Pantaenius Vestigingen wereldwijd

* Pantaenius UK Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Authorised No.308688)

Welcome to our personal area
 • Download your policies
 • Find your invoices and amounts to pay
 • Check and change your personal details
This service is currently not available. Please try again later.

Inleiding

Met deze privacyverklaring willen wij u informeren hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens wanneer u onze webpagina's bezoekt. U vindt hierin ook informatie ten aanzien van de vraag welke gegevens van u wij verwerken en waarom, wanneer u "offline" contact met ons opneemt. U vindt hierna algemene informatie en de informatie conform art. 13 en art. 14 van de Duitse Algemene Verordening Gegevensbescherming (Datenschutzgrundverordnung, DSGVO).

Informatie conform art. 13 DSGVO: klantrelaties

Informatie conform art. 13 DSGVO: verzekeraars, tussenpersonen en makelaars

Informatie conform art. 13 DSGVO: dienstverleners en leveranciers

Informatie conform art. 13 DSGVO: personeelsgegevens, sollicitaties

Tot slot vindt u een beschrijving van uw rechten met betrekking tot uw gegevens. Deze rechten gelden voor alle hier beschreven gegevensverwerkingen, zowel op de webpagina's als daarbuiten.

General Information

Gegevensverwerking op deze webpagina

Voorop staat dat u deze pagina's kunt bezoeken zonder dat wij uw identiteit kennen of proberen u te leren kennen. De persoonsgegevens (de "digitale sporen") die beschikbaar komen bij het bezoeken van een website omvatten niet alleen de eventueel in een contactformulier ingevulde gegevens zoals naam en adres, maar ook IP-adressen. Persoonsgegevens hebben betrekking op alle informatie die het mogelijk maakt om een persoon hetzij direct te identificeren hetzij na de toevoeging van andere kenmerken identificeerbaar te maken. Wij noemen "persoonsgegevens" hierna in alle teksten "gegevens".

IP-adressen

Een IP-adres is het nummer van een computer (of een laptop, tablet, smartphone e.d.), aan de hand waarvan het desbetreffende apparaat wordt geïdentificeerd in het internet. Zo moet bijvoorbeeld bij de overdracht van webpagina's via het internet het IP-adres van de computer die de webpagina opvraagt bekend zijn. Wij kennen de identiteit van de gebruiker echter niet en proberen deze ook niet te achterhalen. IP-adressen worden op deze pagina's verzameld voor veiligheidstechnische evaluaties en na een jaar gewist.

Wanneer u onze website www.pantaenius.de opvraagt, stuurt uw browser op de achtergrond automatisch informatie naar de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zog. logbestand. Uw IP-adres wordt door ons principieel niet in zijn geheel verzameld of opgeslagen. Het verzamelen/opslaan geschiedt alleen in ingekorte en dus geanonimiseerde vorm.

Bij een bezoek aan onze pagina's wordt de volgende informatie buiten uw toedoen verzameld en na afloop van een jaar gewist:

 • Datum en tijdstip van de toegang,
 • Naam en URL van de opgevraagde pagina,
 • URL van de webpagina van waaruit de toegang geschiedt (Referrer),
 • Gebruikte browser en eventueel het besturingssysteem van uw computer, evenals de naam van uw access provider

Wij hebben deze gegevens nodig, om:

 • een soepele verbinding met de webpagina te garanderen,
 • de veiligheid en stabiliteit van het systeem te evalueren en te controleren,
 • diverse andere administratieve doeleinden te realiseren.

Conform art. 6 lid 1 sub f DSGVO zijn wij gerechtigd om uw gegevens voor deze doeleinden te verzamelen (rechtsgrondslag). Ons gerechtvaardigd belang volgt uit de hierboven opgesomde doeleinden voor de gegevensverzameling.

Daarnaast maken wij bij een bezoek aan onze webpagina gebruik van zogenaamde cookies en andere diensten. Meer details hierover kunt u hierna vinden bij "Cookies" en "Analysetools".

E-mail

Wanneer u ons een e-mail stuurt, slaan wij de contactgegevens en inhoud hiervan op om deze te gebruiken voor het afhandelen van uw aanvraag. Houdt u er rekening mee, dat een onversleutelde e-mail niet voldoende is beschermd tegen het kennis nemen, veranderen of het wissen ervan door derden. Als u dit risico niet wilt nemen, kunt u ons het beste even opbellen.

