Pantaenius Afdelinger

* Pantaenius UK Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Authorised No.308688)

Velkommen til din personlige brugerflade
  • Download policer, betingelser og klausuler
  • Tjek og ændre dine personlige oplysninger/data
This service is currently not available. Please try again later.

Specialister i forsikring af båd

Hos Pantaenius er vi specialister i lystfartøjsforsikringer, og vi trækker på mere end 40 års erfaring, når vi giver dig den bedste rådgivning gennem hele processen – lige fra tilbud til skade. Som din forsikringsformidler er vi ved din side under hele skadesprocessen, og vores omfattende netværk af eksperter bestående af rådgivere, taksatorer og reparatører støtter dig – også ved komplicerede skader.

Kaskoforsikring af båd dækker alt fra sejlbåd, jolle, motorbåd og yacht. Kaskoforsikringen dækker de fleste typer skader på båden, som kan opstå ved kæntring, grundstødning, kollision, brand, indbrud og tyveri. Skaderne kan være på skrog, motor, skibsjolle, redningsflåde eller gummibåd, når blot de hører til båden.  

Kaskoforsikringen dækker også fartøjets inventar og udstyr som mast, bom, rig, sejl, kaleche, tovværk, anker og ankerkæder, navigationsinstrumenter, fastmonteret udstyr og genstande, der kan ligestilles med det. Når du tegner en kaskoforsikring til båd, rådgiver vi dig naturligvis, så forsikringen passer bedst muligt til dig.

Den bedste dækning med en fast forsikringssum

Modsat de fleste forsikringsformidlere i Danmark, der tilbyder bådforsikringer, som dækker dagsværdien, så har Pantaenius indført begrebet fast sum i bådforsikringer. Det betyder, at der hos Pantaenius aftales en fast forsikringssum, som udbetales uden fradrag for alder og ikke til dagsværdi som hos mange forsikringsselskaber.

Du undgår med andre ord fradrag for dit ødelagte udstyr med dette dækningsprincip, der går under navnet ”nyt for gammelt”.

Her er nogle vigtige fordele ved Pantaenius kaskoforsikring: 

Troværdig bådforsikring med All Risk dækning

 

Den forsikrede båd er dækket mod All Risk i dækningsperioden. Dækningen inkluderer skader, som er resultat af indbrud, tyveri, brand, force majeure, synkning, pludselig vandindtrængning, grundstødning, kollision eller pirateri.

Fast forsikringssum

Pantaenius har indført begrebet fast sum i bådforsikringer. Det betyder, at der hos Pantaenius aftales en fast forsikringssum, som udbetales ved total skade. Der er ingen fradrag for alder og slitage som i mange andre bådforsikringer.

Selvrisiko

Der beregnes ingen selvrisiko ved totalskade, brand, transportskade, lynnedslag eller indbrud. Hvis båden er fortøjet eller ligger for anker og påsejles af et andet fartøj, er der ligeledes ingen selvrisiko.

Nyt for gammelt

Delskader dækkes op til den faste forsikringssum. Dele, der ikke kan repareres efter skaden, erstattes af nye dele, uden fradrag for alder eller slid.

Sejladsområde

En individuel tilpasning af sejladsområdet er som regel altid muligt. Midlertidige og ikke planlagte overskridelser er dækket, men skal meddeles Pantaenius hurtigst muligt.

Bjærgning og bortskaffelse af vrag

Pantaenius dækker rimelige omkostninger til bjærgning, uanset om bjærgningen fører til det ønskede resultat eller ej. Omkostninger til bortskaffelse af vrag er dækket – også hvis disse overstiger bådens forsikringssum.

Grundstødning og kollision

Skader, som skyldes grundstødning eller kollision med faste eller flydende genstande, er dækket. Det gælder også skader på skrue og ror.

Kapsejlads

Når du deltager i kapsejlads, har du også brug for forsikringsdækning. Hos Pantaenius er kapsejlads en del af standarddækningen i kaskoforsikringen.

Inventar og udstyr

Inventar og udstyr, der er passende fastgjort til båden, er medforsikret. Dette gælder også, hvis inventar og udstyr opbevares særskilt ved vinteropbevaring.

Evakuering af båd

Båden betragtes som sunken, hvis det på grund af livsfare er nødvendigt at forlade båden, og den ikke genfindes indenfor 3 måneder.

Motorklausul

Det er muligt at tegne udvidet forsikringsdækning for fabriksnye motorer i op til 5 år fra købsdatoen.

Konstruktions- og materialefejl

Skader, som følge af fejlkonstruktion, materialefejl eller slitage ved almindelig brug, er fuldt dækket i tilfælde af en dækningsberettiget skade. Kun skader på de defekte dele er undtaget.

Inspektionsomkostninger

Hvis din båd går på grund, dækker Pantaenius omkostninger til inspektion efter grundstødning uden selvrisiko.

Manglende sødygtighed

Vi har ingen undtagelse for manglende sødygtighed.

Synkning og vandindtrængning

Alle skader, også skader på maskindele, er dækket ved synkning og vandindtrængning.

Søassistance

I nødstilfælde kan du få dækket assistance til nærmeste værft, levering af brændstof, olie, batterier og reservedele. Pantaenius dækker omkostningerne med op til DKK 75.000. Det gælder dog ikke udgifter til materialer og reservedele.

Transport og oplægning

Transport af båden på trailer over land, samt på flod og færge, er dækket i sejladsområdet indenfor Europa, såfremt transportmidlet er egnet, og båden er forsvarligt lastet og sikret. Vinteroplægning og oplægning på værft ved reparationer er automatisk medforsikret.

Indkvartering og hjemrejse

Nødvendige udgifter til indkvartering og hjemrejse for kaptajn/skipper, mandskab og gæster er dækket med op til DKK 40.000, såfremt en vurderingsmand vurderer, at fartøjet er ubeboeligt efter skade under en længere tursejlads.

+45 9751 3388

Har du yderligere spørgsmål til Pantaenius kaskoforsikring, beder vi dig kontakte os på telefon eller e-mail

Pantaenius - en troværdig partner
Hvor vigtig er sikkerhed og ro i sindet…
Med 50
års

erfaring garanterer vi en professionel og effektiv skadebehandling, når du har mest brug for det.

100.000
kunder

har allerede tillid til os og gør Pantaenius til den førende udbyder af bådforsikringer i Europa.

35.000
eksperter

i vores netværk hjælper os med at sikre dig lokal service og hjælper dig med råd og ekpsertise i hele verden.