. is a licensed insurance agent licensed in all 50 states. It is an independent corporation incorporated under the laws of New York and is a separate and distinct entity from any entity of the Pantaenius Group.

Zaloguj się do konta dla skipperów i ubezpeczenień czarterowych

Aby zalogować się na swoje konto dotyczące ubezpieczenia OC skippera lub czarteru, kliknij Zaloguj.

Zostaniesz przekierowany na stronę oddziału Pantaenius GmbH w Niemczech, z którym zawiera się umowy na te ubezpieczenia.Zaloguj się

Nasze Pakiety Czarterowe

Basic

OC Skippera

Suma gwarancyjna

3.000.000 €

Ubezpieczenie kosztów związanych z anulacją lub skróceniem podróży

Maksymalne odszkodowanie

10.000 €

Cena z udziałem własnym*

147,06 €

Cena bez udziału własnego

189,08 €

Kup

Silver

OC Skippera

Suma gwarancyjna

3.000.000 €

Ubezpieczenie kosztów związanych z anulacją lub skróceniem podróży

Maksymalne odszkodowanie

10.000 €

Ubezpieczenie kaucji

Wysokość kaucji do

1.500 €

Cena z udziałem własnym*

231,09 €

Cena bez udziału własnego

273,11 €

Kup

Gold

OC Skippera

Suma gwarancyjna

3.000.000 €

Ubezpieczenie kosztów związanych z anulacją lub skróceniem podróży

Maksymalne odszkodowanie

15.000 €

Ubezpieczenie KL**

Koszty pogrzebu, transport zwłok

12.000 €

Ubezpieczenie kaucji

Wysokość kaucji do

3.000 €

Cena z udziałem własnym*

302,52 €

Cena bez udziału własnego

357,14 €

Kup

Premium

OC Skippera

Suma gwarancyjna

5.000.000 €

Ubezpieczenie kosztów związanych z anulacją lub skróceniem podróży

Maksymalne odszkodowanie

25.000 €

Ubezpieczenie KL**

Koszty pogrzebu, transport zwłok

12.000 €

Ubezpieczenie NNW

Max. odszkodowanie w przypadku niepełnosprawności/śmierci

150.000 € / 75.000 €

Ubezpieczenie kaucji

Wysokość kaucji do

5.000 €

Cena z udziałem własnym*

415,97 €

Cena bez udziału własnego

491,60 €

Kup

Kaucja Plus

Może zostać wykupiona dodatkowo

Wniosek jest możliwy aż do dnia wyjazdu

Kaucja

3.000 €

Cena

142,86 €

Kup

UBEZPIECZENIA CZARTERU PANTAENIUS

Należy pamiętać, że ubezpieczenie czarterowe jest oferowane tylko przez Pantaenius GmbH, Niemcy. Zostaniesz teraz przeniesiony na stronę naszego niemieckiego oddziału, gdzie wszystkie informacje będą w języku angielskim lub niemieckim i gdzie możesz zawrzeć umowę zgodnie z niemieckim prawem. Po wprowadzeniu niezbędnych do zawarcia ubezpieczenia danych, otrzymasz e-mail z linkiem aktywacyjnym do swojego konta. Następnie potwierdź wybraną opcję i wykup ubezpieczenie. Polisa i rachunek będą dostępne na Twoim koncie online.

UWAGA: w ubezpieczeniach czarterowych Pantaenius obowiązują przepisy niemieckie.

Kontynuuj
zamknij

Wszystkie wymienione tutaj składki są składkami netto. Po zaznaczeniu kraju zamieszkania zostanie doliczony aktualnie obowiązujący w Twoim kraju podatek. W związku z tym składki dla poszczególnych krajów mogą się różnić.

*Dotyczy ubezpieczenia kosztów związanych z anulacją bądź skróceniem podróży. Minimalny udział własny wynosi 100 € na osobę, na szkodę. W przypadku choroby, minimalny udział własny wynosi 20% odszkodowania.

