Pantaenius Afdelinger

* Pantaenius UK Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Authorised No.308688)

Velkommen til din personlige brugerflade
 • Download policer, betingelser og klausuler
 • Tjek og ændre dine personlige oplysninger/data
This service is currently not available. Please try again later.

Pantaenius nødnummer

Du kan kontakte os 24/7 på telefon.

I åbningstiden kan du kontakte vores skadeafdeling på: +45 9751 3388

I nødstilfælde kan du kontakte vores nødnummer udenfor åbningstid på: +45 9614 7 9 13

Du kan også anmelde skaden på e-mail til skader@pantaenius.dk

Nyttige råd

Vigtige oplysninger om, hvordan du skal forholde dig i tilfælde af skade
 1. Du har pligt til straks at underrette selskabet i tilfælde af skade. Desuden har du pligt til at sørge for, at evt. brand- og eksplosionsskader, tyveri, indbrudstyveri, røveri, pirateri, underslæb og svigagtig tilegnelse omgående meldes til nærmeste politi.
 2. Du har pligt til på eget initiativ at træffe rimelige foranstaltninger, der synes egnede til at afværge eller begrænse en skade. Du skal følge de anvisninger, der gælder for den konkrete situation.
 3. Du har pligt til at give selskabet en udførlig og sandfærdig skadesrapport samt på selskabets forlangende at forsyne denne med alle oplysninger, der efter selskabets skøn er nødvendige til vurdering af skaden og dækningspligten. Du skal desuden fremskaffe alle nødvendige bilag, som selskabet med rimelighed forlanger.

Kaskoforsikring

Forholdsregler i tilfælde af skader

I tilfælde af en hændelse, som kan føre til en skadeanmeldelse, skal du agere, som om du ikke er forsikret. Vi vil gerne have en beskrivelse af hændelsen så hurtigt som muligt, så vi har mulighed for at hjælpe med forebyggende råd. Hvis du ønsker at tale med os, skal du kontakte os på vores hovednummer eller udenfor vores kontortid bruge vores nødnummer.

Tjeklisten nedenfor er ikke udtømmende, men benyt den bedst muligt i situationen:

 • Gør hvad du kan for at begrænse skadens omfang.
 • Kontakt os hurtigst muligt. Vi vil gerne have et telefonnummer og en e-mail adresse, hvor vi kan komme i forbindelse med dig.Tag fotos og notater om skaderne og send det til os.
 • Ved tyveri, hærværk, eksplosion eller brand skal du melde det til politiet, og naturligvis også kontakte os. Vi skal have en politirapport i disse tilfælde.
 • Accepter ikke nogen fast pris på bjærgning. Brug Lloyds Open Form, som giver dig og forsikringsselskaberne en vis beskyttelse mod skrupelløse bjærgere.
 • Er der sket en kollision, skal du sørge for at få modpartens navn og adresse samt navnet på deres forsikringsselskab.
 • Hvis en taksator skal vurdere skadens omfang, er det en fordel, hvis du selv er til stede ved takseringen.
 • Hold styr på alle udgifter og kvitteringer og send dem samlet til os hurtigst muligt, så erstatningen kan blive udbetalt.

Pantaenius har ry for at regulere skader hurtigt og professionelt. Så hjælp os med at hjælpe dig til at sikre din båd.

Skade Formularer

Charter forsikring

Hurtig og kompetent kundeservice i tilfælde af en skade har vores største prioritet. For at gøre skadehåndteringen så problemfrit som muligt, skal du gøre følgende:
 • Informér Pantaenius med det samme hvis du får en skade, og senest 2 hverdage efter hændelsen på telefon +49 (0) 40-37 09 10 eller via mail til helpline@pantaenius.com.
 • Hvis du er forhindret i at rejse, skal afgangs- og ankomsttider og evt. charteraftale aflyses omgående for at mindske udgifterne.
 • Sørg for at kunne dokumentere skaden og dens omfang.
 • Vedhæft charterkontrakten og skadeanmeldelsen sammen med dokumentationen af skaden ( relevante fotos, politirapport, lægeerklæring ) og evt. annulleringen af regningen og en bekræftet besætningsliste 
Pantaenius - en troværdig partner
Hvor vigtig er sikkerhed og ro i sindet…
Med 50
års

erfaring garanterer vi en professionel og effektiv skadebehandling, når du har mest brug for det.

100.000
kunder

har allerede tillid til os og gør Pantaenius til den førende udbyder af bådforsikringer i Europa.

35.000
eksperter

i vores netværk hjælper os med at sikre dig lokal service og hjælper dig med råd og ekpsertise i hele verden.