Pantaenius Kontor

* Pantaenius UK Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Authorised No.308688)

Välkommen till ditt personliga Pantaenius
 • Ladda ner Försäkringsbrev, villkor och klausuler.
 • Hitta din faktura
 • Dina personliga uppgifter
This service is currently not available. Please try again later.

Introduktion

Syftet med denna integritetsskyddspolicy är att informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Mer information om vilka uppgifter om dig vi behandlar, och varför om du kontaktar oss "offline", finns också på denna webbplats. Nedan finns allmän information om vårt dataskydd och informationen i enlighet med artikel 13 och artikel 14 i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Information i enlighet med artikel 13 GDPR: Kunder och intressenter

Information i enlighet med artikel 13 GDPR: Försäkrare, mäklare och agenter

Information i enlighet med artikel 13 GDPR: Tjänsteleverantörer

Information i enlighet med artikel 13 GDPR: Personal data, användning

Dina rättigheter kring dina data specificeras i slutet av denna integritetsskyddspolicy. Dessa gäller all databehandling i denna policy, oavsett om den sker på denna webbplats eller inte.

Allmän information

Databehandling på denna webbplats

Generellt gäller följande: Du kan använda denna webbplats utan att vi vet vem du är, eller försöker ta reda på vem du är. De personuppgifter ("digitala spår") du lämnar när du besöker en webbplats omfattar inte bara data som tillhandahålls i kontaktformulär, ex. namn, adress och telefonnummer, utan även IP-adresser. Personuppgifter omfattar all information som direkt identifierar en person, eller som gör en person identifierbar genom referens till andra funktioner. "Personuppgifter" benämns "data" i denna text.

IP-adresser

En IP-adress är numret för en enhet (bärbar dator, surfplatta, smarttelefon etc.) som identifierar de respektive enheterna på Internet. Detta innebär att IP-adressen för den dator som besöker webbplatsen måste vara känd när man förflyttar sig mellan olika webbplatser på Internet. Vi kan dock inte identifiera enskilda användare, och vi gör inga försök till detta. IP-adresser samlas på denna webbplats in för säkerhetsrelaterad utvärdering och raderas efter ett år.

Om du besöker vår webbplats, www.pantaenius.se, kommer din webbläsare att automatiskt skicka information till vår webbplatsserver. Denna information lagras temporärt i en s.k. loggfil. Din fullständiga IP-adress samlas varken in eller lagras av oss. Denna adress samlas in/lagras uteslutande i ett trunkerat, och därmed anonymt, format.

Följande information samlas in vid besök på vår webbplats, utan ytterligare aktivitet från din sida, och raderas efter ett år

 • Datum och tid för besöket.
 • Den besökta webbplatsens namn och URL.
 • Den webbplats från vilken besöket initierades ("referrer URL”).
 • Vilken webbläsare som används, och, i tillämpliga fall, din dators operativsystem och namnet på din internetleverantör.

Vi behöver dessa data eftersom

 • etablering av en smidig anslutning till webbplatsen måste säkerställas
 • systemets säkerhet och stabilitet måste utvärderas och övervakas
 • diverse andra administrativa ändamål hanteras på detta sätt.

Mening 1 i artikel 6 (1) (f) i GDPR ger oss tillåtelse att samla in dina data för dessa ändamål (rättslig grund). Vårt berättigade intresse baseras på de syften med datainsamling som listats ovan.

Vi använder även så kallade cookies och andra tjänster när du besöker vår webbplats. Du hittar mer information om detta under “Cookies“ och “Analytics Tools”.

E-post

Om du skickar oss e-post lagrar vi dina kontaktuppgifter och e-postens innehåll, och använder detta för att behandla din förfrågan. Observera att okrypterad e-post inte ger tillräckligt skydd från tredje parts kännedom om, eller förändringar eller borttagning av, sådana data. Om du inte vill ta denna risk kan du kontakta oss per telefon. Rättslig grund: Artikel 6 (1) (b) och artikel 6 (1) (f).

Vårt berättigade intresse av att behandla dina data är att ge dig möjlighet att kontakta oss via e-post. För att uppnå efterlevnad lagras dina data i ett arkiv med begränsat åtkomst i vårt system i 6 till 30 år.

