Pantaenius Afdelinger

* Pantaenius UK Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Authorised No.308688)

Velkommen til din personlige brugerflade
 • Download policer, betingelser og klausuler
 • Tjek og ændre dine personlige oplysninger/data
This service is currently not available. Please try again later.

Ansvarsforsikring

Ansvarsdækningen er fra foråret 2018 kun delvis frivillig. Med ikrafttrædelse per 15. maj 2018 besluttede et folketingsflertal at gøre det lovpligtigt at have en ansvarsforsikring, hvis du ejer en speedbåd, en vandscooter eller et lignende hurtigt fartøj.

Selv hvis dette ikke passer på din yacht, er det stadig en god idé at få en ansvarsforsikring, så du er dækket, hvis du pådrager skade på andre personer eller deres ejendom i forbindelse med sejlads, hvor du som bådejer er erstatningsansvarlig for skaden. Og det er du, når du "kan gøre for", at skaden er sket. For at komme frem til den konklusion vurderes det, hvordan andre sejlere ville have handlet i en tilsvarende situation.   Ansvarsforsikringen dækker skader, som du med din yacht utilsigtet påfører tredjemand eller tredjemands ejendom, og hvor du kan holdes ansvarlig:

 • Skader på tredjemands ejendom
 • Personskader på tredjemand
 • Økonomiske tab

Ansvarsforsikringen dækker ikke, hvis skaden skyldes alkoholpåvirkning fra din side.

Kaskoforsikring

Skader på din yacht, dens komponenter og eller udstyr, som er opstået ved kæntring, grundstødning, kollision, brand og tyveri dækkes af kaskoforsikringen. Herunder hører skrog, motor, skibsjolle, redningsflåde eller gummibåd, når blot de hører til yachten. Forsikringen dækker også i de tilfælde, hvor du, som forsikringstager, selv forårsager skaden.

Kaskoforsikringen dækker endvidere fartøjets inventar og sædvanlige udstyr som mast, bom, rig, sejl, kaleche, tovværk, anker og ankerkæder, navigationsinstrumenter og andre fastmonteret genstande og udstyr.

VIGTIGT: Hos Pantaenius er summen på din police en fast værdi på din yacht, som udbetales uden fradrag i tilfælde af totalskade.   Dine fordele:

 • Betaling af delskade eller tab sker uden aldersfradrag – vi kalder det ”nyt-for-gammelt”.
 • Bjærgning og bortskaffelse af vrag dækkes ud over den fastsatte sum i policen.
 • Ingen selvrisiko i tilfælde af totalskade, indbrud, brand, lynnedslag, transportskader, tab eller skade på personlige effekter eller skade, som udelukkende skyldes fejl hos modpart ved påsejling af din yacht, mens den ligger fortøjet.

Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikringen dækker både dig som ejer og andre ombordværende gæster i tilfælde af ulykker med eller i båden, der resulterer i permanent invaliditet eller død. Forsikringen dækker såvel ulykker som er sket under sejlads som når båden ligger i havn eller for anker, og når man går til og fra borde.

Ulykkesforsikringens dækning gennem Pantaenius er desuden udvidet til ulykker, der sker:

 • Når yachtens jolle anvendes
 • Når sejl sættes og tages ned
 • Når yachten står på land eller er under reparation
 • Under oplægning på land
 • Når yachten benyttes til vandsport
 • Når yachten er chartret ud
+45 97 51 33 88

Mandag-Torsdag imellem 9:00 og 16:00 (Fredag og 15:00)

Pantaenius - en troværdig partner
Hvor vigtig er sikkerhed og ro i sindet…
Med 50
års

erfaring garanterer vi en professionel og effektiv skadebehandling, når du har mest brug for det.

100.000
kunder

har allerede tillid til os og gør Pantaenius til den førende udbyder af bådforsikringer i Europa.

35.000
eksperter

i vores netværk hjælper os med at sikre dig lokal service og hjælper dig med råd og ekpsertise i hele verden.