**Ze względu na wewnętrzne regulacje prawne, ubezpieczenie KL nie może objąć rezydentów Szwajcarii.

KORZYŚCI ZAWARTE W NASZYM UBEZPIECZENIU CZARTERU
więcej szczegółów mniej szczegółów
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej skippera
Ubezpieczenie kosztów związanych z anulacją lub skróceniem podróży
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
Ubezpieczenie kosztów leczenia
Ubezpieczenie kaucji
Ubezpieczenie kosztów czarteru

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej skippera

Ubezpieczenie to obejmuje odpowiedzialność cywilną skippera i załogi za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas korzystania z czarterowanej jednostki i jej pontonów. Ubezpieczone ryzyko obejmuje uszkodzenia innych jednostek, nabrzeży, instalacji portowych. Wynikające z rażącego niedbalstwa szkody w czarterowanej jednostce są również objęte ubezpieczeniem. Ubezpieczenie obejmuje też utratę kolejnych czarterów, aresztowanie, koszty hotelu i transportu, straty finansowe powstałe w następstwie szkody.

Ubezpieczenie kosztów leczenia

Poza kosztami leczenia, lekarstwami i hospitalizacją, ubezpieczenie KL za granicą obejmuje też specjalistyczny transport do kraju zamieszkania, jeśli taki będzie konieczny lub koszty transportu zmarłego w przypadku śmierci.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie to dostępne w ramach naszych Pakietów Czarterowych obejmuje przypadki inwalidztwa i śmierci, ale też wiele aspektów, które nie są chronione przez ogólne ubezpieczenie wypadkowe. Kapitan i załoga są ubezpieczeni podczas niekomercyjnego korzystania z czarterowanego jachtu, łodzi pomocniczych i sprzętu do uprawiania sportów wodnych oraz wycieczek lądowych trwających do 48 godzin.

Ubezpieczenie kosztów związanych z anulacją lub skróceniem podróży

W przypadku nieobecności skippera lub nieobecności jednego lub kilku członków załogi, zwrotowi podlegają umownie należne koszty związane z anulacją czarteru oraz koszty podróży do miejsca przeznaczenia i podróży powrotnej lub, jeśli czarter zostanie przerwany, dodatkowe koszty podróży powrotnej oraz odpowiednia część kosztów czarteru.

Ubezpieczenie kosztów czarteru

Ubezpieczenie obejmuje przypadki, gdy w wyniku upadłości agencja lub firma czarterowa jest niewypłacalna.

Ubezpieczenie kaucji

Ubezpieczenie zapewnia częściowe lub całkowite pokrycie kaucji zatrzymanej zgodnie z umową czarterową w wyniku szkody powstałej podczas podróży czarterowej.

Więcej o naszych Pakietach Czarterowych

Basic

otwórz zamknij

Jeśli chcesz ubezpieczyć planowany czarter i wykupiłeś już ubezpieczenie podróżne i NNW - nasz pakiet podstawowy BASIC najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Oprócz ubezpieczenia OC Skippera pakiet ten zawiera Ubezpieczenie kosztów związanych z anulacją lub skróceniem podróży i ubezpieczenie ryzyka związanego z bankructwem i niewypłacalnością firmy/agencji czarterowej.

Ubezpieczenie OC Skippera

 • Suma gwarancyjna dla szkód osobowych i/lub uszkodzenia mienia: 3.000.000 € 
 • Straty finansowe: 250.000 € 
 • Ubezpieczenie kosztów aresztowania jednostki: 50.000 € 
 • Następne czartery (utrata dochodu): 20.000 € 
 • Koszty hotelu i podróży w następstwie szkody: 1.000 €

Ubezpieczenie kosztów związanych z anulacją lub skróceniem podróży

 • Maksymalne odszkodowanie: 10.000 €
 • Ubezpieczenie kosztów czarteru jest włączone

Silver

otwórz zamknij

Dla osób chcących zabezpieczyć wpłacaną kaucję: Pakiet Czarterowy Silver. Teraz z ubezpieczeniem kaucji do 1.500 EUR.

Ubezpieczenie OC Skippera

 • Suma gwarancyjna dla szkód osobowych i/lub uszkodzenia mienia: 3.000.000 € 
 • Straty finansowe: 250.000 € 
 • Ubezpieczenie kosztów aresztowania jednostki: 50.000 € 
 • Następne czartery (utrata dochodu): 20.000 € 
 • Koszty hotelu i podróży w następstwie szkody: 1.000 €

Ubezpieczenie kosztów związanych z anulacją lub skróceniem podróży

 • Maksymalne odszkodowanie: 10.000 € 
 • Ubezpieczenie kosztów czarteru jest włączone

Ubezpieczenie kaucji

 • Kaucja do : 1.500 €

Gold

otwórz zamknij

Szukasz kompleksowej ochrony na Twój czarter, ale posiadasz już ubezpieczenie NNW? W takim razie rekomendujemy Pakiet Gold.

