Pantaenius Afdelinger

* Pantaenius UK Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Authorised No.308688)

Velkommen til din personlige brugerflade
 • Download policer, betingelser og klausuler
 • Tjek og ændre dine personlige oplysninger/data
This service is currently not available. Please try again later.

Ansvarsforsikring

En ansvarsforsikring dækker skader på andre personer eller deres ejendom, som er sket i forbindelse med sejlads, og hvor du er erstatningsansvarlig. Det er man, når man "kan gøre for", at skaden sker, hvilket altid beror på en vurdering af, hvad andre sejlere ville have gjort i en lignende situation.

Fra tidligere at have været frivilligt, er ansvarsdækning i foråret 2018 blevet gjort delvis lovpligtig. De nye regler foreskriver, at du per 15. maj 2018 skal have en ansvarsforsikring, hvis du ejer en speedbåd, en vandscooter eller et lignende hurtigt fartøj.

Selv om din sejlbåd ikke skulle høre til denne katagori, er det stadig en god idé at have ansvarsforsikring. Så er du dækket, hvis du pådrager skade på andres ejendom eller person, hvor du som sejlbådsejer er erstatningsansvarlig for skaden. I nogle havne er det ligeledes et ’lokalt’ krav, at sejlere, der færdes i havnen, har en ansvarsforsikring.

Forsikringen dækker ikke, hvis skaden skyldes, at du er påvirket af spiritus.

Kaskoforsikring

Kaskoforsikringen dækker de fleste typer skader på din sejlbåd og dens udstyr, som fx er opstået ved kæntring, grundstødning, kollision, brand og tyveri. Forsikringen dækker også i de tilfælde, hvor du, som forsikringstager, selv forårsager skaden. Skaderne kan være sket på skrog, påhængsmotor, redningsflåde eller gummibåd, når blot de hører til båden.

Kaskoforsikringen dækker bådens inventar og fastmonteret udstyr som mast, bom, rig, sejl, kaleche, tovværk, anker og ankerkæder og navigationsinstrumenter.

VIGTIGT: Hos Pantaenius er summen på din police en fast værdi på din sejlbåd, som udbetales uden fradrag i tilfælde af totalskade.   Dine fordele:

 • Betaling af delskade eller tab sker uden aldersfradrag – vi kalder det ”nyt-for-gammelt”.
 • Bjærgning og bortskaffelse af vrag dækkes ud over den fastsatte sum i policen.
 • Ingen selvrisiko i tilfælde af totalskade, indbrud, brand, lynnedslag, transportskader, tab eller skade på personlige effekter eller skade, som udelukkende skyldes fejl hos modpart ved påsejling af din sejlbåd, mens den ligger fortøjet.

Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikringen dækker både dig som ejer og ombordværende personer i tilfælde af ulykker med eller i sejlbåden, der resulterer i permanent invaliditet eller død. Ulykkesforsikringen dækker ulykker, der er sket under sejlads, når båden ligger i havn eller for anker, og når man går til og fra borde.

Hos Pantaenius har vi desuden udvidet ulykkesforsikring til også at dække ulykker, der sker:

 • Når sejlbådens jolle anvendes
 • Når sejl sættes og tages ned
 • Når sejlbåden står på land eller er under reparation
 • Under oplægning på land
 • Når sejlbåden benyttes til vandsport
 • Når sejlbåden er chartret ud
+45 97 51 33 88

Mandag-Torsdag imellem 9:00 og 16:00 (Fredag og 15:00)

Pantaenius - en troværdig partner
Hvor vigtig er sikkerhed og ro i sindet…
Med 50
års

erfaring garanterer vi en professionel og effektiv skadebehandling, når du har mest brug for det.

100.000
kunder

har allerede tillid til os og gør Pantaenius til den førende udbyder af bådforsikringer i Europa.

35.000
eksperter

i vores netværk hjælper os med at sikre dig lokal service og hjælper dig med råd og ekpsertise i hele verden.