Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at sikre dig, at du får den bedste oplevelset. Få mere at vide om cookiepolitikken. Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du vores brug af cookies.

Fortsæt
Find a product
Request a quote
Report a claim
Get in touch
Pantaenius Afdelinger

* Pantaenius UK Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Authorised No.308688)

** Pantaenius America Ltd. is a licensed insurance agent licensed in all 50 states. It is an independent corporation incorporated under the laws of New York and is a separate and distinct entity from any entity of the Pantaenius Group.

Velkommen til din personlige brugerflade
  • Download policer, betingelser og klausuler
  • Tjek og ændre dine personlige oplysninger/data

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring dækker følgende skader, som du med din båd utilsigtet påfører tredjemand eller tredjemands ejendom, og hvor du kan holdes ansvarlig:

  • Skader på tredjemands ejendom
  • Personskader på tredjemand
  • Økonomiske tab

Et folketingsflertal besluttede 24. april 2018 at gøre det lovpligtigt at have en ansvarsforsikring, hvis du ejer en speedbåd, en vandscooter eller et lignende hurtigt fartøj, som er under 15 m og omfattet af krav om førercertifikat til føreren af fartøjet. Kravet trådte i kraft pr. 15. maj 2018.

Baggrunden for loven er primært en tragisk vandscooter-ulykke med dødelig udgang i Københavns Havn i maj 2017.

Falder din lystbåd uden for kategorien af hurtigtgående fartøjer, er det stadig en god idé at have ansvarsforsikring, så du er dækket, hvis du pådrager skade på andres ejendom eller person, og du som bådejer er erstatningsansvarlig for skaden.

I den forbindelse er man kun erstatningsansvarlig, når man "kan gøre for", at skaden sker. Når det skal vurderes, sammenligner man med, hvordan andre bådejere ville have handlet i en tilsvarende situation. Ansvarsforsikringen dækker ikke, hvis skaden skyldes spirituspåvirkning.

I tilfælde af skader på dine egne ting eller andre ombordværendes ting, som befinder sig på båden, skal du bruge en kaskoforsikring. Er der tale om skader på dig selv eller andre ombord på lystbåden, skal du bruge en ulykkesforsikring. 

Kaskoforsikring

Kaskoforsikringen dækker de fleste typer skader på din lystbåd eller dens komponenter og udstyr. Det gælder både skader på skrog, motor, skibsjolle, redningsflåde eller gummibåd, når blot de hører til båden. Forsikringen dækker også i de tilfælde, hvor du, som forsikringstager, selv forårsager skaden.  

Kaskoforsikringen dækker endvidere bådens inventar og almindeligt udstyr såsom maste, bomme, rigge, sejl, kalecher, tovværk, anker og ankerkæder, navigationsinstrumenter og andet fastmonteret udstyr.

VIGTIGT: Hos Pantaenius er summen på din police en fast værdi på din lystbåd, som udbetales uden fradrag i tilfælde af totalskade.

Dine fordele:

  • Betaling af delskade eller tab sker uden aldersfradrag – vi kalder det ”nyt-for-gammelt”.
  • Bjærgning og bortskaffelse af vrag dækkes ud over den fastsatte sum i policen.
  • Ingen selvrisiko i tilfælde af totalskade, indbrud, brand, lynnedslag, transportskader, tab eller skade på personlige effekter eller skade, som udelukkende skyldes fejl hos modpart ved påsejling af din båd, mens den ligger fortøjet.
Pantaenius - en troværdig partner
Hvor vigtig er sikkerhed og ro i sindet…
Med 50
års

erfaring garanterer vi en professionel og effektiv skadebehandling, når du har mest brug for det.

100.000
kunder

har allerede tillid til os og gør Pantaenius til den førende udbyder af bådforsikringer i Europa.

35.000
eksperter

i vores netværk hjælper os med at sikre dig lokal service og hjælper dig med råd og ekpsertise i hele verden.