Ubezpieczenie OC Skippera

 • Suma gwarancyjna dla szkód osobowych i/lub uszkodzenia mienia: 3.000.000 € 
 • Straty finansowe: 250.000 € 
 • Ubezpieczenie kosztów aresztowania jednostki: 50.000 € 
 • Następne czartery (utrata dochodu): 20.000 € 
 • Koszty hotelu i podróży w następstwie szkody: 1.000 €

Ubezpieczenie kosztów związanych z anulacją lub skróceniem podróży

 • Maksymalne odszkodowanie: 15.000 € 
 • Ubezpieczenie kosztów czarteru jest włączone

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą (KL)**

 • Obejmuje koszty leczenia, leków, transportu do kraju 
 • Koszty pogrzebu, transport zwłok: 12.000 €

Ubezpieczenie kaucji

 • Kaucja do: 3.000 €

Premium

otwórz zamknij

Nie chcesz zdawać się na łut szczęścia? Nasz Pakiet Czarterowy Premium oferuje wszechstronną ochronę i obejmuje wszystkie zalecane ubezpieczenia na Twój czarter. 

Ubezpieczenie OC Skippera

 • Suma gwarancyjna dla szkód osobowych i/lub uszkodzenia mienia: 5.000.000 € 
 • Straty finansowe: 250.000 € 
 • Ubezpieczenie kosztów aresztowania jednostki:  50.000 € 
 • Następne czartery (utrata dochodu): 20.000 € 
 • Koszty hotelu i podróży w następstwie szkody: 1.000 €

Ubezpieczenie kosztów związanych z anulacją lub skróceniem podróży

 • Maksymalne odszkodowanie: 25.000 € 
 • Ubezpieczenie kosztów czarteru jest włączone

Ubezpieczenie kaucji

 • Kaucja do: 5.000 €

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą (KL)**

 • Obejmuje koszty leczenia, leków, transportu do kraju
 • Koszty pogrzebu, transport zwłok: 12.000 €

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

 • Max. odszkodowanie w przypadku niepełnosprawności/śmierci: : 150.000€ /75.000€ 
 • Koszty ratownictwa: : 50.000 €

 

 

Kaucja Plus

otwórz zamknij

Opcjonalnie możesz poszerzyć swój Pakiet Czarterowy o dodatkowe ubezpieczenie Kaucja Plus. Ochrona ubezpieczeniowa w wybranym pakiecie pozostaje niezmieniona, a Kaucja Plus zwiększa istniejące ubezpieczenie kaucji o dodatkowe 3000 €. Ubezpieczenie Kaucja Plus może być również wykupione osobno, niezależnie od ubezpieczenia w Pakietach Czarterowych, nawet dzień przed rozpoczęciem czarteru!

DODATKOWE INFORMACJE I FAQ

Informacje o Pakietach Czarterowych

otwórz zamknij

Przed zakupem ubezpieczenia prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami dotyczącymi terminów i cen Pakietów Czarterowych.

 1. Należy pamiętać, że ubezpieczenie Pakiet Czarterowy można zawrzeć w czasie do 21 dni od zawarcia kontraktu czarterowego lub nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem rejsu. Ubezpieczenie jest ważne na jeden rejs trwający do 60 dni i obejmuje maksymalnie 10-osobową załogę (skipper i do 9 członków załogi).
 2. Opcjonalnie można poszerzyć swój Pakiet Czarterowy o dodatkowe ubezpieczenie Kaucja Plus. Ochrona ubezpieczeniowa w wybranym pakiecie pozostaje niezmieniona, a Kaucja Plus zwiększa istniejące ubezpieczenie kaucji o dodatkowe 3000 €. Ubezpieczenie Kaucja Plus może być również wykupione osobno, niezależnie od ubezpieczenia w Pakietach Czarterowych, nawet dzień przed rozpoczęciem czarteru. Wybierając Pakiet Czarterowy możliwe jest wybranie dodatkowo opcji bez udziału własnego.
 3. Osoby mające stałe miejsce zamieszkania w Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii lub Islandii mogą być ubezpieczone. Z przyczyn podatkowych/prawnych, właścicielem polisy nie mogą być osoby mające stałe miejsce zamieszkania we Włoszech i/lub obywatelstwo włoskie. Takie osoby mogą być jednak współubezpieczone jako członkowie załogi.
 4. Ze względu na wewnętrzne regulacje prawne, ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą (KL) nie może objąć rezydentów Szwajcarii. Składki ubezpieczeniowe są odpowiednio korygowane.

