Pantaenius Afdelinger

* Pantaenius UK Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Authorised No.308688)

Velkommen til din personlige brugerflade
  • Download policer, betingelser og klausuler
  • Tjek og ændre dine personlige oplysninger/data
This service is currently not available. Please try again later.

Ofte stillede spørgsmål

Vi gør, hvad vi kan for at holde vores produkter transparente og vores service så høj som muligt. Nogle gange er spørgsmålene dog åbne. Her har vi sammensat eksempler på de oftest stillede.

Jeg har solgt min båd, hvad sker der med mine policer?

ÅbnLuk

Hvis du har solgt din båd, bedes du sende os en skriftlig opsigelse sammen med en kopi af købsaftalen. Opsigelsen kan sendes pr. post eller på e-mail til info@pantaenius.dk. Dine policer vil herefter blive annulleret og ristorno overføres til din bankkonto.

Kan køber overtage mine policer?

ÅbnLuk

Dine policer kan ikke direkte overdrages til den nye ejer, men der kan laves nye policer til den nye ejer.

Kan jeg låne min båd ud til mine venner?

ÅbnLuk

Ja. Vores ansvarsforsikring dækker forsikringstager/ejer af båden, kaptajn, og besætning/gæster ombord. Dette gælder også ved brugen af jolle til vandsport, så længe jollen benyttes i forbindelse med brug af båden.  

Hvad er din dækningsperiode?

ÅbnLuk

Policerne er gyldige I et år og bliver automatisk fornyet hvert år ved forfald. Hvis du ønsker at opsige dine forsikringer, skal dette meddeles os skriftligt pr. post eller pr e-mail med en opsigelsesfrist på løbende måned 30 dage.

Hvordan ændrer jeg mine bankoplysninger?

ÅbnLuk

Hvis du ønsker at ændre dine bankoplysninger kan dette gøres ved telefonisk henvendelse eller pr. e-mail til info@pantaenius.dk

Hvis vi er flere medejere af båden, og én af ejerne skal slettes som ejer – hvad gør jeg?

ÅbnLuk

Hvis én eller flere ejere udtræder af medejergruppen, skal det meddeles skriftligt til Pantaenius med alle medejeres underskrift og policen ændres. Hvis en ejer står som den primære ansvarlige for ejergruppen, er det tilstrækkeligt med dennes underskrift.

Er omkostninger til bjærgning og bortskaffelse af vrag dækket af min ansvarsforsikring?

ÅbnLuk

Nej. Omkostninger til bjærgning og bortskaffelse af vrag er dækket af en kaskoforsikring. Omkostninger til bortskaffelse af vrag er kun dækket i meget sjældne tilfælde ved et krav fra 3. part.

Min båd står på land om vinteren – kan jeg få en reduceret dækning?

ÅbnLuk

Der er risici forbundet ved vinteropbevaring og ved transport til vinteropbevaringsstedet, som du som bådejer kan gøres ansvarlig for.  Din private ansvarsforsikring dækker ikke sådanne omkostninger. Derfor er der ingen reduktion i dækningen ved vinteropbevaring på land.  

Er vinteropbevaring dækket af forsikringen?

ÅbnLuk

Ansvars risici er dækket ved vinteropbevaring samt transporten til vinteropbevaringsstedet. 

Kan jeg stille mine policer I bero for en sæson?

ÅbnLuk

Vores ansvarsdækning er for et år ad gangen og kan ikke stilles i bero i en periode. Selvom det er muligt ikke at være forsikret, så anbefaler vi dog, at du er ansvarsforsikret hele året rundt. 

Jeg flytter til udlandet. Hvordan påvirker den min dækning?

ÅbnLuk

Du bedes meddele os din nye adresse hurtigst muligt, så vi kan tilpasse dine policer herefter. Afhængig af hvilket land du flytter til, kan der komme yderligere ændringer.

Kan jeg sejle udenfor mit sejladsområde?

ÅbnLuk

En kortvarig, ikke planlagt, afvigelse ved sejlads udenfor det forsikrede sejladsområde er dækket, men Pantaenius skal have besked hurtigst muligt.

Pantaenius - en troværdig partner
Hvor vigtig er sikkerhed og ro i sindet…
Med 50
års

erfaring garanterer vi en professionel og effektiv skadebehandling, når du har mest brug for det.

100.000
kunder

har allerede tillid til os og gør Pantaenius til den førende udbyder af bådforsikringer i Europa.

35.000
eksperter

i vores netværk hjælper os med at sikre dig lokal service og hjælper dig med råd og ekpsertise i hele verden.