Biura Pantaenius

* Pantaenius UK Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Authorised No.308688)

Logowanie dla właścicieli łodzi i jachtów
This service is currently not available. Please try again later.
Jesteś skipperem lub czarterowiczem?

Ponieważ Twoje polisy ubezpieczenia skipera lub czarteru zostały zawarte z naszym oddziałem w Niemczech, najpierw zostaniesz przekierowany na stronę internetową Pantaenius GmbH, Niemcy. Kliknij przycisk "Logowanie", aby zalogować się na swoje konto.

Logowanie dla skiperów i czarterowiczów

Pantaenius GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce,


z siedzibą w Gdańsku (80-802), przy ul. Gradowej 11, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000699878, NIP 5833278532, REGON 368547489.
Pantaenius GmbH (sp. z o.o.) oddział w Polsce jest oddziałem przedsiębiorcy zagranicznego prowadzącego działalność pod firmą Pantaenius GmbH z siedzibą w Hamburgu.

 

Podstawowe informacje i informacje rynkowe


Pantaenius jest jednym z przodujących w świecie specjalistów ubezpieczeń jachtów i czarterów. Bazując na ponad stuletnim doświadczeniu firmy, Pantaenius nie tylko projektuje oferowane ubezpieczenia, lecz również oferuje różnorodność produktów ubezpieczeniowych dla jachtingu wspólnie z konsorcjami ubezpieczycieli lub z poszczególnymi ubezpieczycielami. Konsorcja, z którymi współpracuje Pantaenius, są tworzone przez specjalistów Pantaenius po dokonaniu szczegółowych badań rynku, prowadzonych specjalnie w tym celu.

Specjaliści Pantaenius – będąc prekursorami - nieustannie opracowują nowe ulepszone warunki ubezpieczenia i dopasowują je do zmieniających się potrzeb amatorów sportów wodnych i rynkowych realiów. Ochrona ubezpieczeniowa jest więc dostosowana do potrzeb właścicieli jachtów prywatnych i rekreacyjnych. Pantaenius oferuje Państwu wyłącznie własne, wypracowane z wymienionymi ubezpieczycielami produkty ubezpieczeniowe i nie może reprezentować innych ubezpieczycieli czy oferować innych produktów. Dokument z Państwa propozycją ubezpieczeniową wymienia wszystkich ubezpieczycieli zaangażowanych w zaproponowanych produktach.

Pantaenius oferuje swoim klientom doradztwo. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że oferta Pantaenius zawiera wyłącznie autorskie produkty ubezpieczeniowe Pantaenius stworzone wspólnie z ubezpieczycielami zrzeszonymi w naszych konsorcjach. W związku z tym nie mamy możliwości przedstawienia Państwu ofert/produktów innych ubezpieczycieli ani udzielenia porad z nimi związanych.

Nasze wynagrodzenie za pośrednictwo przy zawieraniu umów ubezpieczenia w formie prowizji procentowej i opłaty za wystawienie polisy ubezpieczeniowej jest już uwzględnione w składce ubezpieczeniowej. Ponadto Pantaenius, w zależności od umowy, może otrzymywać oddzielne wynagrodzenie od towarzystw ubezpieczeniowych. 

Wspólnikiem, który posiada 100% głosów i udziałów w kapitale zakładowym spółki Pantaenius GmbH jest Pantaenius Holding GmbH. Pantaenius GmbH nie posiada bezpośrednio ani pośrednio prawa głosu ani udziałów w kapitale zakładowym żadnego towarzystwa ubezpieczeniowego.
 

Rozwiązywanie sporów oraz Rzecznik Finansowy:


W przypadku różnicy zdań między Państwem a Pantaenius mogą Państwo skorzystać
z możliwości polubownego rozwiązywania sporów, złożyć reklamację lub skargę. Jednocześnie informujemy, że mogą Państwo skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, www.rf.gov.pl. Dodatkowo Pantaenius GmbH Oddział w Polsce informuje o istnieniu internetowej platformy do rozstrzygania sporów oraz o możliwości wykorzystania jej do rozstrzygania wszelkiego rodzaju sporów. Platformę tą można znaleźć pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.


Reklamacje:

W przypadku jakichkolwiek skarg dotyczących Pantaenius GmbH prosimy o kontakt telefoniczny:
Tel: +48 58 350 61 31
lub skorzystanie z formularza reklamacyjnego online:
<link pl-pl serwis pozostanmy-w-kontakcie reklamacje>www.pantaenius.com/pl-pl/serwis/pozostanmy-w-kontakcie/reklamacje

 

Przedsiębiorca zagraniczny:

Pantaenius GmbH
Grosser Grasbrook 10
20457 Hamburg
Niemcy
Tel +49 40 37 09 10
Fax +49 40 37 09 11 09
E-Mail: info@pantaenius.com
 
Redaktor odpowiedzialny za treść: Martin Baum
Siedziba: Hamburg
Wpis do niemieckiego rejestru handlowego (KRS): HRB 63896
NIP: DE299486957


Dyrektorzy Zarządzający: Harald Baum, Martin Baum, Daniel Baum, Anna Schroeder


Zezwolenie zgodne z § 34 d (1) niemieckiego Kodeksu Handlowego, Organ Nadzorujący: International Chamber of Commerce (ICC) [Międzynarodowa Izba Handlowa], Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg, www.hk24.de.


