Pantaenius Afdelinger

* Pantaenius UK Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Authorised No.308688)

Velkommen til din personlige brugerflade
 • Download policer, betingelser og klausuler
 • Tjek og ændre dine personlige oplysninger/data
This service is currently not available. Please try again later.

Ansvarsforsikring

Ansvarsdækningen er fra foråret 2018 blevet delvis lovpligtig. Et flertal i Folketinget besluttede 24. april 2018 at gøre det lovpligtigt at have en ansvarsforsikring, hvis du ejer en speedbåd, en vandscooter eller et lignende hurtigt fartøj som er under 15m og omfattet af krav om førercertifikat til føreren af fartøjet. Kravet trådte i kraft pr. den 15. maj 2018.

Baggrunden for loven er primært en tragisk vandscooter-ulykke med dødelig udgang i Københavns Havn i maj 2017.

Men selv hvis dit lystfartøj ikke er hurtigtgående, er det stadig en god idé at have ansvarsforsikring, så du er dækket, hvis du pådrager skade på andres ejendom eller person, og du som fører/bådejer er erstatningsansvarlig for skaden.

I den forbindelse er man kun erstatningsansvarlig, når man "kan gøre for", at skaden sker. Når det skal vurderes, sammenligner man med, hvordan andre bådejere ville have handlet i en tilsvarende situation.  

Ansvarsforsikringen dækker med andre ord følgende skader, som du med din båd utilsigtet påfører tredjemand eller tredjemands ejendom, og hvor du kan holdes ansvarlig:

 • Skader på tredjemands ejendom
 • Personskader på tredjemand
 • Økonomiske tab

Ansvarsforsikringen dækker ikke, hvis der fx er tale om skader på dig selv eller andre ombord på fartøjet (her skal du bruge en ulykkesforsikring) eller skader på dine egne ting eller andre ombordværendes ting, som befinder sig på båden (her skal du bruge en kaskoforsikring). Den dækker heller ikke, hvis skaden skyldes, at man er påvirket af spiritus.

Kaskoforsikring

Kaskoforsikringen dækker de fleste typer skader på din båd eller dens komponenter og udstyr, som er opstået ved kæntring, grundstødning, kollision, brand og tyveri. Skaderne kan være på såvel skrog og motor som skibsjolle, redningsflåde eller gummibåd, når blot de hører til båden.

Kaskoforsikringen dækker endvidere fartøjets inventar og sædvanligt udstyr som mast, bom, rig, sejl, kaleche, tovværk, anker og ankerkæder, navigationsinstrumenter, andet fastmonteret udstyr og genstande.  

Forsikringen dækker også i de tilfælde, hvor du, som forsikringstager, selv forårsager skaden.

VIGTIGT: Hos Pantaenius er summen på din police en fast værdi på din båd, som udbetales uden fradrag i tilfælde af totalskade.

Dine fordele:

 • Betaling af delskade eller tab sker uden aldersfradrag – vi kalder det ”nyt-for-gammelt”.
 • Bjærgning og bortskaffelse af vrag dækkes ud over den fastsatte sum i policen.
 • Ingen selvrisiko i tilfælde af totalskade, indbrud, brand, lynnedslag, transportskader, tab eller skade på personlige effekter eller skade, som udelukkende skyldes fejl hos modpart ved påsejling af din båd, mens den ligger fortøjet.

Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikringen dækker dig som ejer, ombordværende familiemedlemmer og gæster i tilfælde af ulykker med eller i båden, der resulterer i permanent invaliditet eller død.

Ulykkesforsikringen omfatter både forsikringstageren og andre ombordværende, som aftalt nærmere i policen. Forsikringen dækker ulykker under sejlads, når båden ligger i havn eller for anker, og når man går til og fra borde.

Ulykkesforsikringens dækning gennem Pantaenius er desuden udvidet til ulykker, der sker:

 • Når bådens jolle anvendes
 • Når sejl sættes og tages ned
 • Når båden står på land eller er under reparation
 • Under oplægning på land
 • Når båden benyttes til vandsport
 • Når båden er chartret ud
KONTAKT

DIT PANTAENIUS MANDSKAB

Har du flere spørgsmål? Vores erfarne medarbejdere sidder klar til at hjælpe og vejlede dig i alle forsikringsspørgsmål, uanset om du skal forsikre din båd, eller om du ønsker information om vores produkter eller services.

Pantaenius A/S

Østerbro 11

DK-7800 Skive

+45 97 51 33 88

Fax +45 97 51 33 89

Pantaenius - en troværdig partner
Hvor vigtig er sikkerhed og ro i sindet…
Med 50
års

erfaring garanterer vi en professionel og effektiv skadebehandling, når du har mest brug for det.

100.000
kunder

har allerede tillid til os og gør Pantaenius til den førende udbyder af bådforsikringer i Europa.

35.000
eksperter

i vores netværk hjælper os med at sikre dig lokal service og hjælper dig med råd og ekpsertise i hele verden.