Pantaenius Vestigingen wereldwijd

* Pantaenius UK Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Authorised No.308688)

Welcome to our personal area
  • Download your policies
  • Find your invoices and amounts to pay
  • Check and change your personal details
This service is currently not available. Please try again later.

Veel gestelde vragen

Wij doen er alles aan om onze producten transparant en onze service overzichtelijk te houden. Soms blijven er nog vragen open. Hier hebben we de meest gestelde vragen verzameld.

Ik heb mijn boot verkocht. Wat gebeurt er met mijn verzekeringspolissen?

OpenenSluiten

Als u uw boot hebt verkocht dient u ons onmiddellijk te verwittigen door ons per post of e-mail een koopovereenkomst of overschrijvingsbewijs te sturen. Uw verzekeringspolissen zullen vervolgens worden geannuleerd en na de eigendomsoverdracht worden verrekend.

Kan de koper de polissen overnemen?

OpenenSluiten

De polissen kunnen niet rechtstreeks worden overgenomen. Voor een bestaande cascoverzekering/aansprakelijkheidsverzekering van een jacht geldt dat er tijdelijke verzekering beschikbaar is voor de koper voor een periode van één maand vanaf de datum van de eigendomsoverdracht. Voor een cascoverzekering geldt de in de koopovereenkomst gespecificeerde aankoopprijs, echter tot maximaal de eerder verzekerde som (overeengekomen vaste waarde). De koper zal ook een aanbeveling voor verzekering ontvangen, zodat deze een nieuwe polis kan afsluiten.

Hoe is mijn aanhanger meeverzekerd?

OpenenSluiten

Belastingvrije aanhangwagens met een groen registratienummer zijn automatisch meeverzekerd met het trekkende voertuig. Als de aanhangwagen niet aan een voertuig is gekoppeld en de aanhangwagen schade aan derden veroorzaakt, is de eigenaar van de aanhangwagen persoonlijk aansprakelijk. Voor een toeslag op de premie kan de trailer worden opgenomen in de aansprakelijkheidsverzekering. Als u een trailer wilt registreren die onderworpen is aan verplichte verzekering (zwart registratienummer), hebt u een EVB-nummer (elektronische bevestiging van verzekering) nodig. Dit nummer wordt afgegeven door uw autoverzekeraar of door onze collega's van Pantaenius Versicherungsmakler GmbH: www.pantaenius.eu.

Kan ik mijn boot uitlenen aan vrienden?

OpenenSluiten

Ja.  De Pantaenius aansprakelijkheidsverzekering dekt de verzekeringnemer, de eigenaar, de kapitein, de bemanning en iedereen die met toestemming van de verzekeringnemer of de eigenaar aan boord is. Dit geldt ook voor het gebruik van rubberboten en het meedoen aan sporten, zolang deze activiteiten gebeuren in verband met het gebruik van het jacht.

Wat zijn de opzegtermijnen?

OpenenSluiten

Uw verzekeringsperiode is altijd één jaar en wordt automatisch met één jaar verlengd tenzij de verzekeringspolissen schriftelijk drie maanden voorafgaand aan de vervaldatum worden beëindigd.

Hoe verander ik mijn bankgegevens?

OpenenSluiten

Als u uw bankgegevens wilt wijzigen kunt u hiervoor per telefoon of e-mail contact met ons opnemen. Wij sturen u dan een nieuw SEPA-mandaat voor automatische afschrijving dat u dient in te vullen en terug te sturen.

Eén of meer eigenaren beëindigen hun deelname aan mijn groep mede-eigenaren. Wat moet ik doen?

OpenenSluiten

Als één van de eigenaren die in de polis wordt vernoemd, besluit om de groep van mede-eigenaren te verlaten, dient u ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Alle betrokken personen moeten de verklaring ondertekenen, tenzij één persoon als hoofdverantwoordelijke staat vermeld.

Zijn de bergingskosten door de aansprakelijkheidsverzekering gedekt?

