Pantaenius Vestigingen wereldwijd

* Pantaenius UK Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Authorised No.308688)

Welcome to our personal area
 • Download your policies
 • Find your invoices and amounts to pay
 • Check and change your personal details
This service is currently not available. Please try again later.

Charter & Covid-19

Altijd veilig: Bescherming voor schipper en bemanning in geval van het afbreken of annulering van de trip als gevolg van een Covid-19 infectie.  Naar wens ook zonder eigen risico

 

Tegen meerprijs: Bescherming van de huursom in geval van insolvabiliteit van de aanbieder. Afzonderlijk eigen risico ten bedrage van 10% van de huursom.

 

Let op: Een quarantainebevel zonder bewezen Covid 19-besmetting is geen verzekerde reden om de reis te annuleren.

 • Annuleringen van de reis wegens ziekte Covid-19 gedekt
 • Annuleringen tijdens de reis wegens ziekte Covid-19 gedekt
 • Insolventie en faillissement van de chartermaatschappij (tegen extra kosten) gedekt

OVERZICHT VAN ONZE CHARTERPAKKETTEN

Basic

Schipper WA-verzekering

Persoonlijk letsel en/of eigendommen

3.000.000 €

Annuleringsverzekering

Maximale schadevergoeding

10.000 €

Prijs met eigen risico*

159.66 €

Prijs zonder eigen risico

201.68 €

kopen

Silver

Schipper WA-verzekering

Persoonlijk letsel en/of eigendommen

3.000.000 €

Annuleringsverzekering

Maximale schadevergoeding

10.000 €

Borgsom verzekering***

Borg tot

1.500 €

Prijs met eigen risico*

260.50 €

Prijs zonder eigen risico

302.52 €

kopen

Gold

Schipper WA-verzekering

Persoonlijk letsel en/of eigendommen

3.000.000 €

Annuleringsverzekering

Maximale schadevergoeding

15.000 €

Borgsom verzekering***

Borg tot

3.000 €

Reis Ziektekostenverzekering**

Begrafeniskosten, transportkosten

12.000 €

Prijs met eigen risico*

357.14 €

Prijs zonder eigen risico

420.17 €

kopen

Premium

Schipper WA-verzekering

Persoonlijk letsel en/of eigendommen

5.000.000 €

Annuleringsverzekering

Maximale schadevergoeding

25.000 €

Borgsom verzekering***

Borg tot

5.000 €

Reis Ziektekostenverzekering**

Begrafeniskosten, transportkosten

12.000 €

Ongevallenverzekering

Maximum vergoeding bij invaliditeit/overlijden

150.000 € / 75.000 €

Prijs met eigen risico*

487.39 €

Prijs zonder eigen risico

571.43 €

kopen

BORG PLUS VERZEKERING***

Afzonderlijk af te sluiten

Tot aan de dag van vertrek te boeken

Prijs
71.43 €
Kopen

Alle hier vermelde premies zijn netto premies. De thans geldende nationale verzekeringstaks wordt berekend. Dit kan resulteren in verschillende premies.

*Geldt voor het eigen risico bij de Annuleringsverzekering, tenminste 100,00 Euro per persoon per schadegeval. Het minimum eigen risico bij ziekte is 20% van het uit te betalen bedrag. 

** Voor klanten met een woonadres in Zwitserland is, om verzekeringstechnische redenen, geen buitenlandse ziektekostenverzekering beschikbaar. De premies zijn dienovereenkomstig aangepast.

***Schade die tijdens een regatta of tijdens een training voor een regatta optreedt, kan tegen meerprijs worden meeverzekerd. De tarieven hiervoor worden aangegeven in het online aankoop proces. Het eigen risico geldt per schadegeval aan het jacht en bedraagt 100 EUR. Het is niet van toepassing als de schade dit bedrag overstijgt.

Ons charterpakket in detail

Basic

OpenenSluiten

Als u uw aankomende charterreis wilt verzekeren en u al elders een reisverzekering voor het buitenland heeft afgesloten, evenals een persoonlijke ongevallenverzekering, dan past het Charterpakket Basic het beste bij u. Naast een verplichte Schipper Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering, omvat dit pakket ook een Annuleringsverzekering.

