Pantaenius Afdelinger

* Pantaenius UK Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Authorised No.308688)

Velkommen til din personlige brugerflade
  • Download policer, betingelser og klausuler
  • Tjek og ændre dine personlige oplysninger/data
This service is currently not available. Please try again later.

Ansvarsforsikring

Med mindre din jolle er udstyret med en motor, så er en ansvarsforsikring stadig frivillig i Danmark. Fra og med foråret 2018 er ansvarsforsikring til gengæld blevet lovpligtig, hvis du ejer en speedbåd, en vandscooter eller tilsvarende hurtige fartøjer.

Men selv om din jolle eller lystfartøj ikke er hurtigtgående eller er motoriseret, er ansvarsforsikring stadig en god idé at have, så du er dækket, hvis du pådrager skade på andre personer eller deres ejendom, og hvor du som bådejer er erstatningsansvarlig for skaden.

Man er kun erstatningsansvarlig, når man "kan gøre for", at skaden sker. Det beror altid på en vurdering, hvor man sammenligner med, hvordan andre sejlere ville have handlet i en tilsvarende situation.

  Ansvarsforsikringen dækker ikke skader på dig selv eller andre ombord på din jolle (her gælder en ulykkesforsikring) eller skader på egne ting eller andres ting, som er ombord på dit fartøj (her skal du bruge en kaskoforsikring). Ansvarsforsikring dækker heller ikke, hvis årsagen til skaden skyldes, at du er påvirket af alkohol.

Kaskoforsikring

Kaskoforsikringen dækker de fleste typer skader på din jolle eller dens udstyr, som er opstået ved kæntring, grundstødning, kollision, brand og tyveri. Forsikringen dækker også i de tilfælde, hvor du, som forsikringstager, selv forårsager skaden.

Kaskoforsikringen indbefatter fartøjets inventar og sædvanligt udstyr som mast, sejl, tovværk, anker og ankerkæder, navigationsinstrumenter eller lignende fastmonteret udstyr.

VIGTIGT: Hos Pantaenius er summen på din police en fast værdi på dit fartøj, som udbetales uden fradrag i tilfælde af totalskade.

Dine fordele:

  • Betaling af delskade eller tab sker uden aldersfradrag – vi kalder det ”nyt-for-gammelt”.
  • Bjærgning og bortskaffelse af vrag dækkes ud over den fastsatte sum i policen.
  • Ingen selvrisiko i tilfælde af totalskade, indbrud, brand, lynnedslag, transportskader, tab eller skade på personlige effekter eller skade, som udelukkende skyldes fejl hos modpart ved påsejling af din jolle, mens den ligger fortøjet.

Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikringen dækker dig som ejer, ombordværende familiemedlemmer og gæster i tilfælde af ulykker med eller i jollen, der resulterer i permanent invaliditet eller død.

Ulykkesforsikringen omfatter både forsikringstageren og andre ombordværende, som aftalt nærmere i policen. Forsikringen dækker ulykker under sejlads, når jollen ligger i havn eller for anker, og når man går til og fra borde.

Ulykkesforsikringens dækning gennem Pantaenius er desuden udvidet til ulykker, der sker:

  • Når sejl sættes og tages ned
  • Når jollen står på land eller er under reparation
  • Under oplægning på land
  • Når jollen benyttes til vandsport
+45 97 51 33 88

Mandag-Torsdag imellem 9:00 og 16:00 (Fredag og 15:00)

Pantaenius - en troværdig partner
Hvor vigtig er sikkerhed og ro i sindet…
Med 50
års

erfaring garanterer vi en professionel og effektiv skadebehandling, når du har mest brug for det.

100.000
kunder

har allerede tillid til os og gør Pantaenius til den førende udbyder af bådforsikringer i Europa.

35.000
eksperter

i vores netværk hjælper os med at sikre dig lokal service og hjælper dig med råd og ekpsertise i hele verden.