Pantaenius Vestigingen wereldwijd

* Pantaenius UK Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Authorised No.308688)

Welcome to our personal area
  • Download your policies
  • Find your invoices and amounts to pay
  • Check and change your personal details
This service is currently not available. Please try again later.

Veel gestelde vragen

Wij doen er alles aan om onze producten transparant en onze service overzichtelijk te houden. Soms blijven er nog vragen open. Hier hebben we de meest gestelde vragen verzameld.

Ik heb mijn boot verkocht. Wat gebeurt er met mijn verzekeringspolissen?

OpenenSluiten

Als u uw boot hebt verkocht dient u ons onmiddellijk te verwittigen door ons per post of e-mail een koopovereenkomst of overschrijvingsbewijs te sturen. Uw verzekeringspolissen zullen vervolgens worden geannuleerd en na de eigendomsoverdracht worden verrekend.

Kan de koper de polissen overnemen?

OpenenSluiten

De polissen kunnen niet rechtstreeks worden overgenomen. Voor een bestaande cascoverzekering/aansprakelijkheidsverzekering van een jacht geldt dat er tijdelijke verzekering beschikbaar is voor de koper voor een periode van één maand vanaf de datum van de eigendomsoverdracht. Voor een cascoverzekering geldt de in de koopovereenkomst gespecificeerde aankoopprijs, echter tot maximaal de eerder verzekerde som (overeengekomen vaste waarde). De koper zal ook een aanbeveling voor verzekering ontvangen, zodat deze een nieuwe polis kan afsluiten.

Hoe is mijn aanhanger meeverzekerd?

OpenenSluiten

Aanhangers en lagerblokken die bij de boot blijven behoren zijn automatisch meeverzekerd onder de cascoverzekering.

Mijn aanhanger is nu automatisch inbegrepen in mijn verzekering. Moet ik een extra bedrag specificeren?

OpenenSluiten

Ja. Om ervoor te zorgen dat u voldoende verzekeringsdekking hebt wanneer de boot en trailer total loss zijn, moet een apart bijkomend verzekerd bedrag worden gespecificeerd voor de aanhanger.

Het registratiebureau vraagt om een EVB-nummer (elektronische bevestiging van verzekering). Klopt dat?

OpenenSluiten

Belastingvrije aanhangwagens met een groen kenteken hebben geen EVB-nummer nodig. Een EVB-nummer is vereist voor de registratie van aanhangwagens onderhevig aan verplichte verzekering. Dit nummer wordt afgegeven door uw autoverzekeraar of door onze collega's van Pantaenius Versicherungsmakler GmbH: www.pantaenius.eu.

Kan ik mijn boot uitlenen aan vrienden?

OpenenSluiten

De Pantaenius cascoverzekering dekt ook vrienden en familie. U kunt uw boot daarom op een niet-commerciële basis uitlenen.

Wat zijn de opzegtermijnen?

OpenenSluiten

De polissen zijn altijd één jaar geldig en worden automatisch met één jaar verlengd, tenzij u de verzekering per email of schriftelijk drie maanden vóór het verstrijken van de relevante periode opzegt.

Hoe verander ik mijn bankgegevens?

OpenenSluiten

Als u uw bankgegevens wilt wijzigen kunt u hiervoor per telefoon of e-mail contact met ons opnemen. Wij sturen u dan een nieuw SEPA-mandaat voor automatische afschrijving dat u dient in te vullen en terug te sturen.

Hoe kan ik de verzekerde som verhogen of verlagen?

OpenenSluiten

Als u denkt dat uw overeengekomen verzekerd bedrag niet langer voldoende is of als u dit wilt verlagen, kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Vervolgens ontvangt u van ons een nieuwe offerte en kan het aangepaste verzekerde bedrag in uw polis opgenomen worden als een addendum.

Eén of meer eigenaren beëindigen hun deelname aan mijn groep mede-eigenaren. Wat moet ik doen?

OpenenSluiten

Als één of meer eigenaren de groep van mede-eigenaren verlaten, dient een schriftelijke kennisgeving hiervan, ondertekend door alle betrokken mede-eigenaren, naar Pantaenius verzonden te worden. De polis zal vervolgens worden aangepast. Als u voor deze polis een bepaald persoon als primaire verantwoordelijke heeft aangeduid, zal de handtekening van deze persoon alleen volstaan.

Zijn de bergingskosten gedekt?

OpenenSluiten

Bergingskosten zijn gedekt zonder maximumbedrag of eigen risico.

Mijn boot ligt ‘s winters op het land. Kan ik mijn dekking verminderen?

OpenenSluiten

Door het al meer dan 50 jaar verwerken van claims weten wij dat booteigenaren vaak de gevaren van winterstalling onderschatten. De standaard cascoverzekering geeft dekking tijdens winterstalling. Dit verzekert u tegen schade door diefstal, brand en zelfs milieu-invloeden, zoals overmacht.

Moet ik mijn mast omlaag doen in de winter?

OpenenSluiten

Pantaenius stelt geen eisen met betrekking tot het platleggen van uw mast in de winter. Het hangt echter van uw winterstalling af of u uw jacht op kunt slaan met geheven mast. Het heffen en neerlaten van de mast is een waardevolle gelegenheid om de mast, staand want en andere onderdelen op beschadiging te controleren. Dit is niet mogelijk wanneer de mast omhoog staat.

Is winterstalling in de dekking inbegrepen?

