Pantaenius Afdelinger

* Pantaenius UK Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Authorised No.308688)

Velkommen til din personlige brugerflade
  • Download policer, betingelser og klausuler
  • Tjek og ændre dine personlige oplysninger/data
This service is currently not available. Please try again later.

Ansvarsforsikring til motorbåd

Ansvarsforsikring til motorbåd dækker, hvis du pådrager skade på andres ejendom eller person, og du som bådejer er erstatningsansvarlig for skaden, hvilket du er, når du "kan gøre for", at skaden er sket.

Det er fast praksis at sammenligne med, hvordan andre bådejere ville have handlet i en lignende situation, når man vurderer om en sejler er erstatningsansvarlig eller ej. Pantaenius ansvarsforsikring dækker over skader på tredjemands ejendom, personskader på tredjemand og økonomiske tab, som du med din motorbåd, utilsigtet, har påført tredjemand eller tredjemands ejendom, og hvor du kan holdes ansvarlig. Ansvarsdækningen er fra foråret 2018 ikke længere frivillig, hvis du ejer en speedbåd, en vandscooter eller et lignende hurtigt fartøj.

Et flertal i Folketinget besluttede 24. april 2018 at gøre det lovpligtigt at have en ansvarsforsikring, hvis dit lystfartøj er motoriseret og hurtigtgående. Kravet trådte i kraft pr. den 15. maj 2018. Begrundelsen for den loven skal primært findes i en tragisk vandscooter-ulykke med dødelig udgang i Københavns Havn i maj 2017.

Ansvarsforsikringen dækker ikke, hvis der f.eks. er tale om skader på dig selv eller andre ombord på motorbåde (brug i stedet en ulykkesforsikring) eller skader på dine egne ting eller andre ombordværendes ting, som befinder sig på båden (her gælder en kaskoforsikring). Ansvarsforsikring dækker aldrig, hvis skaden skyldes påvirkning af alkohol.

Kaskoforsikring

Kaskoforsikringen dækker de fleste typer skader på din båd eller dens komponenter og udstyr, som er opstået ved kæntring, grundstødning, kollision, brand og tyveri. Skaderne kan være på såvel skrog og motor som skibsjolle, redningsflåde eller gummibåd, når blot de hører til båden.

Kaskoforsikringen dækker ligeledes, når du som forsikringstager selv forårsager skaden.   Kaskoforsikringen dækker endvidere fartøjets inventar og sædvanligt udstyr som tovværk, anker og ankerkæder, navigationsinstrumenter og lignende fastmonteret udstyr.

OBS: Hos os er summen på din police er en fast værdi på din båd, som udbetales uden fradrag i tilfælde af totalskade.   Dine fordele:

  • Betaling af delskade eller tab sker uden aldersfradrag – vi kalder det ”nyt-for-gammelt”.
  • Bjærgning og bortskaffelse af vrag dækkes ud over den fastsatte sum i policen.
  • Ingen selvrisiko i tilfælde af totalskade, indbrud, brand, lynnedslag, transportskader, tab eller skade på personlige effekter eller skade, som udelukkende skyldes fejl hos modpart ved påsejling af din båd, mens den ligger fortøjet.

Ulykkesforsikring

Forsikringen dækker alle ombordværende i motorbåden i tilfælde af ulykker med eller i motorbåden, der resulterer i permanent invaliditet eller død. Vilkårene aftales nærmere i policen, men som udgangspunkt dækker forsikringen ulykker under sejlads, når motorbåden ligger i havn eller for anker, og når man går til og fra borde.

Ulykkesforsikringens dækning gennem Pantaenius er desuden udvidet til ulykker, der sker:

  • Når bådens jolle anvendes
  • Når båden står på land eller er under reparation
  • Under oplægning på land
  • Når båden benyttes til vandsport
  • Når båden er chartret ud
+45 97 51 33 88

Mandag-Torsdag imellem 9:00 og 16:00 (Fredag og 15:00)

Pantaenius - en troværdig partner
Hvor vigtig er sikkerhed og ro i sindet…
Med 50
års

erfaring garanterer vi en professionel og effektiv skadebehandling, når du har mest brug for det.

100.000
kunder

har allerede tillid til os og gør Pantaenius til den førende udbyder af bådforsikringer i Europa.

35.000
eksperter

i vores netværk hjælper os med at sikre dig lokal service og hjælper dig med råd og ekpsertise i hele verden.