OpenenSluiten

Bergingskosten kosten zijn gedekt door de cascoverzekering. Het bergen van een wrak wordt alleen in zeer zeldzame gevallen door een aansprakelijkheidsverzekering gedekt als een derdenclaim.

Mijn boot ligt ‘s winters op het land. Kan ik mijn dekking verminderen?

OpenenSluiten

Zelfs tijdens winterstalling en het vervoer naar de stalling bestaat er risico op schade waarvoor u als eigenaar aansprakelijk kan worden gesteld. Uw bestaande particuliere aansprakelijkheidsverzekering zal dergelijke schade niet dekken. Er zijn daarom geen plannen om de dekking tijdens de winterstalling te verminderen.

Is winterstalling in de dekking inbegrepen?

OpenenSluiten

Aansprakelijkheidsrisico's worden ook gedekt tijdens de winterstalling en tijdens het transport naar en van de stalling.

Kan ik mijn polis voor één seizoen opschorten?

OpenenSluiten

Wij kunnen een polis niet tussentijds opschorten. Hoewel u uw polis kunt annuleren, raden wij u aan uw vaartuig te allen tijde te verzekeren.

Ik verhuis naar het buitenland. Heeft dat gevolgen voor mijn polis?

OpenenSluiten

U dient uw nieuwe adres onmiddellijk aan ons door te geven zodat we uw polis aan kunnen passen. Naargelang het land kunnen er extra kosten worden aangerekend.

Wat is het verschil tussen een aansprakelijkheidsverzekering voor een jacht en een aansprakelijkheidsverzekering voor een kapitein?

OpenenSluiten

De aansprakelijkheidsverzekering voor een jacht geeft dekking gerelateerd aan de boot. Hierdoor is zowel de kapitein als de bemanning verzekerd tegen aansprakelijkheidsclaims van derden voortvloeiend uit het gebruik van het jacht. De aansprakelijkheidsverzekering voor een kapitein is gerelateerd aan een persoon. Het verzekert deze persoon tegen claims van derden bij het gebruik van een gehuurd of gecharterd schip als de boot-specifieke aansprakelijkheidsverzekering de claims niet dekt of indien er geen boot-specifieke aansprakelijkheidsverzekering is.

Kan ik buiten mijn vaargebied varen?

OpenenSluiten

Nu en dan buiten het vaargebied varen is inbegrepen in de verzekering, maar moet wel onmiddellijk an de verzekeraar worden gemeld.

Wat gebeurt er als de wederpartij bij een ongeval niet voldoende gedekt is door de verzekering?

OpenenSluiten

Een dergelijk geval valt onder de dekking voor verlies door slechte schulden van de Pantaenius aansprakelijkheidsverzekering voor de boot. De voorwaarde daarvoor is dat de daaruit voortvloeiende vordering tot schadevergoeding niet kan worden gehonoreerd en dat er een rechtsgeldige en uitvoerbare titel bestaat tegen de partij die verantwoordelijk is voor de schade.

Mijn jacht wordt opnieuw geregistreerd. Wat moet ik doen?

OpenenSluiten

Als u uw boot opnieuw registreert dient u onmiddellijk Pantaenius op de hoogte te brengen. Afhankelijk van de toepasselijke verzekeringsbelasting in het nieuwe land van registratie, kan dit leiden tot een wijziging van de verzekeringspremie.

 

PANTAENIUS - een betrouwbare partner
Hoe belangrijk is zekerheid en een goed gevoel?
50
jaar

ervaring in het leveren van verzekeringsoplossingen aan jachtbezitters stelt ons in staat om een unieke klantenservice, een betrouwbare verzekeringsdekking en een exclusief schademanagement aan te bieden.

100.000
klanten

geven ons dagelijks hun vertrouwen en maken ons de marktleider voor jachtverzekeringen in Europa.

35.000
specialisten

in ons netwerk staan u met hun vakkennis en ervaring ter beschikking en maken het ons mogelijk u wereldwijd te ondersteunen in schadegevallen.