Schipper Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering

 • Verzekerd bedrag voor persoonlijk letsel en/of eigendommen: 3.000.000 euro
 • Financiële schade: 250.000 euro
 • Borgsom bij voorlopige inbeslagname in een buitenlandse haven 50.000 euro
 • Vervolgkosten (verlies van inkomsten verhuurder) 20.000 euro
 • Hotel-, transportkosten na schadegeval: 1.000 euro

Annuleringsverzekering

 • Maximale schadevergoeding 10.000 euro

 

Silver

OpenenSluiten

Skipper Liability Insurance

 • Sum insured for personal injury and/or property damages: 3,000,000 €
 • Pecuniary damages: 250,000 €
 • Security deposit in the event of temporaryseizure in a foreign harbour: 50,000 €
 • Follow-on charters (loss of revenue): 20,000 €
 • Hotel and transport costs following loss: 1,000 €

Trip Cancellation Costs Insurance

 • Max. total indemnification: 10,000 €

Bond Insurance

 • Bond up to: 1,500 €

Gold

OpenenSluiten

U zoekt een allesomvattend verzekeringspakket voor uw charter trip en u heeft al een aparte ongevallenverzekering afgesloten? Dan kiest u ons charterpakket Gold.

Schipper Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering

 • Verzekerd bedrag voor persoonlijk letsel en/of eigendommen: 3.000.000 euro
 • Financiële schade: 250.000 euro
 • Borgsom bij voorlopige inbeslagname in een buitenlandse haven 50.000 euro
 • Vervolgkosten (verlies van inkomsten verhuurder) 20.000 euro
 • Hotel-, transportkosten na schadegeval: 1.000 euro

Reis Ziektekostenverzekering**

 • Behandelkosten, medicatie, repatriëringskosten inclusief
 • Begrafeniskosten, transportkosten: 12.000 euro

Annuleringsverzekering

 • Maximale schadevergoeding 10.000 euro

Borgsom verzekering

 • Borg tot 3.000 euro

 

Premium

OpenenSluiten

Niets aan het toeval overlaten? Ons charterpakket Premium bied een allesomvattend verzekeringspakket voor uw volgende charter trip.

Schipper Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering

 • Verzekerd bedrag voor persoonlijk letsel en/of eigendommen: 3.000.000 euro
 • Financiële schade: 250.000 euro
 • Borgsom bij voorlopige inbeslagname in een buitenlandse haven 50.000 euro
 • Vervolgkosten (verlies van inkomsten verhuurder) 20.000 euro
 • Hotel-, transportkosten na schadegeval: 1.000 euro

Reis Ziektekostenverzekering**

 • Behandelkosten, medicatie, repatriëringskosten inclusief
 • Begrafeniskosten, transportkosten: 12.000 euro

Borgsom VERZEKERING

 • Borg tot 5.000 euro

Annuleringsverzekering

 • Maximale schadevergoeding 10.000 euro

Ongevallenverzekering

 • Maximum vergoeding bij invaliditeit/overlijden: 150.000 euro / 75.000 euro
 • Bergingskosten: 50.000 euro

Borg Plus Verzekering

OpenenSluiten

Indien gewenst kunt u  het gekozen charterpakket met het Borg Plus product uitbreiden. Terwijl de rest van de verzekeringen onveranderd blijven, wordt de dekking van het oorspronkelijke Borgsom bedrag opgehoogd met een extra bedrag van 3.000,00 euro. U heeft alleen een Borgsom verzekering nodig? U kunt het product Borg Plus ook onafhankelijk van een charterpakket afsluiten. Het afsluiten van een afzonderlijk Borg Plus pakket is tot aan het begin van de reis mogelijk. Let op: Bond Plus kan slechts eenmaal per boekingsproces worden geselecteerd.

UW VOORDELEN BIJ DE CHARTERVERZEKERING

Meer detailsMinder details
Schipper Wetterlijke Aansprakelijkheidsverzekering
Reis Ziektekostenverzekering
Ongevallenverzekering
Annuleringsverzekering
Borgsom Verzekering

SCHIPPER WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

De schipper WA-verzekering bestrijkt schade die aan derden wordt toegebracht door het gebruik van het gecharterde motor- of zeiljacht en de bijboot door de schipper en de bemanning. Bij de verzekerde risico's gelden schade aan andere schepen en aan haven- of steigerinstallaties. Schade die voortvloeit uit grove nalatigheid op het gecharterde schip en die niet onder de cascoverzekering van de verhuurder valt, is ook inbegrepen. Ook inbegrepen zijn dekking voor annulering van charter, inbeslagname, hotel- en transportkosten en schade aan eigendommen.

REIS ZIEKTEKOSTENVERZEKERING

De Reis Ziektekostenverzekering dekt de kosten voor behandeling door een arts, voorgeschreven medicijnen, ziekenhuisopname, ziekentransport naar het thuisland, alsmede transportkosten in geval van overlijden.

ONGEVALLENVERZEKERING

De ongevallenverzekering uit ons charterpakket biedt dekking bij dood en invaliditeit, alsmede talrijke zaken die een algemene ongevallenverzekering niet dekt. Verzekerd zijn de schipper en de bemanning tijdens het prive gebruik van het gecharterde jacht, de bijboten en watersportuitrusting. Ook uitstapjes aan wal tot maximaal 48 uur zijn meeverzekerd.