Nyhetsbrev

Om du beställer Pantaenius nyhetsbrev, sparar vi ditt namn och din mailadress för att kunna skicka nyhetsbrevet. 

Lagen om datahantering: Art. 6 (1) (a) GDPR (Samtycke från den registrerade)

För att kontinuerligt kunna värdera och förbättra innehållet i vårt nyhetsbrev, använder vi ett verktyg vilket innehåll som öppnas och blir läst. För detta ändamål, kommer din mailadress visas med det innehåll du läst.

Lagen om datahantering: Art. 6 (1) (f) GDPR (legitimt intresse)

Vårt legitima intresse av att hantera dina data avser utvärdering och förbättring av nyhetsbrevets innehåll.

Du kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet, länken för detta hittar du i verje mail i vilket du får nyhetsbrevet. Om du avbeställer nyhetsbrevet tar vi bort ditt namn och din mailadress från vår maillista. Analysen av öppnat och läst innehåll tas automatiskt bort efter 12 månader.

Dataöverföring

Dina data kan överföras om:

 • du har gett ditt uttryckliga medgivande till detta (mening 1 i artikel 6 (1) (a) GDPR)
 • överföring är nödvändigt för oss, eftersom vi vill hävda våra rättsliga anspråk och inte har någon anledning att tro att du har ett övervägande intresse av att dina data inte överförs (mening 1 i artikel 6(1) (f) GDPR)
 • vi är juridiskt skyldiga att överföra dina data (mening 1 i artikel 6 (1) (c) GDPR)
 • du har valt en betalningsmetod som kräver att väsentliga data överförs till en extern tjänsteleverantör
 • vi är juridiskt skyldiga att kontrollera om det finns befintliga embargon och sanktioner.
Cookies

Vår webbplats använder cookies. Cookies är små filer som din webbläsare skapar automatiskt, och som lagras på din enhet (bärbar dator, surfplatta, smarttelefon etc.) när du använder vår webbplats, för att möjliggöra löpande förbättringar av vår webbplats kvalitet. Detta innebär dock inte att vi på detta sätt får direkt kunskap om din identitet. Vi använder så kallade sessionscookies för detta. Dessa raderas automatiskt när du lämnar vår webbplats.

Vi använder även cookies för att registrera statistik kring användningen av vår webbplats. Syftet med detta är att utvärdera hur vi kan optimera vårt erbjudande till dig (läs stycket "Google Analytics" nedan för mer information). Dessa cookies gör det möjligt för oss att automatiskt fastställa att du tidigare har besökt vår webbplats om du besöker den igen; de lagrar din information och dina inställningar så att du slipper ange dessa igen. Även dessa cookies raderas efter en kort tidsperiod.

Den data cookies bearbetar är nödvändig för att skydda våra, och tredje parts, berättigade intressen i enlighet med mening1 i artikel 6.1 (f) GDPR.

De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Du kan dock konfigurera din webbläsare till att inte lagra cookies på din dator, eller till att alltid visa ett meddelande när en ny cookie skapas. Observera att fullständig inaktivering av cookies kan resultera i att du inte kan använda alla funktioner på vår webbplats.

Cookies
Google Analytics

Vi använder analysverktyget ”Google Analytics” på vår webbplats för att registrera och utvärdera statistik kring användningen av den, och för att kontinuerligt förbättra vårt erbjudande baserat på resultaten.

Även Google Analytics använder cookies. Den informationen om din användning av vår webbplats som erhålls via cookien överförs till och lagras på en Google-server i USA. Google använder den information som är lagrad i cookies till att för vår räkning utvärdera din användning av vår webbplats. På detta sätt kan vi ex. sammanställa rapporter om aktiviteten på webbplatsen och identifiera de sidor som oftast besöks, vilken webbsida besökarna kommer ifrån och hur lång tid besöken på de olika webbsidorna varar. Pseudonymiserade användarprofiler kan registreras för användaren utifrån behandlade data.

Vi använder uteslutande Google Analytics med IP-anonymisering aktiverad. Detta innebär att din IP-adress trunkeras av Google. IP-adresser är i allmänhet redan trunkerade i Europa. Bara under exceptionella omständigheter kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och trunkeras där.

