Pantaenius Afdelinger

* Pantaenius UK Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Authorised No.308688)

Velkommen til din personlige brugerflade
  • Download policer, betingelser og klausuler
  • Tjek og ændre dine personlige oplysninger/data
This service is currently not available. Please try again later.
05/04/2022
Forebyggelse

Lynafledning på motor- og sejlbåde

Det er bevist, at korrekt installerede systemer til lynafledning er ret effektive. Disse systemer er desværre ikke standard udstyr på lystfartøjer endnu. Men som bådejer kan man tage handling på det. Specialiserede producenter tilbyder flere løsninger for at reducere og afværge ødelæggende skader fra et lynnedslag. Disse løsninger beskrives kort herunder.

Følgeskaderne ved et lynnedslag er stigende. I de seneste år er antallet af lyn skader tredoblet hos Pantaenius. Den relative andel af den samlede skade sum, er allerede nu på omkring 10% og er stigende. Følgerne af et direkte eller indirekte lyn kan variere meget, men udgør dog ofte betydelig fare for personer og materiel. Både, liggende i havn, kan endda synke efter et ubemærket lynnedslag. Det er ikke kun et spørgsmål om held, om en båd kan modstå en uvejrsfront. En korrekt installeret lynafleder er en god sikkerhedsforanstaltning.

HVORDAN FUNGERER EN LYNAFLEDER OMBORD?

En lynafleder er en specialenhed med en udfaldsgivende funktion, hvis lynet rammer. Derfor bør installationen af den altid udføres af specialister på området. En teknisk operationel lynafleder består generelt af en kombination af lynafleder og modvirkning af overspænding. Ud over dette har DDCE-systemet til formål aktivt at forhindre lynnedslag ved at give en potentiel afspænding i fartøjets direkte omgivelser. De konkrete foranstaltninger, som skal træffes, afhænger i høj grad af området der sejles i og selve skibstypen. Skibsværfter, forhandlere eller bådelektrikere kan rådgive omkring spørgsmål om lynafledning ombord og udføre montagen. Vi råder ”gør det selv-folket” til at få deres arbejde godkendt og påtegnet af en specialist.

LYNAFLEDNING I PRAKSIS

Lynafledning er beregnet til at fange og lede elektrisk energi, som kort kan være på flere tusind volt og ampere, til jorden. Dette opnås ved, at alle ledende komponenter ombord er forbundet med hinanden og til jord, således at den elektriske spænding er konstant. Når installationen er korrekt er overførsel af spænding til personer forhindret og skade på båden kan være minimeret.  En eller flere lynafledere af kobber eller stål bliver fastgjort til mastens top og andre udsatte dele, afhængig af hvor højt beskyttet bådens struktur skal være. En ekspert installation bevirker en beskyttelseszone, som dækker alle områder af båden. Lynets energi bliver ledt til jorden via lynaflederen. Dette sker på sejlbåde via metalmasten samt vanter og stag.

Sejlbåde med træmast såvel som motorbåde bruger et kobber kabel til at lede energien til jorden. Uanset konstruktionen skal dimensionering af lynafledere overholdes. Jordforbindelse opnås ved et stål skrog, en jordforbindelses plade eller kølen. Sejlbådsfolk skal sikre sig, at jordforbindelsen også er under vand ved krængning. Selvom lyn nu kan ledes gennem en båd skal der ske en potentiel udligning for at beskytte båden mod farlig spænding og overgang. Det betyder, at alle ledende komponenter skal forbindes med hinanden og jord. Det gælder f.eks. komfur, vask, kummer og batterier. Bemærk at de ledende forbindelser skal kunne modstå lynets enorme strøm. De fleste standard stik, som ofte bruges ombord, er ikke egnede til dette formål.

BESKYTTELSE MOD OVERSPÆNDING

Dette er en sikring, som beskytter mod overspænding i udstyr, som er tilsluttet ledningsnettet til udstyr, så som navigationsudstyr, skibsbelysning og alt andet elektrisk udstyr til ombord. Denne form for lynafledning forhindrer skader pga. inductiv og capactiv overspænding, hvis lynet slår ned i umiddelbar nærhed af en båd.

Signalkabler bør være installeret i beskyttende kabelkanaler hvor der er monteret lyn arrester (lynafledere), som er tilkoblet det øvrige lynafledningssystem i båden, for at sikre bådens elektronik mod lynskader og overspænding. Elektriske systemer er ofte opdelt i flere zoner af lynbeskyttelse som er tilsluttet hver sin afleder. Hver afleders størrelse bør være tilpasset den spænding som den potentielt skal aflede i tilfælde af nedslag.

ALTERNATIVER TIL FOREBYGGELSE AF LYNNEDSLAG

I modsætning til den traditionelle metode for lynafledning tilbyder markedet nu en alternativ metode til at forebygge skader fra lyn om bord. Det såkaldte DDCE-system fra Dinnteco anvender princippet om potential udligning, således at der intet lyn kan ramme overhovedet i et beskyttet område omkring båden. Gennem DDCE bliver overskydende negative ladninger absorberet fra luften og udledes gennem jordforbindelsen. Denne proces eliminerer positivt ladet opadgående strøm og forhindrer dermed dannelsen af en lynkanal eller ledelyn inden for enhedens dækningsområde. Jo større DDCE jo mere negativ ladning kan enheden udsende og dermed beskytte et større område. Systemet kræver kun tilstrækkelig jordforbindelse og ingen strømforsyning.

Systemet er oprindeligt blevet udviklet til beskyttelse af bygninger, men er blevet videre udviklet til brug i maritimt miljø og ses meget effektiv i forhold til at reducere sandsynligheden for at lynet slår ned i det beskyttede område. DDCE-systemet er godkendt af Pantaenius som lynafleder, såfremt systemet er installeret korrekt.

DDCE systemet sælges i øjeblikket kun i Europa af virksomheden ELNA beliggende i Hamborg, som har specialiseret sig i sikkerheds- og kommunikationsteknolog samt teknologien af elektriske komponenter inden for luftfart, skibsfart og køretøjer.

 

ELNA GmbH

Heidehofweg 22
25499 Tangstedt

+49 (0)4101 301-01

info@elna.de
www.elna.de

Pantaenius - en troværdig partner
Hvor vigtig er sikkerhed og ro i sindet…
Med 50
års

erfaring garanterer vi en professionel og effektiv skadebehandling, når du har mest brug for det.

100.000
kunder

har allerede tillid til os og gør Pantaenius til den førende udbyder af bådforsikringer i Europa.

35.000
eksperter

i vores netværk hjælper os med at sikre dig lokal service og hjælper dig med råd og ekpsertise i hele verden.