Rechtsgrondslag: art. 6 lid 1 sub b en art. 6 lid 1 sub f. Ons gerechtvaardigd belang bij het verwerken van uw gegevens is gelegen in het ter beschikking stellen van een contactmogelijkheid via e-mail.

Voor compliance-doeleinden blijven uw gegevens gedurende 6 tot 30 jaar opgeslagen in ons systeem in een beperkt toegankelijk archief.

Newsletter

Wanneer u een abonnement neemt op onze Newsletter, slaan wij uw naam en uw e-mailadres op ten behoeve van het versturen van de Newsletter.

Rechtsgrondslag: art. 6 lid 1 sub a DSGVO

Ten behoeve van een continue evaluatie en verbetering van de inhoud van onze Newsletter maken wij gebruik van een tool, dat ons laat zien welke inhouden werden geopend en gelezen. Hiertoe wordt uw e-mailadres met de door u gelezen inhouden getoond.

Rechtsgrondslag: art. 6 lid 1 sub f DSGVO

Ons gerechtvaardigd belang is hier gelegen in de evaluatie en verbetering van de inhoud van onze Newsletter.

U kunt uw abonnement op de Newsletter te allen tijde herroepen; de link hiervoor vindt u in iedere e-mail waarmee u deze ontvangt. Na een eventuele herroeping verwijderen wij uw naam en uw e-mailadres uit de mailinglist. De evaluaties van geopende en gelezen inhouden worden na 30 dagen automatisch gewist.

Videochats

Indien gewenst kunt u met ons in contact komen via een videochat. Voor videochats maakt Pantaenius gebruik van Microsoft Teams. Microsoft Teams wordt aangeboden door Microsoft Corporation.

Op het gebruik van Microsoft Teams zijn de gebruiks- en privacy bepalingen van Microsoft van toepassing.

Privacybepalingen: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Gebruiksbepalingen: https://www.microsoft.com/de-CH/servicesagreement/

 

Door gebruik te maken van Microsoft Teams accepteert u de gebruiks- en privacy bepalingen van Microsoft.

Doorgeven van gegevens

Wij kunnen uw gegevens doorgeven, wanneer:

 • u ons hiertoe uitdrukkelijk toestemming heeft verleend (art. 6 lid 1 sub a DSGVO),
 • het doorgeven ervan voor ons noodzakelijk is, omdat wij juridische aanspraken willen doen gelden en wij geen reden hebben om aan te nemen, dat u een overwegend, beschermwaardig belang heeft bij het niet doorgeven van uw gegevens (art. 6 lid 1 sub f DSGVO),
 • wij uw gegevens dienen door te geven, omdat wij hiertoe wettelijk gehouden zijn (art. 6 lid 1 sub c DSGVO),
 • u heeft gekozen voor een betaalmethode, die vereist dat essentiële gegevens worden doorgeven aan een externe betalingsdienstaanbieder,
 • wij juridisch gehouden zijn om een controle uit te voeren met betrekking tot eventuele bestaande embargo's en sancties.
Cookies
Google Analytics

Op onze webpagina's maken wij gebruik van het analysetool "Google Analytics" om statistieken op te maken van het gebruik van onze website, om deze te evalueren en om op basis van de resultaten ons aanbod voortdurend te verbeteren.

Ook Google Analytics maakt gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van onze website wordt doorgegeven aan een server van Google in de USA en daar opgeslagen.

In opdracht van ons gebruikt Google de in het cookie opgeslagen informatie om uw gebruik van onze webpagina's te evalueren Wij kunnen op deze manier bijvoorbeeld overzichten samenstellen van de activiteiten op deze pagina's en herkennen welke pagina's extra vaak worden opgevraagd, waar de aanvragen vandaan komen en hoe lang bezoekers op de pagina's blijven. Op basis van de verwerkte gegevens kunnen er pseudonieme gebruiksprofielen van gebruikers worden aangemaakt.

Wij maken enkel gebruik van Google Analytics met een geactiveerde IP-anonimisering. Dat houdt in, dat uw IP-adres door Google wordt ingekort. In de regel wordt het IP-adres al in Europa ingekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de USA en aldaar ingekort.

