Pantaenius Kontor

* Pantaenius UK Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Authorised No.308688)

Välkommen till ditt personliga Pantaenius
  • Ladda ner Försäkringsbrev, villkor och klausuler.
  • Hitta din faktura
  • Dina personliga uppgifter
This service is currently not available. Please try again later.

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring täcker ekonomisk förlust som följd av dödsfall eller permanent handikapp orsakad av en olycka.

Dina fördelar

Vattensport

Försäkringen gäller även vid brukande av vattensportutrustning tillhörande båten, t ex jolle eller dykutrustning etc som inte täcks av någon annan försäkring.

Eftersökning och räddningsarbete

Nödvändiga kostnader för eftersökning och räddningsinsatser samt ambulanstransport är täckt upp till SEK 500.000.

Medicinsk sjukvård

Försäkringen täcker nödvändiga akuta sjukvårdskostnader från 500 kronor upp till SEK 500.000 kronor inom Europa samt upp till SEK 1.000.000 utanför Europa.

Hemtransport av båten

Kostnad för nödvändig hemtransport av båten pga olycksfall vid nyttjande av båten, täcks med upp till SEK 100.000.

Försäkrade personer

Ägare, skeppare, besättningsmedlemmar, besökare och gäster är försäkrade vid privat bruk av båten samt tillhörande vattensportutrustning. Försäkringsskyddet gäller även vid kappsegling, underhåll, sjösättning och upptagning samt reparationsarbeten. Försäkringen gäller dessutom vid landvistelse i upp till 48 timmar i samband med användande av båten.

Kontakta oss
Ditt Pantaenius-team

Har du fler frågor? Vi står alltid till ditt förfogande när det gäller försäkrings och båtrelaterade frågor!

Baltzar Weinhagen
Fredrik Alfjärd
Karl-Johan Bärg
Caroline Kristensson
Kristofer Hansson
0303-44 50 00

Måndag till fredag från kl 9:00 - 16:30

Pantaenius - en pålitlig partner
Hur viktigt är trygghet samt lugn och ro..
50
års

erfarenhet garanterar bästa tänkbara service och skadehantering när den behövs som mest.

100.000
kunder

har redan valt Pantaenius, välkommen du också!

35.000
specialister

vårt nätverk med 35 000 specialister hjälper oss att serva våra kunder både lokalt och jorden runt