Pantaenius Vestigingen wereldwijd

* Pantaenius UK Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Authorised No.308688)

Welcome to our personal area
  • Download your policies
  • Find your invoices and amounts to pay
  • Check and change your personal details
This service is currently not available. Please try again later.

Gevestigd in Hamburg

Registergericht: AG Hamburg 

Handelsregisternr.: HRB 63896 

BTW-nr.: DE299426957

Directeur Harald Baum, Martin Baum, Daniel Baum, Anna Baum.

Verzekeringsbedragen zijn zonder btw als bedoeld in § 4 Nr. 11 UStG.  Toestemming volgens §34 d lid 1 GewO, Inspectiedienst IHK Hamburg, Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg, www.hk24.de

Lid van de Industrie- und Handelskammer Hamburg, Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg, www.hk24.de

Beroepsaanduiding: Verzekeringsvertegenwoordiger, Bondsrepubliek Duitsland

Beroepsregels -en voorschriften

  • §34 d Gewerbeordnung
  • §§59-68 VVG
  • VersVermV

De beroepsregels- en voorschriften kunnen via het Bundesministerium der Justiz en de door juris GmbH geëxploiteerde website www.gesetze-im-internet.de worden ingezien en opgevraagd.

Die Pantaenius GmbH, hierna Pantaenius genoemd, controleert en actualiseert de informatie op haar website voortdurend. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen gegevens intussen veranderd zijn. Er kan daarom niet worden ingestaan voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie en deze kan ook niet gegarandeerd worden. Nadruk, ook gedeeltelijk, slechts met schriftelijke toestemming van de redactie. Ontwerpen en plannen zijn onderworpen aan de bescherming van het auteursrecht. Informatie en prijzen onder voorbehoud. Voor ongevraagd toegezonden manuscripten en foto's.

Hetzelfde geldt ook voor alle andere websites, waarnaar door middel van hyperlink wordt verwezen. Pantaenius is voor de inhoud van de websites, die op basis van zo'n verbinding bereikt wordt, niet verantwoordelijk.

Verder behoudt Pantaenius het recht voor om wijzigingen van of aanvullingen op de ter beschikking gestelde informatie uit voeren. 

Inhoud en structuur van de Pantaenius-website zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor het vermenigvuldigen van informatie of gegevens, in het bijzonder het gebruik van teksten, gedeeltes van teksten of beeldmateriaal is eerst toestemming van Pantaenius nodig. 

PANTAENIUS GMBH – WIE ZIJN WIJ? HOE WERKEN WE?  

Beste klant,

De wetgever verplicht ons om een reeks aan informatie over ons bedrijf en onze werkzaamheden te geven. Leest u daarom a.u.b. de volgende toelichtingen en neemt u contact met ons op als u vragen hebt. 

Status als verzekeringstussenpersoon

Pantaenius vertegenwoordigt consortia van verzekeraars op het gebied van jacht-casco, jacht-WA,  jacht-ongeval inzittenden en een rechtsbescherming als ”gebonden verzekeringsvertegenwoordiger” zoals bedoeld in de paragraaf 34d Abs. 1 van de Duitse vestigingswet. De werkzaamheden van Pantaenius komt overeen met een ver reikende volmacht van de verzekeraar, uitgeruste 'underwriting agent'.  De jachteigenaar kan er daarom zeker van zijn dat tegenover Pantaenius uitgebrachte verklaringen ook bij de verzekeraar bekend zijn en premiebetalingen aan Pantaenius tegenover de verzekeraar rechtsgeldig zijn. Pantaenius biedt alles - van de afsluiting tot de vergoeding bij schade - uit de competente hand van een beslisser. 

Pantaenius is onder het Registratienummer D-57B1-CBTDS-70 als verzekeringsagent overeenkomstig § 34d lid 1 Gewerbeordnung in het register voor verzekeringstussenpersonen geregistreerd.

Inschrijvingen van verzekeringstussenpersonen kunnen hier gecontroleerd worden:

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V., Breite Str. 29, 10178 Berlin

Tel.: 0180 500 5850 (14 cent/minuut voor het Duitse vaste net; maximaal EUR 0,42 per minuut voor het mobiele net), www.vermittlerregister.info.

Informatie -en marktprincipes

Pantaenius is wereldwijd een van de toonaangevende specialisten op het gebied van jachtverzekeringen. Met de ervaring van meer dan honderd jaar bedrijfsgeschiedenis ontwerpt Pantaenius de aangeboden jachtverzekeringen niet alleen zelf maar zet zij de ontwikkelde dekkingsconcepten ook met verzekeringsconsortia of afzonderlijke verzekeraars in verzekeringsproducten om. De consortia waarmee Pantaenius samenwerkt, stellen de specialisten van Pantaenius na uitgebreid marktonderzoek speciaal voor dit doel samen.

Als trendsetters ontwikkelen de specialisten van Pantaenius continu verzekeringsvoorwaarden voor nieuwe tarieven en passen de voorwaarden aan de veranderende behoeften van jachteigenaren en de markt tegen goede condities aan. De verzekeringsbescherming is daarom op de behoeften van de klanten afgestemd.

Er moet hierbij worden opgemerkt dat Pantaenius u uitsluitend de eigen verzekeringsproducten aanbiedt die zij met de deelnemende verzekeraars heeft opgesteld en een verdergaand aanbod van andere verzekeraars of producten niet kan leveren.

De ten grondslag liggende verzekeraars vindt u bij ieder verzekeringsproduct in uw offerte. Verder vindt u in de bijlage een lijst van alle verzekeraars met wie wij samenwerken.

Bezwaar -en inspectie-instanties

Voor de buitengerechtelijke hulp voor het ophelderen van verschillende opvattingen over verzekeringen, staan de volgende instanties tot uw beschikking:

Versicherungsombudsmann e.V.

Postfach 080632, 10006 Berlin

www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann für private Kranken- und Pflegeversicherung

Kronenstraße 13, 10117 Berlin

www.pkv-ombudsmann.de 

PANTAENIUS - een betrouwbare partner
Hoe belangrijk is zekerheid en een goed gevoel?
50
jaar

ervaring in het leveren van verzekeringsoplossingen aan jachtbezitters stelt ons in staat om een unieke klantenservice, een betrouwbare verzekeringsdekking en een exclusief schademanagement aan te bieden.

100.000
klanten

geven ons dagelijks hun vertrouwen en maken ons de marktleider voor jachtverzekeringen in Europa.

35.000
specialisten

in ons netwerk staan u met hun vakkennis en ervaring ter beschikking en maken het ons mogelijk u wereldwijd te ondersteunen in schadegevallen.