Verder maken wij gebruik van de functie 'remarketing' of 'vergelijkbare doelgroepen' van Google.

Wij gebruiken deze functie, om op interesse gebaseerde en gepersonaliseerde advertenties te plaatsen op internetpagina's van derden die ook deelnemen aan het advertentienetwerk van Google.

De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 sub f DSGVO. Ons gerechtvaardigd belang ligt in de analyse, optimalisering en de economische exploitatie van onze internetpresentatie.

Om deze advertentiedienst mogelijk te maken slaat Google tijdens uw bezoek aan onze internetpresentatie via uw internetbrowser een cookie op uw eindapparaat (bijv. uw laptop) op. Dit cookie legt in geanonimiseerde vorm uw bezoek als zodanig en ook het gebruik van onze internetpresentatie (welke pagina's heeft u bezocht, hoelang bent u daarop gebleven, etc.) vast.  Persoonsgegevens worden daarbij niet doorgegeven. Als u aansluitend, na het bezoek aan onze pagina's, andere internetpagina's bezoekt, waarop ook de advertentiedienst van Google wordt gebruikt, krijgt u mogelijk reclamespots te zien die verband houden met onze internetpresentatie, resp. met onze aanbiedingen hierop.

Met behulp van het zog. cross device marketing kan Google uw gebruikspatronen onder omstandigheden ook op meerdere eindapparaten volgen, zodat u mogelijk ook aan uw interesse gerelateerde, gepersonaliseerde advertenties te zien krijgt wanneer u overstapt van het ene naar het andere eindapparaat, dus bijv. na de laptop uw smartphone gebruikt.

De door ons aan Google gestuurde gegevens die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikersidentificaties of advertentie-ID's worden na 14 maanden automatisch gewist. Het wissen van gegevens, waarvan de bewaringstermijn is verstreken, vindt automatisch eenmaal per maand plaats.

Google biedt uitgebreide informatie over Google remarketing aan op http://www.google.com/privacy/ads/.

Als u niet wilt dat uw cookies door Google worden verzameld en gebruikt, heeft u de volgende mogelijkheden:

U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door de software van uw webbrowser dienovereenkomstig in te stellen.

U kunt het verzamelen van de door de Google Analytics cookies gegenereerde en aan uw gebruik van het online aanbod gerelateerde gegevens bij Google, evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door het downloaden en installeren van de via de volgende link beschikbare browser plug-in.

Google biedt zelf nog meer mogelijkheden tot beëindiging en bezwaar, waarmee u invloed kunt uitoefenen op de verwerking van uw online achtergelaten gegevens:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („Gebruik van gegevens door Google wanneer u websites of apps van onze partners gebruikt“)

http://www.google.com/policies/technologies/ads („Gebruik van gegevens voor advertentiedoeleinden“)

http://www.google.de/settings/ads („Beheren van informatie die door Google wordt gebruikt om u advertenties te tonen“).

 

Om te voorkomen dat Google Analytics op verschillende apparaten gegevens verzamelt, moet u de opt-out op alle gebruikte systemen uitvoeren. Als u hier klikt wordt het opt-out cookie geplaatst. 

 

 

Facebook

Wij maken op onze webpagina's gebruik van zogenaamde sociale plug-ins van het netwerk facebook.com, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (hierna genoemd „Facebook“). De plug-in, die soms ook wel de "Facebook button" wordt genoemd, maakt een directe verbinding mogelijk tussen onze pagina's en de content van Facebook.

Facebook is gecertificeerd conform het zog. Privacy Shield-verdrag. Aldus gecertificeerde ondernemingen worden in Europa geaccepteerd als (niet-Europese) ondernemingen, die het Europese privacyrecht naleven (Facebook: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Wanneer u klikt op de Facebook plug-in op onze pagina's, bouwt uw apparaat een directe verbinding op met de Facebook-servers. Tijdens dit proces worden gegevens van u doorgegeven aan Facebook en worden er ook gebruiksprofielen van u gemaakt. Wij hebben geen invloed op de hoeveelheid gegevens die Facebook met behulp van deze plug-in verzamelt en informeren daarom de gebruikers in overeenstemming met de stand van onze kennis.