Członek Izby Handlu i Przemysłu, Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg, www.hk24.de


Typ działalności: Agent Ubezpieczeniowy; Federalna Republika Niemiec

 


Prawne podstawy działalności:


• § 34 d niemieckiego Kodeksu Handlowego (ewentualnie § 34 e niemieckiego Kodeksu Handlowego)
• § 59-68 niemieckiej Ustawy o kontrakcie ubezpieczeniowym
• Regulacje dotyczące brokerów ubezpieczeniowych

Istnieje możliwość zapoznania się z powyższymi przepisami za pośrednictwem strony Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości www.gesetze-im-internet.de.


Informacje o agencie ubezpieczeniowym Pantaenius GmbH

Zgodnie z przepisami prawa niemieckiego, Pantaenius GmbH, w dalszej części zwany Pantaenius, jest zarejestrowany we właściwym organie licencyjnym czyli Hamburg Chamber of Commerce, jako agent ubezpieczeniowy zgodnie z § 34d ust. 1 niemieckiej ustawy regulującej handel i przemysł (Gewerbeordnung) i w rejestrze agentów ubezpieczeniowych pod numerem D-57B1 -CBTDS-70.
Rejestr agentów ubezpieczeniowych sprawdzić można w następującej instytucji:
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.[Niemiecka Izba Przemysłu i Handlu]
Breite Str. 29, 10178 Berlin,
Tel.: 0180 600 5850 (14 eurocentów/minutę z niemieckiej sieci stacjonarnej; z sieci komórkowych maksymalnie 0,42 euro lub koszt według stawek polskiego operatora), lub poprzez www.vermittlerregister.info


Zgodnie z § 34d ust. 1 GewO [ustawa o działalności gospodarczej] Pantaenius jako "związany agent ubezpieczeniowy (Gebundener Versicherungsvertreter)" działa na rzecz konsorcjum ubezpieczycieli w zakresie ubezpieczeń Casco, OC i czarterów jachtów oraz na rzecz ubezpieczycieli w zakresie ubezpieczenia kosztów obsługi prawnej, ubezpieczenia chorobowego w czasie podróży zagranicznych oraz ubezpieczenia pasażerów pojazdów od następstw nieszczęśliwych wypadków. Działalność Pantaenius odpowiada działalności „underwriting agent”, wyposażonego w daleko idące pełnomocnictwa ubezpieczycieli. Właściciel jachtu oraz czarterujący mogą więc być pewni, że oświadczenia złożone wobec Pantaenius uznawane są za doręczone ubezpieczycielowi, a zapłaty składek na rzecz Pantaenius są skuteczne wobec ubezpieczyciela. Pantaenius oferuje kompleksowe usługi, od zawarcia umowy do wypłaty świadczenia w przypadku szkody.


Pantaenius regularnie sprawdza i uaktualnia informacje zawarte na niniejszej stronie. Pomimo dokładania wszelkich starań w określonych przypadkach informacje na niej zamieszczone mogą stracić aktualność. Przedruk w całości lub w części jest możliwy jedynie za zgodą biura redaktorskiego. Rysunki i plany objęte są ochroną wynikającą z przepisów prawa autorskiego. Informacje i ceny nie mają charakteru wiążącego i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu cywilnego. Pantaenius nie bierze odpowiedzialności za samowolne transkrypcje i zdjęcia.


Powyższe stosuje się do wszystkich innych witryn internetowych niepowiązanych z Pantaenius, które są dostępne za pomocą hiperlinków znajdujących się na stronie. Pantaenius nie jest odpowiedzialny za zawartość stron powiązanych za pomocą takich linków.


Ponadto Pantaenius zastrzega sobie prawo do zmiany i uzupełnia informacji na stronie.
Zawartość i struktura strony internetowej Pantaenius jest chroniona prawem autorskim. Reprodukcja informacji, danych a w szczególności użycie tekstu, ekstraktu tekstowego lub materiału zdjęciowego musi być uzgodniona z Pantaenius z wyprzedzeniem.PANTAENIUS - SOLIDNY PARTNER
JAK WAŻNA JEST DLA CIEBIE PEWNOŚĆ I SPOKÓJ DUCHA?
Ponad 50
LAT

doświadczenia gwarantuje wyjątkową obsługę i najskuteczniejszy dział szkód, gdy najbardziej tego potrzebujesz.

100,000
KLIENTÓW

zaufało oferowanym przez nas ubezpieczeniom dając Pantaenius pozycję lidera na rynku ubezpieczeń jachtowych w Europie.

35,000
SPECJALISTÓW

dzięki którym możemy zaoferować prawdziwie lokalną pomoc i rzeczoznawstwo na całym świecie.