Vi använder också en funktion i Google kallad ”liknande målgrupper” .

 

Detta använder vi för att placera intressebaserad, personliga annonser i tredjepart-websidor i Google Displays nätverk.

 

Lagen om datahantering: Art. 6 (1) (f) GDPR. Vårt legitima intresse är analys, optimisering och kommersiellt användande av vår websida.

 

För att möjliggöra denna annonsservice, sparar Google cookies på din dator under tiden du besöker vår websida via din browser. Denna cookie samlar data om ditt besök och hur du använder vår websida (vilka sidor du besökt och hur länge du besökt domsamma mm) i en anonym form. Personlig data är inte tillgänglig för tredje part som ett resultat av detta. Om du efter att besökt vår websida, besöker en annan websida i Google Display Network, är det möjligt att du ser annonser och erbjudanden med koppling till eller från vår websida.

 

Genom att använda sk ”cross-device marketing, kan Google spåra ditt användande mönster, även mellan olika enheter, så det kan även visas intresserelaterade personrelaterade annonser även om du byter enhet, t ex om du använder din smartphone efter att du använt din PC.

 

All data som är länkad via cookies, användar-ID eller annons ID och skickad till Google, raderas automatiskt efter 14 månader. Data som som når slutet av perioden raderas automatiskt en gång i månaden.

Såvitt vi kan bedöma är den IP-adress som din webbläsare skickar inte konsoliderad med andra data från Google. Om du inte vill att Google ska samla in och använda dina cookies har du följande alternativ:

Du kan ställa in din webbläsare till att inte lagra cookies.

Du kan även förhindra Google från att samla in data som skapats av cookies och som rör din användning av webbplatsen, och du kan hindra Google från att behandla dessa data genom att hämta och installera ett insticksprogram för webbläsaren via följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Google tillhandahåller ytterligare inställnings- och invändningsmöjligheter som gör det möjligt för dig att påverka hur de data du har lämnat på Internet behandlas.

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en-GB(“Hur Google använder information från webbplatser och appar som använder våra tjänster”)

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en-GB (“Annonsering”).

http://www.google.com/settings/ads (“Administrera den information Google använder för att visa annonser”).

 

För att undvika att ”Universal Analytics” samlar data från flera enheter, måste du välja bort (opto ut) i alla system du använder. Klicka här för att använda cookien för att välja bort (opt-out).

Facebook

På denna webbplats använder vi så kallade sociala insticksprogram från nätverket facebook.com, som drivs av Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook"). Insticksprogrammet, även kallat "Facebook-knappen" tillåter direktlänkning från vår hemsida till Facebook.

Facebook är certifierat under det så kallade privacy shield agreement. Företag med denna certifiering är accepterade i Europa som (icke-europeiska) företag som uppfyller europeiska dataskyddslagar.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Om du klickar på Facebook-insticksprogrammet på vår webbplats skapar din enhet en direktlänk till Facebook-servrarna. Denna procedur tillåter att dina persondata överförs till Facebook och användarprofiler som ska skapas för dig. Vi har ingen kontroll över i vilken omfattning Facebook samlar in data med detta insticksprogram, och informerar därför användarna baserat på våra faktiska kunskaper.

Genom att integrera insticksprogrammet på vår webbplats får Facebook information om att du har besökt en eller flera sidor på vår webbplats. Om du också är inloggad på Facebook kan Facebook allokera ditt besök på ditt Facebook-konto. Om du ex. klickar på gilla-knappen, eller lämnar en kommentar, kommer din enhet att överföra relevant information direkt till Facebook och lagra den där. Om du inte är Facebook-medlem finns det fortfarande möjlighet för Facebook att få kunskap om och lagra din IP-adress. Enligt Facebook lagras endast en anonymiserad IP-adress i Tyskland.

Information om datainsamlingens syfte och omfattning, vidare bearbetning och användning av dina data av Facebook, samt dina rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet, finns i Facebooks dataskyddspolicy.

https://www.facebook.com/about/privacy/.