Door de integratie van de plug-ins op onze pagina's krijgt Facebook de informatie dat u een of enkele pagina's van ons online-aanbod heeft opgevraagd. Wanneer u parallel bent ingelogd bij Facebook kan Facebook uw bezoek plaatsen bij uw Facebook-account. Wanneer u bijvoorbeeld op de like button klikt of een commentaar geeft, wordt de desbetreffende informatie van uw apparaat direct aan Facebook doorgegeven en daar opgeslagen. Wanneer u geen lid bent van Facebook kan het toch zo zijn dat Facebook uw IP-adres achterhaalt en opslaat. Volgens Facebook worden er in Duitsland enkel geanonimiseerde IP-adressen opgeslagen.

In de privacy bepalingen van Facebook vindt u informatie over het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens en over de verdere verwerking en het gebruik van uw gegevens door Facebook, evenals over uw rechten en instellingsopties ter bescherming van uw privésfeer: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Wanneer u lid bent van Facebook, maar niet wilt dat Facebook via onze pagina's gegevens over u verzamelt en deze linkt met andere bij Facebook over u opgeslagen gegevens, kunt u eerst bij Facebook uitloggen en uw cookies verwijderen en erna onze pagina's bezoeken. De profielinstellingen van Facebook bieden mogelijkheden voor meer instellingen en voor bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor advertentiedoeleinden: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

 

Facebook-pixel

Voor het meten van conversies (= de evaluatie van de acties van bezoekers op de pagina's) maakt onze website gebruik van de bezoeker actie pixel van Facebook, Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA, USA (“Facebook”). Deze pixel ("beeldpunt") wordt onzichtbaar geïntegreerd in de u getoonde webpagina. Deze bevat een programmacode die informatie verzamelt over uw gebruikersgedrag op de pagina. Zo meten wij de effectiviteit, waarmee de bezoekers van de door ons geëxploiteerde webpagina's en dus ook u, ertoe worden overgehaald om gewenste acties te nemen.

Zo kan bij een bezoek aan een van de door ons geëxploiteerde internetpagina's uw gedrag worden gevolgd, nadat u door te klikken op een Facebook-advertentie werd doorgeleid naar de website van de aanbieder. Hierdoor kan de effectiviteit van de Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische- en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige advertentiemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als exploitanten van onze webpagina's anoniem, wij kunnen hieruit geen conclusies trekken met betrekking tot uw identiteit als gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat het mogelijk is om een link te leggen met uw gebruikersprofiel, en Facebook de gegevens kan gebruiken voor eigen advertentiedoeleinden conform de Richtlijn voor gegevensgebruik van Facebook. Zo kan Facebook zowel op Facebook-pagina’s als buiten Facebook advertenties plaatsen. Op dit gebruik van de gegevens kunnen wij als exploitant van de website geen invloed uitoefenen.

Rechtsgrondslag en doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de gegevens vindt plaats conform art. 6 lid 1 sub f DSGVO. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het plaatsen van op interesse gebaseerde en contextrelevante advertenties en bij het meten van de effectiviteit ervan.

Duur van de opslag, bezwaarmogelijkheid

In de algemene informatie over privacy van Facebook vindt u nadere informatie voor het beschermen van uw privésfeer: https://www.facebook.com/about/privacy/.

U kunt ook de remarketing-functie "Custom audiences" in het deel instellingen voor advertenties onder https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen deactiveren. U moet hiervoor bij Facebook zijn aangemeld.

Wanneer u geen Facebook-account heeft, kunt u op gebruik gebaseerde advertenties van Facebook deactiveren op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

Twitter

Op dezelfde wijze als er interactie tussen onze pagina's en Facebook mogelijk is, zijn hier ook functies en content van Twitter geïntegreerd. Twitter wordt aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Als u lid bent van Twitter, kan Twitter de bezoeken aan webpagina's die een interactie met Twitter toestaan, plaatsen in uw profiel. De privacyverklaring van Twitter vindt u hier:

https://twitter.com/de/privacy#update

Net als Facebook is Twitter gecertificeerd conform het Privacy Shield-verdrag en zo geaccepteerd als onderneming die het Europese privacyrecht naleeft (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active).

Gebruik van YouTube (met uitgebreide privacybeschermingsmodus)

Wij maken gebruik van geïntegreerde YouTube video's in de uitgebreide privacybeschermingsmodus. 