FAQ

otwórz zamknij

O JAKICH TERMINACH NALEŻY PAMIĘTAĆ WYKUPUJĄC UBEZPIECZENIE CZARTERU?

otwórz zamknij

Wniosek o ubezpieczenie czarteru może zostać złożony tylko w przeciągu 21 dni od podpisania umowy czarterowej lub na 30 dni przed rozpoczęciem czarteru. Wniosek o dodatkowe ubezpieczenie Kaucja Plus możesz złożyć nawet na jeden dzień przed rozpoczęciem czarteru. Pamiętaj jednak, że ochrona rozpocznie się dopiero od 12.00 w południe następnego dnia.

KIEDY ZACZYNA DZIAŁAĆ OCHRONA UBEZPIECZENIOWA?

otwórz zamknij

Ubezpieczenie rezygnacji z podróży wchodzi w życie z dniem wymienionym w polisie ubezpieczeniowej, natomiast ubezpieczenie kosztów leczenia zagranicą wchodzi w życie po przekroczeniu granicy. We wszystkich pozostałych przypadkach ubezpieczenie wchodzi w życie po rozpoczęciu podróży czarterowej.

JAK DŁUGO DZIAŁA OCHRONA UBEZPIECZENIOWA?

otwórz zamknij

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje skippera i maksymalnie 9 członków załogi podczas jednego rejsu czarterowego trwającego maksymalnie 60 dni. 

KIEDY UBEZPIECZENIE WYGASA?

otwórz zamknij

Ubezpieczenie kosztów leczenia zagranicą wygasa po powrocie do kraju zamieszkania i zgodnie z maksymalnym okresem ubezpieczenia wynoszącym 60 dni. W pozostałych kategoriach ubezpieczenie kończy się wraz z zakończeniem czarteru.

KOGO NIE OBEJMUJE UBEZPIECZENIE?

otwórz zamknij

Ze względów fiskalnych i prawnych żaden posiadacz polisy nie może być stałym mieszkańcem lub obywatelem Włoch. Takie osoby mogą być jednak objęte ochroną jako członkowie załogi lub skipperzy. Ubezpieczenie obejmuje tylko prywatne użytkowanie jachtu przez czarterującego. Skipperzy, którzy pływają w celach innych niż sportowe lub rekreacyjne, nie są objęci ubezpieczeniem, a pozostała załoga korzysta z ochrony.

CZY MOGĘ ZREZYGNOWAĆ Z MOJEGO UBEZPIECZENIA?

otwórz zamknij

Możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni bez żadnych wyjaśnień (np. listownie, faksem lub e-mailem). Jest to opisane w sekcji szóstej ogólnych informacji dla klientów dołączonych do Warunków Ubezpieczenia. 

CZY MAJĄC POLISĘ MOGĘ ZAMIENIĆ JEDEN PAKIET CZARTEROWY NA INNY?

otwórz zamknij

Twoje ubezpieczenie czarteru musi zostać anulowane w ciągu 14 dni od zakupu, dopiero wtedy możesz wybrać inny pakiet. Po 14 dniach nie można już zmienić pakietu. 

NA NASZYM JACHCIE BĘDZIE WIĘCEJ NIŻ 10 OSÓB. CZY POTRZEBUJEMY DODATKOWE UBEZPIECZENIE CZARTERU?

otwórz zamknij

Tak, aby zapewnić odpowiednią ochronę, wymagane będzie dodatkowe ubezpieczenie. Jeśli zdecydujesz się nie ubezpieczać dodatkowych osób, poinformuj nas, ile osób i jak długo będzie w sumie na pokładzie.

CZY MOGĘ ZMIENIĆ LISTĘ ZAŁOGI PODCZAS REJSU?

otwórz zamknij

Nie. Jeśli chodzi o listę załogi, wszelkie zmiany można wprowadzać w Internecie do dnia poprzedzającego rozpoczęcie rejsu. Pamiętaj, aby precyzyjnie wypełnić listę załogi. Tylko członkowie załogi wymienieni z nazwiska są objęci ubezpieczeniem.