Om du är Facebook-medlem men inte vill att Facebook ska samla in data om dig via vår webbplats, och länka samma till data om dig som lagras av Facebook, loggar du först ut från Facebook och tar därefter bort dina cookies innan du besöker du vår webbplats. Ytterligare inställningar och invändningar mot användning av data i marknadsföringssyfte hittar du i dina Facebook-profilinställningar. https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Twitter

På samma sätt som vår webbplats tillåter interaktion med Facebook tillåter den interaktion med funktioner och innehåll som tillhandahålls av tjänsten Twitter. Twitter tillhandahålls av Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Om du är Twitter-medlem kan Twitter allokera besök på webbplatser som möjliggör interaktion med Twitter i din profil. Du hittar Twitters dataskyddspolicy här:

https://twitter.com/de/privacy#update

Twitter är liksom Facebook certifierat i enlighet med the Privacy Shield Agreement, och är därmed accepterat som ett företag som efterlever europeisk dataskyddslagstiftning.

(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active)

Användning av YouTube (med utökat dataskyddsläge)

Vi använder inbäddade YouTube-videor i utökat dataskyddsläge.

YouTube är en tjänst som tillhandahålls av Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Detta utökade dataskyddsläge tillhandahålls av YouTube, och säkerställer att YouTube inte lagrar några cookies med personuppgifter på din dator.

Om du besöker sidor på vår webbplats som innehåller inbäddad video etableras en anslutning till YouTubes servrar, och din webbläsare instrueras att visa innehållet på webbsidan. IP-adressen överförs när webbplatsen besöks och för att bädda in videon. Detta kan inte allokeras om du inte har loggat in på YouTube eller någon annan Google-tjänst innan du använder webbplatsen, eller inte är permanent inloggad på densamma.

Om du är inloggad på YouTube samtidigt allokeras denna information till ditt YouTube-konto. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt konto innan du besöker vår webbplats.

Så fort du spelar upp en inbäddad video genom att klicka på "Start" kommer YouTube enbart att lagra cookies på din dator som inte innehåller några data som gör dig identifierbara som person, om du är i utökat dataskyddsläge. Du kan förhindra dessa cookies med lämpliga webbläsarinställningar och tillägg (Källa: YouTube "Aktivera utökat dataskyddsläge för inbäddade videor").

Google tillhandahåller ytterligare information om YouTubes dataskydd via följande länk: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Videosamtal

Om det behövs kan du kontakta oss via videochattar. För videochattar använder Pantaenius Microsoft Teams. Microsoft Teams är ett erbjudande från Microsoft Corporation.

nvändningen av Microsoft Teams är föremål för Microsofts användarvillkor och sekretesspolicy.

Sekretesspolicy: privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Användningsvillkor: www.microsoft.com/de-CH/servicesagreement/

Genom att använda Microsoft Teams accepterar du Microsofts användarvillkor och sekretesspolicy.

LiveChat

Eftersom vi använder LiveChat, Inc.’s tjänster kan du vara intresserad av att granska deras integritetspolicy som finns tillgänglig under följande länk: LiveChats integritetspolicy: https://www.livechat.com/legal/privacy-policy/

Vi lagrar och behandlar endast dina personuppgifter när du frivilligt har försett oss med dem, till exempel genom att fylla i ett kontaktformulär eller registrera dig för Tjänsten. Dina personuppgifter kommer endast att avslöjas eller på annat sätt överföras om detta är nödvändigt för att genomföra avtalet, tillhandahålla våra tjänster eller om du har gett ditt samtycke i förväg.

Rättslig grund: Art. 6.1 b och art. 6 (1) (f). Vårt legitima intresse av att behandla dina uppgifter är att ge dig möjligheten att kontakta oss via Live Chat. För efterlevnadsändamål förblir dina uppgifter lagrade i ett arkiv med begränsad åtkomst i vårt system i 6 år till 30 år.

Dataskyddsansvarig

Vi har tillsatt en dataskyddsansvarig för företaget som helhet, som löpande stödjer oss och ger oss råd kring efterlevnad av dataskyddsbestämmelser:

PrivCom Datenschutz GmbH

Dr. Bettina Kähler

Rothenbaumchaussee 165 · 20149 Hamburg

E-Mail: info@privcom.de Web: www.privcom.de 

Information i enlighet med artikel 13 och artikel 14 GDPR

Information i enlighet med artikel 13 och artikel 14 GDPR - kunder och potentiella kunder

ÖppnaStäng
Här hittar du information i enlighet med artikel 13 BNPR om hur vi hanterar dina data om du är i en affärsrelation med oss, eller är intresserad av att etablera en affärsrelation med oss. Detta kan vara fallet om du ingår ett försäkringsavtal med oss, eller om vi på uppdrag av dig hanterar ett krav på skadeersättning.

