Find a product
Request a quote
Report a claim
Get in touch
Our offices worldwide

* Pantaenius UK Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Authorised No.308688)

** Pantaenius America Ltd. is a licensed insurance agent licensed in all 50 states. It is an independent corporation incorporated under the laws of New York and is a separate and distinct entity from any entity of the Pantaenius Group.

Login for skipper and charter products

To login in to your account for your skipper or charter insurance, please follow the link. You will be redirected to the website of Pantaenius GmbH, Germany, where your contracts have been concluded.Login

Miejsce jurysdykcji: Hamburg 

Wpis do rejestru handlowego (KRS): HRB 63896 

NIP: DE299486957 

Zezwolenie zgodne z § 34 d (1) Kodeksu Handlowego, Organ Nadzorujcy: International Chamber of Commerce (ICC) [Międzynarodowa Izba Handlowa], Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg, www.hk24.de 

Członek Izby Handlu I Przemysłu, Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg, www.hk24.de 

Typ działalności: Agent Ubezpieczeniowy; Federalna Republika Niemiec 

Regulacje zawodowe:

  • § 34 d Kodeksu Handlowego (ewentualnie § 34 e Kodeksu Handlowego)
  • §§ 59-68 Niemieckiej Ustawy o kontrakcie ubezpieczeniowym
  • Regulacje dotyczące brokerów ubezpieczeniowych 

Istnieje możliwość zapoznania się z regulacjami zawodowymi poprzez stronę Federalnego Ministerstwa Sprawiedliości www.gesetze-im-internet.de.

 

Pantaenius GmbH, w dalszej części zwany Pantaenius, regularnie sprawdza i uaktualnia informacje zawarte na niniejszej stronie. Pomimo dokładania wszelkich starań aby dane na stronie były aktualne możliwe jest, że niektóre detale mogły ulec zmianie. W związku z tym Pantaenius nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ważność, poprawność i kompletność informacji dostępnych na stronie. Przedruk w całości lub w części jest możliwy jedynie za zgodą biura redaktorskiego. Rysunki i plany podlegają prawu autorskiemu. Informacje i ceny są niewiążące. Pantaenius nie bierze odpowiedzialności za samowolne manuskrypty i zdjęcia. 

Powyższe stosuje się do wszystkich innych witryn internetowych, które są dostępne za pomocą hyperlinków. Pantaenius nie jest odpowiedzialny za zawartość stron powiązanych za pomocą takich linków.  

Ponadto, Pantaenius zastrzega sobie prawo do zmiany i uzupełnia informacji na stronie.  

Zawartość i struktura strony internetowej Pantaenius jest chroniona prawem autorskim. Reprodukcja informacji, danych a w szczególności użycie tekstu, ekstraktu tekstowego lub materiału zdjęciowego musi być uzgodniona z Pantaenius z wyprzedzeniem. 

Pantaenius GmbH – Kim jesteśmy? Co robimy? 

Dane agenta 

Zgodnie z § 34d ust. 1 GewO [ustawa o działalności gospodarczej] Pantaenius jako "związany agent ubezpieczeniowy (Gebundener Versicherungsvertreter)" działa na rzecz konsorcjum ubezpieczycieli w zakresie ubezpieczeń Casco, OC i czarterów jachtów oraz na rzecz ubezpieczycieli w zakresie ubezpieczenia kosztów obsługi prawnej, ubezpieczenia chorobowego w czasie podróży zagranicznych oraz ubezpieczenia pasażerów pojazdów od następstw nieszczęśliwych wypadków. Działalność Pantaenius odpowiada działalności „underwriting agent”, wyposażonego w daleko idące pełnomocnictwa ubezpieczycieli. Właściciel jachtu oraz czarterujący mogą więc być pewni, że oświadczenia złożone wobec Pantaenius uznawane są za doręczone ubezpieczycielowi, a zapłaty składek na rzecz Pantaenius są skuteczne wobec ubezpieczyciela. Pantaenius oferuje kompleksowe usługi, od zawarcia umowy do wypłaty świadczenia w przypadku szkody. 

Zgodnie z przepisami prawa, w imieniu Pantaenius do rejestru agentów ubezpieczeniowych został wpisany Harald Baum GmbH, wspólnik Pantaenius GmbH ponoszący odpowiedzialność bez ograniczeń. W związku z powyższym, jako agent ubezpieczeniowy, zgodnie z § 34d niemieckiej ustawy regulującej handel i przemysł (German Trade, Commerce and Industry Regulation Act), w rejestrze agentów ubezpieczeniowych widnieje Harald Baum GmbH. Numer rejestracji D-57B1-CBTDS-70.

Rejestrację agentów ubezpieczeniowych sprawdzić można w następującej instytucji:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V., 

[Niemiecka Izba Przemysłu i Handlu]

Breite Str. 29, 10178 Berlin, 

Tel.: 0180 600 5850 (14 eurocentów/minutę z niemieckiej sieci stacjonarnej; z sieci komórkowych maksymalnie 0,42 euro lub koszt według stawek polskiego operatora), lub poprzez www.vermittlerregister.info.  

Podstawowe informacje i informacje rynkowe

Pantaenius jest jednym z przodujących w świecie specjalistów ubezpieczeń jachtów i czarterów. Bazując na ponad stuletnim doświadczeniu firmy, Pantaenius nie tylko projektuje oferowane ubezpieczenia, lecz również oferuje różnorodność produktów ubezpieczeniowych dla jachtingu wspólnie z konsorcjami ubezpieczycieli lub z poszczególnymi ubezpieczycielami. Konsorcja, z którymi współpracuje Pantaenius, są tworzone przez specjalistów Pantaeniusa po dokonaniu szczegółowych badań rynku, prowadzonych specjalnie w tym celu.

Specjaliści Pantaeniusa – będąc prekursorami - nieustannie opracowują warunki ubezpieczenia dla nowych ulepszonych warunków i dopasowują je do zmieniających się potrzeb amatorów sportów wodnych i rynkowych realiów. Ochrona ubezpieczeniowa jest więc dostosowana do potrzeb właścicieli jachtów prywatnych i rekreacyjnych. Zwraca się uwagę na to, że Pantaenius oferuje Państwu wyłącznie własne, wypracowane z wymienionymi ubezpieczycielami produkty ubezpieczeniowe i nie może reprezentować innych ubezpieczycieli czy oferować innych produktów.Dokument z Państwa propozycją ubezpieczeniową wymienia wszystkich ubezpieczycieli zaangażowanych w zaproponowanych produktach. W załączniku znajdą Państwo również listę wszystkich ubezpieczycieli z którymi pracujemy. 

Rzecznik Praw Ubezpieczonych oraz organ nadzoru W wypadku różnicy zdań pomiędzy Państwem i Pantaeniusem lub pomiędzy Państwem a ubezpieczycielem podpisanym pod produktem Pantaenius mogą się Państwo zwrócić do następujących organizacji. 

Versicherungsombudsmann e.V. 

[Rzecznik Praw Ubezpieczonych]. 

Postfach 080632, 10006 Berlin. www.versicherungsombudsmann.de für private Kranken- und Pflegeversicherung 

[Rzecznik Praw Ubezpieczonych Medycznie i Zdrowotnie]

Kronenstraße 13, 10117 Berlin

www.pkv-ombudsmann.de 

PANTAENIUS - a reliable partner
How important is certainty and peace of mind…
50
years

of experience guarantee an exclusive service approach and the most efficient claims management when you need it most.

100,000
customers

already place their trust in us and make Pantaenius the leading yacht insurance provider in Europe.

35,000
specialists

in our network help us deliver true local service and support you with advice and expertise all over the world.