Biura Pantaenius

* Pantaenius UK Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Authorised No.308688)

Logowanie dla właścicieli łodzi i jachtów
This service is currently not available. Please try again later.
Jesteś skipperem lub czarterowiczem?

Ponieważ Twoje polisy ubezpieczenia skipera lub czarteru zostały zawarte z naszym oddziałem w Niemczech, najpierw zostaniesz przekierowany na stronę internetową Pantaenius GmbH, Niemcy. Kliknij przycisk "Logowanie", aby zalogować się na swoje konto.

Logowanie dla skiperów i czarterowiczów

Często zadawane pytania

Robimy wszystko, aby nasze produkty były przejrzyste, a procedury proste i wygodne. Czasem jednak pozostają pytania. Zebraliśmy tutaj te najczęściej zadawane.

Sprzedałem mój jacht. Co się dzieje z moim ubezpieczeniem?

otwórzzamknij

Jeżeli jacht został sprzedany, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas, poprzez wysłanie e-mailem lub pocztą umowy kupna sprzedaży lub dokumentu potwierdzającego zmianę właściciela. Dotychczasowe polisy zostaną anulowane i rozliczone od dnia przeniesienia własności.

Czy nabywca może przejąć moje polisy?

otwórzzamknij

Ubezpieczenie nie może zostać przeniesione bezpośrednio na nabywcę. W przypadku istniejącego ubezpieczenia Casco i OC dla nabywcy zapewniona jest ochrona ubezpieczeniowa jednostki przez okres jednego miesiąca od daty przeniesienia własności. Dla ubezpieczenia Casco Jachtu uważa się cenę kupna sprzedaży wymienioną w umowie kupna/sprzedaży, maksymalnie jednak dotychczasową sumę ubezpieczenia (stała wartość). Nabywca otrzyma również rekomendację ubezpieczenia, dzięki której będzie mógł zawrzeć nowe ubezpieczenie. 

Czy mogę pożyczyć łódkę znajomym?

otwórzzamknij

Tak. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Pantaenius obejmuje ubezpieczającego, właściciela, kapitana, załogę oraz każdego, kto jest na pokładzie za zgodą ubezpieczającego lub właściciela. Dotyczy to również korzystania z łodzi pomocniczych i uprawiania sportu, o ile takie działania mają miejsce w związku z użytkowaniem jachtu.

Jakie są okresy wypowiedzenia?

otwórzzamknij

Umowa ubezpieczeniowa zostaje zawarta na okres jednego roku i ulega automatycznemu przedłużeniu na okres kolejnego roku, jeżeli nie zostanie wypowiedziana w formie pisemnej przed upływem miesiąca do daty wznowienia dla polis zawartych na prawie polskim i trzech miesięcy do daty wznowienia dla polis zawartych na prawie niemieckim.

Jak zmienić dane bankowe?

otwórzzamknij

Jeśli chcesz dokonać zmiany danych rachunku bankowego, który mamy zapisany, prosimy o poinformowanie nas telefonicznie bądź mailowo. W odpowiedzi prześlemy nowy formularz stałego polecania zapłaty SEPA, który po uzupełnieniu prosimy do nas odesłać. 

Co zrobić jeżeli jeden ze współwłaścicieli łódki przestaje nim być?

otwórzzamknij

Jeżeli jeden ze współwłaścicieli wymienionych na polisie przestaje nim być, prosimy o pisemne poinformowanie nas o tym fakcie. Wszystkie osoby zaangażowane w ubezpieczenie muszą wyrazić pisemną zgodę, chyba jedna osoba jest umocowana jako główny odpowiedzialny / współwłaściciel decydujący.

Czy koszty akcji ratunkowej I usunięcia wraku są objęte ochroną ubezpieczeniową?

otwórzzamknij

Koszty akcji ratowniczej i usunięcia wraku są objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach Ubezpieczenia Casco. W szczególnych sytuacjach roszczenie osoby trzeciej o usunięcie wraku może być objęte ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej   Nawet w czasie zimowania i transportu do miejsca przechowywania jednostki istnieje ryzyko wystąpienia szkody, której skutki użykownik, jako właściciel jachtu może ponosić. Ubezpieczenia OC w życiu prywatnym nie pokrywają takich szkód. W związku z tym nie przewidujemy ograniczenia odpowiedzialności podczas zimowania jednostki.

Czy zimowanie jest objęte ochroną ubezpieczeniową?

otwórzzamknij

Ryzyka związane z odpowiedzialnością cywilną są objęte ubezpieczeniem w trakcie zimowania jednostki jak i podczas podróży do i z miejsca jej przechowywania.

Czy mogę zawiesić ubezpieczenie na jakiś czas?

otwórzzamknij

Nie jesteśmy wstanie zawiesić Ubezpieczenia na jakiś czas. Choć można anulować zawarte ubezpieczenie, zalecamy, aby jednostka była ubezpieczona przez cały rok. 

Przeprowadzam się za granicę? Czy wpłynie to na moje ubezpieczenie?

otwórzzamknij

Prosimy niezwłocznie poinformować nas o nowym adresie, aby odpowiednio dostosować zawarte ubezpieczenie. W zależności od kraju mogą wystąpić dodatkowe zmiany.

Jaka jest różnica pomiędzy ubezpieczeniem OC jachtu a ubezpieczeniem OC Skippera?

otwórzzamknij

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) jachtu obejmuje ochronę związaną z łodzią. Zapewnia ono ochronę zarówno kapitanowi, jak i załogom od roszczeń osób trzecich wynikających z używania jachtu. OC Skippera jest związane z osobą. Zapewnia ochronę przed roszczeniami osób trzecich w trakcie używania wynajętej lub wyczarterowanej jednostki, jeżeli ubezpieczenie OC łodzi nie obejmuje danego roszczenia lub jeżeli ubezpieczenia OC łodzi nie ma. 

Czy mogę pływać poza ustalonym akwenem pływania?

otwórzzamknij

Okazjonalne opuszczenie ustalonego akwenu pływania jest objęte ubezpieczeniem, pod warunkiem natychmiastowego powiadomienia ubezpieczyciela o tym fakcie.

Co się dzieje, jeżeli w momencie wypadku druga strona nie ma wystarczającej ochrony ubezpieczeniowej?

otwórzzamknij

W takiej sytuacji, zastosowanie ma ubezpieczenie nieściągalnego długu. Wymogiem jest brak możliwości wyegzekwowania odszkodowania od osoby trzeciej i istnienie tytułu prawnego przeciwko sprawcy za spowodowaną szkodę.

Mój jacht jest przerejestrowywany – co muszę zrobić?

otwórzzamknij

W przypadku ponownej rejestracji łodzi należy niezwłocznie powiadomić Pantaenius. W zależności od podatku ubezpieczeniowego obowiązującego w Twoim kraju rejestracji, może to spowodować zmianę składki ubezpieczeniowej. 

PANTAENIUS - SOLIDNY PARTNER
JAK WAŻNA JEST DLA CIEBIE PEWNOŚĆ I SPOKÓJ DUCHA?
Ponad 50
LAT

doświadczenia gwarantuje wyjątkową obsługę i najskuteczniejszy dział szkód, gdy najbardziej tego potrzebujesz.

100,000
KLIENTÓW

zaufało oferowanym przez nas ubezpieczeniom dając Pantaenius pozycję lidera na rynku ubezpieczeń jachtowych w Europie.

35,000
SPECJALISTÓW

dzięki którym możemy zaoferować prawdziwie lokalną pomoc i rzeczoznawstwo na całym świecie.