Ansvarig

Imprint

Syftet med databehandling

 • Tillhandahålla alla typer av försäkringstjänster.
 • Fullgöra försäkringskontrakt.
 • Förmedling av försäkringskontrakt.
 • Hantering och utredning av ersättningskrav.
 • Efterlevnad av skatte- och företagslagstiftning.
 • Efterlevnad av tillsyns- och övervakningsskyldigheter.
 • Försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter.


Rättslig grund för databehandling:

Artikel 6 (1) (b) GDPR (avtal, initiativ före tecknande av avtalet, vidta åtgärder på begäran av den registrerade)

Artikel 6 (1) (c) GDPR (juridisk efterlevnad av ansvarig)

Artikel 6 (1) (a) GDPR (den registrerades medgivande)

Ansvarigs berättigade intresse

Inte tillämpligt.


Varför behöver vi dina data? (“Bakgrunden för tillhandahållande av data”):

Om du vill teckna ett försäkringsavtal med oss, eller om vi vill förmedla försäkringsskydd till dig, behöver vi inte bara dina kontaktuppgifter, utan även information om dina personliga förhållanden. Detta är det enda sätt på vilket vi kan ge dig ett skräddarsytt erbjudande, och garantera att det är optimalt för dig. Detsamma gäller om vi behöver hantera en fordran på dina vägnar. Vi behöver också ett brett spektrum av information i detta fall för att kunna fatta beslut som är optimala för dig.

Samlar vi in information om dig från andra källor än direkt från dig?

I samband med reglering av en fordran kan vi referera till information från experter, konsulter eller till och med från sjukhus och behandlande läkare. Om det föreligger misstankar om försäkringsbedrägeri kan vi samla in data om dig från andra källor, och alltså inte direkt från dig. Dessa andra källor inkluderar ex. polisen, vittnen eller allmänt tillgänglig information om dig (sociala nätverk, webbplatser). Om betalning av din premie inte inkommer i utsatt tid kan vi, för att skydda våra rättigheter, överföra data till externa inkassobyråer. I enskilda fall kan vi inhämta en kreditrapport för våra kunder för riskbedömning och riskförebyggande.

Mottagare av datan:

 • Interna avdelningar
  • Företag i Pantaenius-gruppen 
  • Försäkringsbolag
  • Försäkringsmäklare
  • Försäkringsagenter
  • Inkassoföretag 
  • Finansieringsföretag/finansieringsagenter
  • Revisorer och IT-tjänsteleverantörer
  • Skadereglerare och advokater 
  • Sjukhus och läkare
  • Domstolsväsende och åklagarmyndigheter
  • Tillsynsmyndigheter

Överföringar till länder utanför EU

Beroende på var förlusten inträffade, och om hantering av fordran är nödvändig, kan vi komma att överföra dina data till länder utanför EU.

Lagringsperiod:

Vi lagrar dina data så länge du har ett försäkringsavtal med oss. Vid en affärsrelations avslutning omfattas vi av olika nationella och internationella lagar som reglerar fortsatt lagring av dina data. Vi utvecklar för närvarande ett raderingskoncept som ska möjliggöra systematisk radering av personuppgifter.

Your rights in relation to your data:

Please see below.

Information i enlighet med artikel 13 GDPR: Försäkrare, mäklare och agenter

ÖppnaStäng
Här hittar du information om hur vi hanterar dina data om du arbetar med oss som försäkringsgivare, -agent eller -mäklare.

Ansvarig:

Imprint

Syftet med databehandling

 • Förmedling av försäkringsavtal.
  • Genomförande av försäkringsavtal.
  • Efterlevnad av skatte- och handelsrättsliga skyldigheter.
  • Försäljningsaktiviteter.
  • Genomförande av bilaterala avtal med försäkringsbolag.
  • Genomförande av förmedlingsavtal.
  • Efterlevnad av skyldigheter gentemot tillsynsmyndigheter.