ANNULERINGSVERZEKERING

De annuleringsverzekering vergoed de kosten bij uitval van de niet commerciele schipper of van een of meer bemanningsleden, de contractueel overengekomen annuleringskosten voor de charter, de reiskosten en bij vroegtijdig afbreken van de reis de terugreiskosten en het betreffende deel van de charterkosten.

BORGSOM VERZEKERING

De borgsom verzekering dekt het financiele risico voor het geval dat de verhuurder de borgsom geheel of ten dele inhoudt, ongeacht of dit gerechtvaardigd is of niet.

Info

PRODUCTINFORMATIE CHARTERPAKKETTEN

OpenenSluiten

Before going ahead with your booking, please read the important product information on booking deadlines and the package prices here.

 1. Please note that you can only finalise a charter insurance contract within 21 days after you have signed the charter agreement or if your charter is due to start in more than 30 days’ time. Insurance cover exists for one charter voyage of up to 28 days for the skipper and a maximum of 9 crew members.
   
 2. All premiums specified here are net premiums. The currently valid national insurance tax in your country of residence shall be calculated. This may result in different premiums.
   
 3. You can optionally supplement your Charter Package with our product Bond Plus. While the rest of the insurance cover remains unchanged, Bond Plus increases the existing bond insurance by an additional optional 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 8,000, 10,000 or 15,000 Euro. You can also book Bond Plus separately from the rest of the offered packages. The separate conclusion of Bond Insurance Plus is possible until the begin of your charter period. Please note that the insurance cover will not be effective before we receive your online application. A confirmation of your application usually takes only a few minutes.
   
 4. Persons who are domiciled in the European Union, Switzerland, the United Kingdom (UK), Norway or Iceland can be insured. For fiscal/ legal reasons, policy holders may not be persons who are domiciled in the United Kingdom (UK) or Italy. Such persons may however be co-insured as crew members or skippers.
   
 5. For insurance reasons, the charter packages do not include travel health insurance for customers residing in Switzerland. The insurance premiums are adjusted accordingly.

Back to Charter Packages

FAQ

Wat zijn de termijnen voor het boeken van een charterpakket?

OpenenSluiten

De verzekering moet uiterlijk 30 dagen voor het begin van de reis, of binnen 21 dagen na het afsluiten van het chartercontract worden aangevraagd. Houd er rekening mee dat de aanvang van de verzekeringsperiode niet kan plaatsvinden voordat deze aanvraag naar ons is verzonden. Een bevestiging van uw aanvraag duurt meestal slechts enkele minuten.

Wat zijn de termijnen voor het boeken van het bond plus product?

OpenenSluiten

Het is mogelijk om een boeking af te sluiten totdat uw gecharterde jacht is overgenomen. Houd er rekening mee dat de aanvang van de verzekering niet kan plaatsvinden voordat deze aanvraag naar ons is verzonden. Een bevestiging van uw aanvraag duurt meestal slechts enkele minuten.

Wanneer begint de verzekeringsdekking?

OpenenSluiten

De verzekeringsdekking voor de Annuleringsverzekering begint met de datum vermeld in de verzekeringspolis, in de Reis Ziektekostenverzekering met grensoverschrijding in het buitenland, in alle andere gevallen met het begin van de charterreis.

Hoe lang duurt de verzekeringsdekking?

OpenenSluiten

De dekking geldt voor de schipper en maximaal negen bemanningsleden voor een reis van maximaal 28 dagen.

Wanneer eindigt de verzekering?

OpenenSluiten

Bij de Reis Ziektekostenverzekering eindigt de verzekeringsdekking met het verlaten van het buitenland, maar uiterlijk na het verstrijken van de overeengekomen verzekeringsperiode van maximaal 28 dagen. Bij de overige verzekeringen eindigt de verzekeringsdekking met de beëindiging van de gecharterde reis.

Wie is uitgesloten van de verzekering?

OpenenSluiten

Personen die woonachtig zijn in de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk (VK), Zwitserland, Noorwegen of IJsland kunnen verzekerd zijn.

Om fiscale/juridische redenen is het verzekeringnemers niet toegestaan om permanent ingezetene of burger van het Verenigd Koninkrijk (VK) of Italië te zijn. Deze personen kunnen echter wel als bemanningslid of schipper gedekt zijn. De verzekering strekt zich alleen uit tot het privégebruik van het jacht door de charteraar. Schippers die om andere redenen dan sport of vrije tijd aan boord gaan, worden niet door de verzekering gedekt.

Kan ik mijn charterverzekering annuleren?

OpenenSluiten

U kunt uw contract schriftelijk (bijvoorbeeld per brief, fax, e-mail) binnen 14 dagen na het afsluiten van de verzekering, zonder opgaaf van redenen, kostenloos annuleren, zie nr. 6 van de Algemene Voorwaarden.