YouTube is een dienst die wordt aangeboden door Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

YouTube stelt deze uitgebreide privacybeschermingsmodus ter beschikking en garandeert zo dat YouTube geen cookies met persoonsgegevens op uw computer opslaat.

Wanneer u onze pagina, die een geïntegreerde video bevat, opvraagt wordt er verbinding gemaakt met de YouTube servers en wordt de inhoud via uw browser op de internetpagina getoond. Bij het opvragen van de webpagina en voor het integreren van de video's wordt het IP-adres doorgegeven. Dit kan niet worden geplaatst, wanneer u zich voor het opvragen van de webpagina niet heeft aangemeld, resp. permanent bent aangemeld bij YouTube of bij een andere Google-dienst.

Wanneer u tegelijkertijd bij YouTube bent ingelogd wordt deze informatie geplaatst op uw account bij YouTube. U kunt dit voorkomen door u voor het bezoeken van onze website af te melden bij uw account.

Zodra u door te klikken de weergave van een geïntegreerde video start, slaat YouTube door de uitgebreide privacybeschermingsmodus op uw computer alleen cookies op die geen persoonlijk identificeerbare gegevens bevatten. Deze cookies kunnen worden voorkomen door passende browserinstellingen en -uitbreidingen (Bron: YouTube „Activeren van de uitgebreide privacybeschermingsmodus voor geïntegreerde video's“).

Meer informatie over de privacybescherming van YouTube stelt Google ter beschikking onder de volgende link: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

Functionaris voor de Gegevensbescherming

Wij hebben een externe Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld die ons doorlopend ondersteunt en adviseert met betrekking tot de naleving van de privacy voorschriften.

PrivCom Datenschutz GmbH

Dr. Bettina Kähler

Rothenbaumchaussee 165 · 20149 Hamburg

E-Mail: info@privcom.de Web: www.privcom.de 

--- Informatie conform artt. 13 en 14 DSGVO ---

Informatie conform artt. 13 en 14 DSGVO – Klanten en geïnteresseerden

OpenenSluiten
Wij informeren u hier conform art. 13 hoe wij omgaan met uw gegevens wanneer u een zakenrelatie van ons bent of wanneer u van plan bent om een zakelijke relatie met ons aan te gaan. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer u een verzekeringsovereenkomst met ons sluit of wanneer wij voor u een schade afwikkelen.

De verwerkingsverantwoordelijke:

Zie boven.

Doel van de gegevensverwerking:

 • Ter beschikking stellen van alle soorten verzekeringsdiensten
 • Uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten
 • Bemiddelen bij de totstandkoming van verzekeringsovereenkomsten
 • Afwikkelen van schade en verifiëren van claims
 • Nakomen van fiscale en bedrijfsrechtelijke verplichtingen
 • Nakomen van toezichtsverplichtingen
 • Verkoop- en marketingmaatregelen

Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking:

Art. 6 lid 1 sub b DSGVO (overeenkomst, precontractuele maatregelen op verzoek van de betrokkene)

Art. 6 lid 1 sub c DSGVO (nakomen van een op de verwerkingsverantwoordelijke rustende wettelijke verplichting)

Art. 6 lid 1 sub a DSGVO (toestemming van de betrokkene)

Gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke:

Hier niet van toepassing.

Waarvoor hebben wij uw gegevens nodig? ("Achtergronden voor het verstrekken van de gegevens"):

Wanneer u via ons een verzekering wilt afsluiten of wij voor u willen bemiddelen bij het sluiten van een verzekering, hebben wij niet alleen uw contactgegevens nodig maar ook informatie over uw persoonlijke omstandigheden. Alleen zo kunnen wij voor u een aanbod op maat maken en u op de best mogelijke wijze verzekeren. Hetzelfde geldt ook wanneer wij voor u een schade moeten afwikkelen. Ook in dit geval zijn wij aangewezen op een veelheid aan informatie om een voor u juiste beslissing te kunnen nemen.

Winnen wij behalve bij u zelf ook nog elders informatie over u in?

Bij het voorbereiden van een overeenkomst krijgen wij onder omstandigheden gegevens van de door u ingeschakelde verzekeringstussenpersonen of tipgevers.