Rättslig grund för databehandlingen:

Artikel 6 (1) (b) GDPR (avtal, initiativ före tecknande av avtalet, vidta åtgärder på begäran av den registrerade)

Artikel 6 (1) (c) GDPR (juridisk efterlevnad av ansvarig)

Artikel 6 (1) (a) GDPR (medgivande)

Ansvarigs berättigade intresse:

Inte tillämpligt.

Mottagare av datan:

 • Interna avdelningar
  • Företag i Pantaenius-gruppen
  • Revisorer och IT-tjänsteförmedlare
  • Sjukhus och läkare
  • Domstolsväsende och åklagarmyndigheter

Överföringar till länder utanför EU 

Om det är nödvändigt för behandling och genomförande av ett avtal, eller hantering av en fordran, överför vi även dina data till länder utanför EU som Pantaenius har filialer eller dotterbolag i, eller där förlusten inträffade.

Lagringsperiod:

Vi lagrar dina data så länge en affärsrelation med oss som försäkringsgivare, -agent eller -förmedlare existerar. Vid en affärsrelations avslutning omfattas vi av olika nationella och internationella lagar som reglerar fortsatt lagring av dina data. Vi utvecklar för närvarande ett raderingskoncept som ska möjliggöra systematisk radering av personuppgifter.

Dina rättigheter kring dina data:

Se nedan.

Information i enlighet med artikel 13 och artikel 14 GDPR: Tjänsteleverantörer

ÖppnaStäng
Här hittar du information om hur vi hanterar dina data om du arbetar med oss som tjänsteleverantör.

Ansvarig

Imprint

Syfte med databehandling

 • Tillhandahållande av alla typer av tjänster
 • I synnerhet tillhandahållande av IT-tjänster

Rättslig grund för databehandlingen:

Artikel 6 (1) (b) GDPR (avtal, initiativ före tecknande av avtalet, vidta åtgärder på begäran av den registrerade)

Artikel 6 (1) (c) GDPR (juridisk efterlevnad av ansvarig)

Ansvarigs berättigade intressen:

Inte tillämpligt.

Mottagaren av datan:

 • Interna avdelningar

Överföringar till länder utanför EU:

Om det är nödvändigt kommer vi också att överföra dina data till Pantaenius filialer/dotterbolag utanför EU. 

Lagringsperiod:

Vi lagrar dina data så länge en avtalsmässig relation mellan oss existerar. Vid en affärsrelations avslutning omfattas vi av olika nationella och internationella lagar som reglerar fortsatt lagring av dina data. Vi utvecklar för närvarande ett raderingskoncept som ska möjliggöra systematisk radering av personuppgifter.

Dina rättigheter kring dina data:

Se nedan.

Information i enlighet med artikel 13 GDPR: Personuppgifter om anställda, ansökningar

ÖppnaStäng
Här hittar du information om hur vi hanterar dina data om du arbetar hos oss eller söker en tjänst hos oss.

Ansvarig:

Imprint

Syfte med databehandling

 • Administrering av anställningsförhållandet
  • Administrering av ansökningsprocessen

Rättslig grund för databehandlingen:

§ 26 i tyska federala dataskyddsförordningen (BDSG) i versionen daterad 5 juli 2017.

Samlar vi in information om dig från andra källor än direkt från dig?

Vad gäller den rättsliga bevisbördan avseende yrkeskvalifikationer och personligt anseende (passande och lämpliga krav i enlighet med artikel 42 i Solvens II-direktivet) för specifika chefer samlas information in från följande enheter:

 • Tillgodoräknanderapport (ex. Schufa i Tyskland)
 • Myndigheter (intyg om god vandel och utdrag från centrala handelsregister)


Mottagare av datan:

Vi behandlar uteslutande medarbetardata och sökandes data internt i Pantaenius-gruppen. Endast medarbetarna på personalavdelningen och cheferna för respektive filialer eller dotterbolag, eller vid sökande, cheferna på relaterade kostnadsställen, efter förhandsgodkännande av personalavdelningen, ska ha tillgång till dessa data. 

