Pantaenius Kontor

* Pantaenius UK Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Authorised No.308688)

Välkommen till ditt personliga Pantaenius
 • Ladda ner Försäkringsbrev, villkor och klausuler.
 • Hitta din faktura
 • Dina personliga uppgifter

Så tar du rätt hand om din rigg

Kontrollera riggen före, under och efter säsongen!

 • Ofta är det full fokus på blanka fina skrov inför sjösättning men man glömmer ofta det viktigaste, riggen.
 • Många både irriterande, dyra och farliga skador kan undvikas om mast, löpande och stående rigg kontrolleras noggrant under vintern. Men när det gäller riggen är tyvärr fortfarande många ägare lite för bekymmerslösa.
 • Vid ett rigghaveri är det inte bara rigg och segel som är borta, skrovet skadas vanligtvis också och risken för allvarliga personskador är även den stor.

Vad du kan göra själv vid vinterförvaring

 • Ofta är det bara föremål värda några kronor som ska säkra riggen eller om de slits ut, kan vara orsaken till ett rigghaveri. Som båtägare både kan och bör man själv inspektera och byta ut skadade delar. Förutom en detaljerad inspektion av riggen före eller efter säsongen är mellanliggande kontroller minst lika viktiga för säkerheten ombord. Det tar bara några minuter att gå runt däcket för att inspektera en del av masten, riggbultar och saxpinnar.
 • Du kan själv enkelt kontrollera följande punkter på masten:
  • Kontrollera spridare, spridarinfästning, kickfästen, bombeslag och infästningar för stående riggen i masten och alla andra beslag för utmattningssprickor. Titta på mastens nedre del: Finns det tecken på korrosion eller sprickor?
  • I allmänhet bör aluminiumprofilen kontrolleras för korrosion, bucklor och sprickor.
  • T-terminaler är särskilt utsatta i böjningen mellan terminal och T-delen, varför du bör titta noga här.
  • Kontrollera hakplåtar, för korrosion, sprickor och slitage.
  • Den löpande och stående riggen bör undersökas med fokus på slitage och kardelbrott. Kontrollera att låspinnar som t ex. saxpinnar eller låsringar sitter rätt monterade.
  • Byt ut elkablar som har blivit hårda och UV-skadade.
  • Testa fallboxar och linledare så att trissan löper lätt utan glapp.

Kontakta en riggspecialist om du ser tecken på slitage

 • Om du ser tecken på slitage, korrosion eller sprickor bör du kontakta en riggspecialist. I vilket fall som helst är det bara sunt förnuft att med jämna mellanrum, beställa besiktning av en riggare för en riggkontroll. Riggarens tränade öga upptäcker oftast potentiella fel som man själv kanske missat.
 • Om din båt är utrustad rullfocksystem vilket är mer eller mindre standard idag, är en professionell kontroll av ännu större vikt Detta eftersom wiren i systemet ofta utsätts för starka vridbelastningar. Oftast är det komplicerat att utföra kardel-inspektionen själv eftersom systemet måste demonteras.
 • Nu är det inte bara kontroll och åtgärder av skador som är viktigt, lika viktigt är att segla med en rigg som är korrekt trimmad. Är riggen inte rätt justerad, ökar risken både för skador och onödigt slitage, dessutom är seglingen oändligt mycket roligare när riggen är korrekt justerad. Är du osäker på hur du trimmar just din rigg, är det bra att ta hjälp av ett riggproffs.
 • Hur ofta en professionell riggkontroll bör utföras beror på de belastningar som riggen utsätts för. En båt som kapp- eller långseglas bör kontrolleras oftare än en båt som används mindre och i mer skyddade vatten, men det säger sig kanske själv.

Handen på hjärtat, hur gammal är riggen?

 • Saltvatten, UV-strålning, segeltryck osv, riggen utsätts för enorma belastningar under hela säsongen och även vid bryggan. Det säger sig själv att även det starkaste materialet någon gång kommer att ha nått sin naturliga livstid. Fråga din riggare om det är nödvändigt att byta ut den stående riggen, såsom stag och infästningar på grund av användning och ålder.
 • Det kan givetvis kosta en slant att byta rigg, men dessa pengar är i stort sett alltid välinvesterade när det gäller att undvika mastbrott och skador på grund av materialutmattning.

De vanligaste felkällorna på riggen

Vi har sammanställt felkällorna på riggen som vi konfronteras särskilt ofta med. Översikten påstår sig inte vara fullständig och ersätter inte inspektionen av en riggspecialist.