Kan ik mijn charterpakket na het afsluiten wijzigen?

OpenenSluiten

In dit geval moet u uw charterverzekering binnen 14 dagen na het afsluiten annuleren. Alleen dan kunt u een ander pakket selecteren. Een wijziging na deze periode is niet meer mogelijk.

We nemen deel aan de geplande reis met meer dan tien personen. Heb ik dan extra charterpakketten nodig?

OpenenSluiten

Ja, extra verzekeringspakketten moeten worden genomen om voldoende verzekeringsdekking te waarborgen. Als u echter geen verzekering voor de overige personen wilt, laat ons dan alstublieft weten hoeveel mensen in totaal deelnemen aan de reis en voor welke periode.

Kan ik de bemanningslijst tijdens de reis wijzigen?

OpenenSluiten

Nee. Toevoegen, wijzigen en schrappen in de bemanningslijst kan alleen online tot één dag voor de reis worden uitgevoerd. Voltooi de bemanningslijst volledig. Alleen benoemde bemanningsleden worden als verzekerd beschouwd.

Mijn bemanning is nog niet volledig. Kan ik nog steeds mijn charterpakket sluiten?

OpenenSluiten

Ja, alle toevoegingen, wijzigingen en verwijderingen in de bemanningslijst kunnen tot één dag voor de reis online worden uitgevoerd.

Is kooiencharter verzekerbaar?

OpenenSluiten

Nee, de dekking is exclusief voor contracten waarmee het gehele jacht is gecharterd (geen afzonderlijke kooien).

Kan ik dagbezoekers verzekeren?

OpenenSluiten

Nee, dagbezoekers kunnen niet verzekerd worden.

Moet de verzekeringsnemer ook de schipper zijn?

OpenenSluiten

Nee.

Moet de verzekeringsnemer ook aan boord zijn?

OpenenSluiten

Nee.

Zijn bergingskosten inbegrepen?

OpenenSluiten

De bergingskosten worden gedekt door de Schipper Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering, indien het een aansprakelijkheidsstelling betreft. Houd er rekening mee dat de Schipper WA-verzekering een zogenaamde subsidiaire dekking is, dat wil zeggen dat het pas van kracht is als een andere verzekering, met name de schadeverzekering van het schip, niet van toepassing is.

Worden hotelkosten voor of na de reis verzekerd?

OpenenSluiten

Hotelverblijven voor of na de reis zijn niet verzekerd.

Wat gebeurt er als de schipper uitvalt?

OpenenSluiten

Als de Schipper om verzekerde redenen uitvalt, is een volledige annulering van de charterreis verzekerd. Bij uitval van een medeschipper is dit alleen van toepassing, indien een medeschipper wettelijk is voorgeschreven (zoals bijvoorbeeld in Griekenland), hij op de bemanningslijst is aangewezen als medeschipper en de charterreis niet anders uitgevoerd kan worden. In beide gevallen moet er een poging gedaan worden om een vervanger te benoemen.

Wat gebeurt er als bemanningsleden uitvallen?

OpenenSluiten

Als een of meer bemanningsleden uitvallen, worden de pro rata charterkosten alsmede de annuleringskosten van de heen- en terugreis verzekerd.

Verlies ik, in geval van onderverzekering, mijn aanspraken bij de borgsomverzekering?

OpenenSluiten

Nee, Pantaenius ziet in de Borgsomverzekering af van afwijzingen vanwege onderverzekering. In tegenstelling tot de meeste van onze concurrenten, kunt u dus het bedrag van de verzekerde borgsom, door middel van de aangeboden bedragen, zelf vaststellen.

Contact
Uw Pantaenius bemanning

Heeft u nog vragen? Onze medewerkers adviseren u graag over alle verzekeringsgerelateerde zaken. Of u nu een offerte nodig heeft voor uw jacht, of meer informatie wenst over onze producten en diensten. Wij staan voor u klaar!

Nicola Hinterthan
+49 40 37 09 12 34

Mo - Fr 08 -20 h and Sa 10 -16 h

PANTAENIUS - een betrouwbare partner
Hoe belangrijk is zekerheid en een goed gevoel?
50
jaar

ervaring in het leveren van verzekeringsoplossingen aan jachtbezitters stelt ons in staat om een unieke klantenservice, een betrouwbare verzekeringsdekking en een exclusief schademanagement aan te bieden.

100.000
klanten

geven ons dagelijks hun vertrouwen en maken ons de marktleider voor jachtverzekeringen in Europa.

35.000
specialisten

in ons netwerk staan u met hun vakkennis en ervaring ter beschikking en maken het ons mogelijk u wereldwijd te ondersteunen in schadegevallen.