Pantaenius Kontor

* Pantaenius UK Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Authorised No.308688)

Välkommen till ditt personliga Pantaenius
 • Ladda ner Försäkringsbrev, villkor och klausuler.
 • Hitta din faktura
 • Dina personliga uppgifter
This service is currently not available. Please try again later.

24/7 jourtelefon

Du når oss dygnet runt

Måndag till fredag (ej helgdagar) från kl 09:00 - 16:30

0303-44 50 11  

Vid akut skada utanför kontorstid ring vårt journummer:

+46 767 65 88 00

skador@pantaenius.se

Båtförsäkring

Vad ska du göra när du har en skada

Några tips om du råkar ut för en skada:

 • Upplys alltid om telefonnummer där vi kan nå dig.
 • Försök alltid att begränsa skadan så mycket som möjligt.
 • Stöld, inbrott och skadegörelse skall alltid polisanmälas.
 • Det är alltid bra att ta foto av alla involverade båtar speciellt om det är en annan eller utländsk part inblandad och ta eventuella vittnesuppgifter.
 • Har du varit involverad i kollisionsskador skall du ALLTID upplysa om motpartens namn, adress samt försäkringsbolag.
 • Om vi använder en besiktningsman kan du alltid vara med själv.
 • Ta aldrig på dig ansvar inför tredje man utan vårt samtycke.
 • Repareras båten av ett varv, skall varvet ALLTID kontakta oss innan reparationen påbörjas.
Pantaenius - en pålitlig partner
Hur viktigt är trygghet samt lugn och ro..
50
års

erfarenhet garanterar bästa tänkbara service och skadehantering när den behövs som mest.

100.000
kunder

har redan valt Pantaenius, välkommen du också!

35.000
specialister

vårt nätverk med 35 000 specialister hjälper oss att serva våra kunder både lokalt och jorden runt