Överföringar till länder utanför EU:

Ansökan: Om du har inkommit med en ansökan till ett av Pantaenius dotterbolag utanför EU kommer datan att överföras till cheferna för respektive filial, efter personalavdelningens godkännande. Vi överför aldrig ansökandes data till länder utanför EU under några som helst andra omständigheter. 

Personuppgifter om anställda: Vi överför inga data till länder utanför EU.

Lagringsperiod: 

Personuppgifter om anställda: Vi lagrar dina medarbetardata i 10 år efter det att din anställning hos oss har avslutats. Vi är skyldiga att göra detta enligt skatte- och handelslagstiftningen.

Ansökningshandlingar: Vi lagrar dina data så länge rekryteringsprocessen pågår. Om vi inte anställer dig kommer vi att lagra dina dokument i ytterligare 6 månader efter det att du har fått meddelande om avslag. De förstörs efter denna period.

Om vi inte anställer dig, men på grundval av dina dokument anser att du kan vara intressant för oss vid en senare tidpunkt, kommer vi att behålla din ansökan med ditt medgivande i ytterligare 6 månader.

 

Your rights in relation to your data

Se nedan.

Dina rättigheter kring dina data

I enlighet med artikel 15 GDPR har du rätt att få information om huruvida vi lagrar några personuppgifter som rör dig. Om vi lagrar data som rör dig har du rätt att få information om en rad ytterligare punkter som rör hur vi hanterar dina data, ex. vilka data vi lagrar, syftet med behandlingen av dem och hur länge de lagras. 

 

Om vi har lagrat felaktiga eller ofullständiga data om dig kan du begära att vi korrigerar dessa data (artikel 16 GDPR).

Du kan även begära att dina data raderas (artikel 17 GDPR). Dock kan det föreligga omständigheter under vilka vi inte har tillåtelse eller inte är skyldiga att radera dina data. Dessa omständigheter är angivna i lag. Om du anmodar oss om att radera dina data kommer vi att kontrollera om sådana omständigheter föreligger. Om inte, kommer vi att radera dina data. Alternativet till att radera dina data är att i vissa fall begränsa behandlingen av dina personuppgifter (artikel 18 GDPR). Informera oss om hur du vill gå vidare, så kommer vi att kontrollera relevanta lagbestämmelser för att hitta en lösning som passar såväl dina som våra intressen.

Artikel 20 GDPR föreskriver att vi under vissa omständigheter måste tillhandahålla dig dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, om du begär detta. 

Vi har några gånger i denna integritetspolicy nämnt att våra "berättigade intressen" tillåter oss att behandla dina data. Om vi behandlar dina data baserat på våra "berättigade intressen" kan du invända mot sådan databehandling (artikel 21 GDPR). För en invändning krävs, baserat på ovannämnda regelverk, att du kan tillhandahålla en motivation ”som rör just din situation".

Om du vill hävda dessa rättigheter räcker det med ett e-postmeddelande till  dataprotection@pantaenius.com. Observera att vi då måste verifiera din identitet för att säkerställa att vi bara skickar information om dina data och dig själv till just dig. Efter identitetskontrollen kommer vi att hantera din anmodan och kontakta dig utan dröjsmål.

Om det är din bedömning att vi inte agerar i enlighet med dataskyddsförordningen i samband med behandlingen av dina data på denna webbplats kan du rikta ett klagomål till en dataskyddsmyndighet:

Datainspektionen
Generaldirektör Eva Håkansson
Box 8114 / Drottninggatan 29 5:e våningen
SE-Sverige - 104 20 Stockholm 

T: + 46 8 657 6100
F: + 46 8 652 8652 

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Webbplats: http://www.datainspektionen.se 

Version av denna integritetsskyddspolicy: December 2018

Denna dataskyddsinformation uppdateras löpande.

Pantaenius - en pålitlig partner
Hur viktigt är trygghet samt lugn och ro..
50
års

erfarenhet garanterar bästa tänkbara service och skadehantering när den behövs som mest.

100.000
kunder

har redan valt Pantaenius, välkommen du också!

35.000
specialister

vårt nätverk med 35 000 specialister hjälper oss att serva våra kunder både lokalt och jorden runt