NIE MAM JESZCZE PEŁNEJ LISTY ZAŁOGI, CZY MOGĘ KUPIĆ UBEZPIECZENIE CZARTERU?

otwórz zamknij

Tak, jeśli chodzi o listę załogi, wszelkie zmiany można wprowadzać w Internecie do dnia poprzedzającego rozpoczęcie rejsu lub wtedy, kiedy się o dowiesz o zmianie. 

CZY MOŻNA UBEZPIECZYĆ UDZIAŁ W REJSIE?

otwórz zamknij

Nie, ochrona działa tylko wtedy, gdy czarter dotyczy całego jachtu, a nie pojedynczych udziałów w rejsie.

CZY GOŚCIE NA JACHCIE SĄ UBEZPIECZENI?

otwórz zamknij

Nie, nie ma możliwości dodania ochrony dla gości na pokładzie. 

Czy ubezpieczony musi być skipperem?

otwórz zamknij

Nie, nie musi.

CZY WŁAŚCICIEL POLISY MUSI BYĆ NA POKŁADZIE?

otwórz zamknij

Nie, posiadacz polisy niekoniecznie musi być członkiem załogi.

CZY KOSZTY RATOWNICTWA SĄ UWZGLĘDNIONE W UBEZPIECZENIU?

otwórz zamknij

Koszty ratownictwa są wliczone w ubezpieczenie OC skippera, o ile szkoda jest z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Pamiętaj, że ubezpieczenie OC skippera stanowi ochronę uzupełniającą, co oznacza, że wchodzi ono w życie tylko wtedy, gdy nie działają inne ubezpieczenia jak na przykład ubezpieczenie OC jachtu.

CZY POKRYWANE SĄ KOSZTY ZAKWATEROWANIA PRZED LUB PO REJSIE?

otwórz zamknij

Ubezpieczenie czarteru nie pokrywa kosztów zakwaterowania ani przed ani po rejsie. Jednakże w przypadku wystąpienia szkody, koszty hotelowe do 1000 EURO zostaną zwrócone.

CO JEŚLI NIE MOŻE PŁYNĄĆ SKIPPER?

otwórz zamknij

Jeśli skipper nie może płynąć z jakiegokolwiek powodu, całkowite odwołanie rejsu czarterowego jest pokrywane z ubezpieczenia. W przypadku, gdy co-skipper nie jest w stanie płynąć, ochrona jest rozszerzana tylko w przypadkach, gdy czarter ze względów prawnych wymaga co-skippera wskazanego z nazwiska na liście załogi, jak ma to miejsce w Grecji. W obu przypadkach należy dążyć do znalezienia zastępstwa. 

CO JEŚLI NIE MOŻE PŁYNĄĆ CZŁONEK ZAŁOGI?

otwórz zamknij

Jeśli nie może żeglować jeden lub więcej członków załogi, ubezpieczenie pokrywa koszty ich części czarteru oraz koszty anulowania ich podróży w obie strony.

TWOJA ZAŁOGA PANTAENIUS

Czy masz jeszcze jakieś pytania? Nasz zespół chętnie doradzi we wszystkich sprawach związanych z ubezpieczeniami. Niezależnie od tego czy potrzebujesz wyceny ubezpieczenia jachtu lub więcej informacji na temat naszych produktów i usług. Jesteśmy do Państwa dyspozycji!

Karolina Kreft
Maja Borkowska
+48 58 350 6131

Od poniedziałku do piątku, od 9:00 do 17:00

PANTAENIUS - SOLIDNY PARTNER
JAK WAŻNA JEST DLA CIEBIE PEWNOŚĆ I SPOKÓJ DUCHA?
50
LAT

doświadczenia gwarantuje wyjątkową obsługę i najskuteczniejszy dział szkód, gdy najbardziej tego potrzebujesz.

100,000
KLIENTÓW

zaufało oferowanym przez nas ubezpieczeniom dając Pantaenius pozycję lidera na rynku ubezpieczeń jachtowych w Europie.

35,000
SPECJALISTÓW

dzięki którym możemy zaoferować prawdziwie lokalną pomoc i rzeczoznawstwo na całym świecie.