OpenenSluiten

Winterstalling, en transport van uw jacht over land en rivier zijn gedekt, net als helling- en hijswerk, en het verblijf op een scheepswerf en reparatiewerf.

De eigenaar van de winterstalling wijst in het contract alle aansprakelijkheid af. Kan ik het contract ondertekenen?

OpenenSluiten

Dit soort contract voor winterstalling komt relatief vaak voor en is in het algemeen geen probleem voor Pantaenius. In ieder geval moet u echter, voordat u een dergelijk contract ondertekent, contact met ons opnemen om ervoor te zorgen dat het verschil in de dekking door het afstand doen van verhaal ten aanzien van de eigenaar van de winterstalling, wordt aangevuld door de cascoverzekering van de boot.

Kan ik mijn polis voor één seizoen opschorten?

OpenenSluiten

Als u van plan bent ten minste één jaar geen gebruik te maken van uw boot, kunt u een lagere cascoverzekering bij Pantaenius afsluiten die beperkt is tot de dekking van de grootste risico's. Deze risico's omvatten, bijvoorbeeld, brand, blikseminslag, explosie, overmacht en diefstal. Als u in deze periode een grootscheepse verbouwing van uw boot wilt uitvoeren, raden wij u aan om een uitrustingsverzekering af te sluiten. Dit dekt bovendien het hijs- en hellingwerk, en het verzekerd bedrag kan dynamisch aangepast worden in overeenstemming met de bouw.

Wat is het verschil tussen cascoverzekering en total-lossverzekering?

OpenenSluiten

Total-lossverzekering dekt alleen de schade wanneer de boot, buitenboordmotoren of aanhangwagen total loss zijn. Er wordt geen vergoeding betaald voor gedeeltelijke schade.

Wat is een all-risk dekking?

OpenenSluiten

De term 'all-risk dekking’ beschrijft de dekking door een verzekering van alle denkbare schade - behalve schade uitdrukkelijk omschreven als een uitsluiting. Dat wil zeggen dat alles wat niet is opgegeven in de uitsluitingen automatisch gedekt wordt. Vergeleken met een verzekering op basis van specifieke risico's is dit type verzekering gemakkelijker te begrijpen omdat een lijst van uitsluitingen over het algemeen minder lang is dan een lijst van gedekte risico's.

Kan ik buiten mijn vaargebied varen?

OpenenSluiten

Nu en dan buiten het vaargebied varen is inbegrepen in de verzekering, maar moet wel onmiddellijk worden gemeld.

Wat betekent 'overeengekomen vaste waarde'?

OpenenSluiten

De overeengekomen vaste waarde is het vastgestelde verzekerde bedrag voor uw jacht zoals overeengekomen tussen u en Pantaenius. In het geval van total loss ontvangt u dit bedrag zonder enige aftrek, wat wil zeggen dat u dan een nieuwe boot van gelijke waarde kunt aanschaffen. In tegenstelling tot veel van onze concurrenten kan dit verzekerd bedrag niet betwist worden in het geval van total loss omdat het betrekking heeft op de vervangingswaarde.

Wanneer moet ik mijn tuigage controleren of vervangen?

OpenenSluiten

Wij bevelen over het algemeen een jaarlijkse visuele inspectie aan. Dit kan worden uitgevoerd door een specialist of u kunt het zelf doen. De tuigage moet echter ten minste elke 4 tot 5 jaar door een specialist worden gecontroleerd. Ook moet er elke 8-10 jaar een volledige revisie worden uitgevoerd en versleten onderdelen worden vervangen. De frequentie waarmee de inspecties en enige vervangingen nodig zijn, is echter altijd afhankelijk van de aard en de duur van het gebruik van uw jacht. Als u twijfelt over de staat van uw staand of lopend want of als u op zoek bent naar een geschikte specialist, helpen wij u graag met gegevens van contactpersonen die u kunnen helpen.

Welke onderhoudsintervallen worden door Pantaenius gespecificeerd voor het want, gas, afdichtingen, kleppen, etc.?

OpenenSluiten

Pantaenius specificeert over het algemeen geen onderhoudsintervallen. Om echter te voorkomen dat de verzekering van uw jacht in gevaar komt, raden wij u aan de door de fabrikant voorgeschreven onderhoudsintervallen aan te houden.

Kan ik mijn rubberboot onder de bestaande polis vervangen?

OpenenSluiten

Als algemene regel geldt dat objecten met een verhoogd risico en de verzekeringsnemers van bestaande verzekeringscontracten niet kunnen worden gewijzigd.

Mijn jacht wordt opnieuw geregistreerd. Wat moet ik doen?

OpenenSluiten

Als u uw jacht opnieuw registreert, dient u ons het nieuwe registratiebewijs toe te zenden. Deze herregistratie kan, afhankelijk van de desbetreffende landspecifieke voorschriften, resulteren in wijzigingen in de verzekeringsbelasting.

PANTAENIUS - een betrouwbare partner
Hoe belangrijk is zekerheid en een goed gevoel?
50
jaar

ervaring in het leveren van verzekeringsoplossingen aan jachtbezitters stelt ons in staat om een unieke klantenservice, een betrouwbare verzekeringsdekking en een exclusief schademanagement aan te bieden.

100.000
klanten

geven ons dagelijks hun vertrouwen en maken ons de marktleider voor jachtverzekeringen in Europa.

35.000
specialisten

in ons netwerk staan u met hun vakkennis en ervaring ter beschikking en maken het ons mogelijk u wereldwijd te ondersteunen in schadegevallen.