Pantaenius Afdelinger

* Pantaenius UK Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Authorised No.308688)

Velkommen til din personlige brugerflade
  • Download policer, betingelser og klausuler
  • Tjek og ændre dine personlige oplysninger/data
This service is currently not available. Please try again later.

Båd Kaskoforsikring

Pantaenius kaskoforsikring dækker totalskade og delskade på dit lystfartøj.

Dine fordele

Troværdig All-round dækning mod All Risk

Den forsikrede båd er dækket mod All Risk i dækningsperioden. Inklusiv skader, som resultat af tyveri, brand, force majeure, synkning, pludselig vandindtrængning, grundstødning, kollision eller pirateri.

Fast forsikringssum

Hos Pantaenius aftales en fast forsikringssum, som udbetales uden fradrag for alder og ikke til dagsværdi som i mange andre bådforsikringer.

Nyt for gammelt

Din båd er beskadiget og har brug for nye reservedele for at blive repareret? Delskader dækkes op til den faste forsikringssum. Dele, der er ødelagt ved skaden, erstattes af nye dele, uden fradrag for alder eller slid.

Selvrisiko

Ved totalskade, brand, transportskade eller indbrud beregnes ingen selvrisiko. Heller ikke hvis et fortøjet eller forankret fartøj påsejles af et andet fartøj, som er skyld i kollisionen.

Flere fordele

Flere oplysningerFærre oplysniger
Søassistance
Indkvartering og hjemrejse
Manglende sødygtighed
Transport og oplægning
Bjærgning og bortskaffelse af vrag
Sejladsområder
Inspektionsomkostninger
Motorklausul
Konstruktions- og materialefejl
Grundstødning og kollision
Inventar og udstyr
Evakuering af båd
Retshjælpsforsikring
Synkning og vandindtrængning

Søassistance

I nødstilfælde kan du få dækket assistance til nærmeste værft, levering af brændstof, olie, batterier og reservedele. Pantaenius dækker omkostningerne med op til DKK 75.000. Dog ikke udgifter til materialer og reservedele.

Manglende sødygtighed

Vi har ingen undtagelse for manglende sødygtighed.

Bjærgning og bortskaffelse af vrag

Pantaenius dækker rimelige omkostninger til bjærgning, uanset om bjærgningen fører til det ønskede resultat eller ej. Omkostninger til bortskaffelse af vrag er dækket – også hvis disse overstiger bådens forsikringssum.

Inspektionsomkostninger

Hvis din båd går på grund, dækker Pantaenius omkostninger til inspektion efter grundstødning uden selvrisiko.

Konstruktions- og materialefejl

Skader, som følge af fejlkonstruktion, materialefejl eller slitage ved almindelig brug, er fuldt dækket i tilfælde af en dækningsberettiget skade. Kun skader på de defekte dele er undtaget.

Inventar og udstyr

Inventar og udstyr, der er passende fastgjort til båden, er medforsikret. Dette gælder også, hvis inventar og udstyr opbevares særskilt ved vinteropbevaring.

Retshjælpsforsikring

Retshjælp er automatisk inkluderet når du vælger vores kaskoforsikring.

Indkvartering og hjemrejse

Nødvendige udgifter til indkvartering og hjemrejse for kaptajn/skipper, mandskab og gæster er dækket med op til DKK 40.000, såfremt fartøjet vurderes ubeboelig af en vurderingsmand ved en skade under en tursejlads.

Transport og oplægning

Transport af båden på trailer over land samt på flod og færge er dækket i sejladsområdet indenfor Europa, såfremt transportmidlet er egnet, og båden er forsvarligt lastet og sikret. Vinteroplægning og oplægning på værft ved reparationer er automatisk medforsikret.

Sejladsområder

En individuel tilpasning af sejladsområdet er som regel altid mulig. Midlertidige og ikke planlagte overskridelser er dækket, men skal meddeles Pantaenius hurtigst muligt.

Motorklausul

Det er muligt at tegne udvidet forsikringsdækning for fabriksnye motorer i op til 5 år fra købsdatoen.

Grundstødning og kollision

Skader, som skyldes grundstødning eller kollision med faste eller flydende genstande, er dækket. Det gælder også skader på skruer og ror.

Evakuering af båd

Båden betragtes som sunken, hvis det på grund af livsfare er nødvendigt at forlade båden, og den ikke genfindes indenfor 3 måneder.

Synkning og vandindtrængning

Alle skader, også skader på maskindele, er dækket ved synkning og vandindtrængning.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Jeg har solgt min båd. Hvad sker der med mine policer?

ÅbnLuk

Hvis du har solgt din båd, bedes du sende os en skriftlig opsigelse sammen med en kopi af købsaftalen. Opsigelsen kan sendes pr. post eller på e-mail til info@pantaenius.dk. Dine policer vil herefter blive annulleret og ristorno overføres til din bankkonto. 

Kan køber overtage mine policer?

ÅbnLuk

Dine policer kan ikke direkte overdrages til den nye ejer, men der kan laves nye policer til den nye ejer.

Hvordan er min trailer medforsikret?

ÅbnLuk

Indregistreret trailere og stativer tilhørende båden er automatisk medforsikret på din kaskoforsikring.

Min trailer er automatisk inkluderet I min forsikringsdækning, skal jeg angive en særskilt sum?

ÅbnLuk

Ja. For at sikre dig, at du har fuld forsikrings-dækning I tilfælde totalskade på båd og indregistreret trailer, skal der angives en særskilt sum for traileren. 

Har vi ikke besvaret alle dine spørgsmål?

ÅbnLuk

Se venligst vores FAQ boks. Hvis du ikke finder den nødvendige hjælp her, så kontakt os!

FAQ

Kontakt
Dit Pantaenius mandskab

Har du ydereligere spørgsmål? Vores erfarne medarbejdere sidder klar til at hjælpe og vejlede dig i alle forsikringsspørgsmål, uanset om du skal forsikre din båd, eller om du ønsker information om vores produkter eller services.

Kirsten Handberg
Hanne Vendelbo
John Bislev
Michael Møller
Thomas Knudsen
+45 97 51 33 88

Mandag-Torsdag imellem 9:00 og 16:00 (Fredag og 15:00)

Pantaenius - en troværdig partner
Hvor vigtig er sikkerhed og ro i sindet…
Med 50
års

erfaring garanterer vi en professionel og effektiv skadebehandling, når du har mest brug for det.

100.000
kunder

har allerede tillid til os og gør Pantaenius til den førende udbyder af bådforsikringer i Europa.

35.000
eksperter

i vores netværk hjælper os med at sikre dig lokal service og hjælper dig med råd og ekpsertise i hele verden.