Pantaenius Kontor

* Pantaenius UK Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Authorised No.308688)

Välkommen till ditt personliga Pantaenius
  • Ladda ner Försäkringsbrev, villkor och klausuler.
  • Hitta din faktura
  • Dina personliga uppgifter
This service is currently not available. Please try again later.

Ansvarsförsäkring

Pantaenius Ansvarsförsäkring har med SEK 100.000.000.- marknadens högsta ersättningbelopp och ersätter skador som du som ägare, skeppare eller besättningsmedlem orsakat gentemot tredje part.

Fler fördelar

Täckningsomfång

Person-, sak- och förmögenhetsskador täcks av försäkringen.

Tvist med motpart

En tredje part har vållat skada på din båt men du får inga pengar på grund av dennes insolvens? Pantaenius erbjuder automatiskt försäkringsskydd.

Utlösning av räddningssystem

Har du av misstag löst ut ett av dina räddningssystem, t.ex. EPIRB eller GMDSS? Pantaenius ersätter de uppkomna sökoch assistanskostnaderna.

Miljöskador

Skador som exempelvis uppkommer genom förorening av vatten, inklusive grundvatten, täcks av försäkringen.

Fler fördelar

Visa merVisa mindre
Kappsegling
Ytterligare sportutrustning
Globalt försäkringsskydd
Beslagtagen båt
Anspråk från besättning och gäster

Kappsegling

Hos Pantaenius är kappsegling alltid inkluderat. Högsta ersättningsbelopp vid ansvarsskada är SEK 62.000.000.

Globalt försäkringsskydd

Pantaenius försäkringsskydd gäller globalt, om det inte regleras separat i försäkringsavtalet.

Anspråk från besättning och gäster

Anspråk från besättningsmedlemmar, t.ex. gentemot skepparen eller inom besättningen, täcks också av försäkringen.

Ytterligare sportutrustning

Omfattas en dinge eller surfbräda av båtförsäkringen? Skador som uppkommer genom användning av dinge/tenderbåt och vattensportutrustning täcks av försäkringen.

Beslagtagen båt

Har din båt beslagtagits på order av myndigheterna? Pantaenius står för borgensbelopp upp till SEK 1.000.000.

Kontakta oss
Ditt Pantaenius-team

Har du fler frågor? Vi står alltid till ditt förfogande när det gäller försäkrings och båtrelaterade frågor!

Pantaenius - en pålitlig partner
Hur viktigt är trygghet samt lugn och ro..
50
års

erfarenhet garanterar bästa tänkbara service och skadehantering när den behövs som mest.

100.000
kunder

har redan valt Pantaenius, välkommen du också!

35.000
specialister

vårt nätverk med 35 000 specialister hjälper oss att serva våra kunder både lokalt och jorden runt