Rullsystem

 • Ett trasigt förstag är ofta orsaken till ett mastbrott. Rullsystemet och därmed också förstaget i det utsätts för höga belastningar, särskilt när förseglen rullas in i hårdare vindar. Förvaring av rullsystemet på förstaget kan leda till ökade belastningar på förstagstråden. I många fall är kardelerna bokstavligen uppvridna och de enskilda kardelerna börjar brytas av. Spänning på stag, wire och lager i systemet bör därför kontrolleras ofta även om demontering inte är så lätt.

Spridare

 • Är riggbultar och skruvanslutningar säkrade på spridaren? Både anslutningen av spridaren tillmasten och anslutningen av spridarbeslagen till stagen måste säkras, på grund av slacket som uppstår på läsidan.
 • Utmattningssprickor: Så snart masten böjer sig och stagen är hårda, tenderar spridaren att röra sig i sätet. Spridarfästet blir stressat och sprickor kan bildas i spridaren och i fästet på masten.
 • Korrosion: Om spridarbeslaget inte demonteras och underhålls regelbundet kan allvarlig korrosion bildas här, vilket i sin tur kan leda till haveri.

Mast

 • I mycket få fall är själva mastprofilen orsaken till skadan, snarare är det defekta komponenter eller fel i den stående riggen. Sprickor vid mastens rot, vid infästningar för stag, djupa repor, bucklor eller allvarliga korrosionsskador kan påverka mastens livslängd.

Stående rigginfästning

 • Hakplåtar används för att montera staget på masten. Idag hängs de oftast i mast profilen och är säkrade med skruvar eller nitar. Är sätet fortfarande korrekt eller börjar plattan luta / röra sig? Du kan känna igen detta på plattans position och i mer allvarliga fall genom sprickor och deformationer i urtagningen i masten.

Riggbult

 • Riggbultar som är för små eller felaktiga kommer att skada bultens säte. Detta kan resultera i deformationer av själva bulten, terminalen och röstjärnet som är anslutet till den. Riggbultarna bör tas loss och kontrolleras regelbundet. I synnerhet är det mycket viktigt att kontrollera korrosionsskador, deformation och sprickor. Sprickor kan orsakas av deformation men också av korrosion. Rengöring och polering av ytorna gör skador synliga och är därför att betrakta som normalt underhåll.

Låsringar och saxpinnar

 • Böjda defekta låsringar och icke separerade saxpinnar kan leda till förlust av hela riggen.
 • Undvik att använda låsringar i områden där skot, förtöjningslinor etc. glider över ringen. Separerade saxpinnar ska alltid tejpas för att förhindra att de böjs upp eller faller ut.

Gaffelterminal

 • Gaffelterminaler kan hittas t.ex. där du ansluter en vantskruv till röstjärnet. Om en riggbult glider ut ur en del på gaffeln, böjs terminalen och lossnar från röstjärnet.
 • Stag
 • Wirestaget tenderar att gå sönder på grund av slitage eller korrosion, särskilt vid övergången till terminalen. Om kardeler gått av eller om wiren är vriden(upptvinnad) måste staget bytas ut. Om detta uppkommer på sidovant skall alltid båda sidor bytas samtidigt.

Terminaler

 • Terminaler sitter i slutet av staget och valsas vanligtvis på dem. I händelse av sprickor i hålet eller deformationer, bör du reagera omedelbart eftersom det snabbt kan uppstå brott. En terminal kan lätt böjas om den är feljusterad när staget spänns. Det är viktigt att vara uppmärksam på dess ursprungliga form och om du är osäker, jämföra den med de andra terminalerna. T-terminaler är särskilt utsatta i böjningen mellan valsade delen och T-stycket, varför du bör titta extra noga här.

Röstjärn

 • Sprickor, korrosion, slitage, deformation, böjda eller ”gnuggade” bultar? Ett slitet röstjärn kan kännas igen av det typiska "långsträckta hålet" och/eller genom att sprickor och rost bildas. Anledningen till detta kan vara en bult som är för liten eller överdriven stress i materialet. Dessutom är det viktigt att kontrollera infästningen även under däck. Är skruvarna och muttrarna i skottet eller ramskottet fortfarande åtdragna? Finns det någon korrosion i området för passagen genom däcket? Om vantskruvarna installeras i början av säsongen måste gängorna rengöras och smörjas så att de går smidigt. När de är installerade måste de säkras mot vridning.

 

Vi hoppas att dessa tips kan vara till hjälp för att ni skall få en fin och trygg segling i sommar.

 

Pantaenius - en pålitlig partner
Hur viktigt är trygghet samt lugn och ro..
50
års

erfarenhet garanterar bästa tänkbara service och skadehantering när den behövs som mest.

100.000
kunder

har redan valt oss, vilket har gjort Pantaenius europaledande inom båtförsäkring.

35.000
specialister

vårt nätverk med 35 000 specialister hjälper oss att serva våra kunder både lokalt och jorden runt