Pantaenius Kontor

* Pantaenius UK Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Authorised No.308688)

Välkommen till ditt personliga Pantaenius
  • Ladda ner Försäkringsbrev, villkor och klausuler.
  • Hitta din faktura
  • Dina personliga uppgifter
This service is currently not available. Please try again later.

Fördelar med vår försäkring

Visa merVisa mindre

ALLRISKFÖRSÄKRING

Risker som till exempel inbrott, stöld, brand, force majeure, sjunkning, vatteninträngning, grundstötning och kollision omfattas av försäkringen.

 

NYTT FÖR GAMMALT

Med Pantaenius Plus har du aldrig åldersavdrag vid delförluster eller delskador. Detta gör att vi undviker onödiga diskussioner och får därmed en snabb och effektiv skadehantering.*

 

BOENDE OCH HEMRESA

Nödvändiga kostnader för boende och hemresa ersätts med upp till 50.000 SEK om båten inte kan användas eller är obeboelig på grund av en ersättningsbar skada under båtsemestern. Du kan även hyra en ny båt för samma belopp.

FAST ÖVERENSEKOMMET VÄRDE

Det försäkringsvärde vi kommer överens om är det belopp som vi ersätter vid en totalförlust, utan avdrag eller avskrivningar.

SJÄLVRISK, INTE NÖDVÄNDIGTVIS

Med Pantaenius Plus har du ingen självrisk vid till exempel totalförlust, inbrott, brand, transportskada, förlust eller skada på personlig egendom eller vid kollision orsakad av tredje part då din båt varit fast förtöjd. Generösa villkor för alla båtägare.

UTÖKAD ASSISTANS

Vid exempelvis bränslestopp, bogsering eller om du kanske behöver få en reservdel levererad, ersätts nödvändig assistans med upp till SEK 100.000.

* Delskador som är reparabla repareras i första hand. Är det inte praktiskt möjligt eller ekonomiskt försvarbart med reparation, ersättes den skadade delen med ny del utan avdrag för ålder och bruk.

Försäkra din segelbåt så att du lugnt kan segla vidare

Pantaenius båtförsäkringar för segelbåt inkluderar alltid en komplett allriskförsäkring. Den ger dig ersättning om det skulle uppstå olyckor, om båten skulle sjunka eller om utrustning ombord skulle skadas. Försäkringen innefattar dessutom en ansvarsförsäkring som ger dig marknadens högsta ersättning för skador som du eller dina medpassagerare orsakat gentemot tredje part – fördelaktiga villkor som ger dig som båtägare en extra trygghet.

Utöver detta har vi även flera unika fördelar, exempelvis ett fast överenskommet värde som vi betalar ut till dig vid en eventuell totalförlust. Vi gör inga avdrag på din ersättning.

Du kan även välja att utöka ditt seglingsområde under pågående försäkringsperiod för din segelbåt. Förstora eller minska precis efter dina behov så att du har rätt skydd oavsett var du vill styra skutan. 

 

Rätt försäkring för din segelbåt

  • Om ditt båtförråd skulle drabbas av stöld eller inbrott samt om någon skulle stjäla din utrustning gäller självklart försäkringen, oavsett om utrustningen befann sig ombord eller ej.
  • Försäkringen gäller både när din segelbåt ligger i hamnen, när den transporteras, vinschas eller vinterförvaras.
  • Vår försäkring för segelbåt kan även hjälpa dig att exempelvis se till att båten blir bogserad via vår del i försäkringen som vi kallar utökad assistans. 
  • Ansvarsförsäkringen är en viktig del om du söker en bra försäkring för din segelbåt. Den kommer att ge dig skydd om olyckan skulle vara framme och du skulle orsaka skada på en tredje part. Vi ger dig goda villkor med marknadens högsta ersättningsbelopp.
  • Vår ansvarsförsäkring kan även ge dig skydd vid tävling upp till 250 nm.
  • Om du oavsiktligt skulle utlösa någon räddningsutrustning (EPIRB, GMDSS) återbetalar Pantaenius sök- och bärgningskostnader.
  • Skyddet gäller vid bruk av den försäkrade båten samt tillhörande vattensportutrustning och dinge/tenderbåt och även om du skulle hyra en båt. 
KONTAKTA OSS
DITT PANTAENIUS-TEAM

Har du fler frågor? Vi står alltid till ditt förfogande när det gäller försäkrings och båtrelaterade frågor!

Baltzar Weinhagen
Fredrik Alfjärd
Karl-Johan Bärg
Caroline Kristensson
0303-44 50 00

Måndag till fredag från kl 9:00 - 16:30

Pantaenius - en pålitlig partner
Hur viktigt är trygghet samt lugn och ro..
50
års

erfarenhet garanterar bästa tänkbara service och skadehantering när den behövs som mest.

100.000
kunder

har redan valt Pantaenius, välkommen du också!

35.000
specialister

vårt nätverk med 35 000 specialister hjälper oss att serva våra kunder både lokalt och jorden runt