Bij de afwikkeling van een schade maken wij onder omstandigheden gebruik van informatie van taxateurs, deskundigen, maar ook van ziekenhuizen en behandelende artsen.

Bij de verdenking van verzekeringsbedrog kan het voorkomen dat wij gegevens over u verzamelen die afkomstig zijn uit andere bronnen en niet van u zelf. Deze andere bronnen zijn bijvoorbeeld de politie, getuigen of publiek toegankelijke informatie over u (sociale netwerken, webpagina's).

In geval van een niet-tijdige betaling van de premie is het mogelijk dat wij de voor het behoud van onze rechten noodzakelijke gegevens doorgeven aan externe incassobedrijven.

In individuele gevallen winnen wij voor het inschatten en afdekken van een risico informatie over onze klanten in via een kredietrapport.

Ontvangers van de gegevens:

 • Interne afdelingen
 • Ondernemingen van de Pantaenius Gruppe
 • Verzekeraars
 • Verzekeringsmakelaars
 • Verzekeringstussenpersonen
 • Incassobedrijven
 • Financieringsmaatschappijen / financieringsmakelaars
 • Accountants en IT-dienstverleners
 • Schadetaxateurs en advocaten
 • Ziekenhuizen en artsen
 • Rechters en officieren van justitie
 • Toezichthoudende instanties

Doorgeven naar derde landen:

Afhankelijk van de locatie van de schade en indien en voor zover dit is vereist voor de schadeafwikkeling geven wij uw gegevens ook door naar landen buiten de Europese Unie, 

Duur van de opslag:

Wij slaan uw gegevens op zolang er een verzekeringsovereenkomst met u is. Na het beëindigen van een zakelijke relatie zijn wij conform diverse nationale en internationale wetten gehouden om uw gegevens verder te bewaren. Wij werken momenteel aan een verwijderingsconcept, dat het systematisch verwijderen van persoonsgegevens mogelijk maakt.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens:

Zie hieronder.

 

Informatie conform art. 13 DSGVO: verzekeraars, verzekeringstussenpersonen en makelaars

OpenenSluiten
Wij informeren u hier hoe wij omgaan met uw gegevens wanneer u met ons samenwerkt als verzekeraar, tussenpersoon of makelaar.

De verwerkingsverantwoordelijke:

Zie boven.

Doel van de gegevensverwerking:

 • Bemiddeling bij het afsluiten van een verzekeringspolis
 • Nakoming van verzekeringsovereenkomsten
 • Nakoming van fiscale en bedrijfsmatige verplichtingen
 • Verkoopmaatregelen
 • Nakoming van bilaterale contractrelaties met verzekeringsmaatschappijen
 • Nakoming van verplichtingen jegens toezichthoudende autoriteiten

Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking:

Art. 6 lid 1 sub b DSGVO (overeenkomst, precontractuele maatregelen op verzoek van de betrokkene)

Art. 6 lid 1 sub c DSGVO (nakomen van een op de verwerkingsverantwoordelijke rustende wettelijke verplichting)

Art. 6 lid 1 sub a DSGVO (toestemming)

Gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke:

Hier niet van toepassing.

Ontvangers van de gegevens:

 • Interne afdelingen
 • Ondernemingen van de Pantaenius Gruppe
 • Accountants en IT-dienstverleners
 • Ziekenhuizen en artsen
 • Rechters en officieren van justitie

Doorgeven naar derde landen:

Indien dit is vereist voor de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst of voor de afwikkeling van een schade, geven wij uw gegevens ook door naar landen buiten de EU, waar Pantaenius vestigingen / dochtermaatschappijen heeft, of waar de schade is opgetreden.

Duur van de opslag:

Wij slaan uw gegevens op voor de duur van onze zakelijke relatie met u als verzekeraar, tussenpersoon of makelaar. Na het beëindigen van een zakelijke relatie zijn wij conform diverse nationale en internationale wetten gehouden om uw gegevens verder te bewaren. Wij werken momenteel aan een verwijderingsconcept, dat het systematisch verwijderen van persoonsgegevens mogelijk maakt.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens:

Zie hieronder.

 

Informatie conform artt. 13 en 14 DSGVO: dienstverleners en leveranciers

OpenenSluiten
Wij informeren u hier hoe wij omgaan met uw gegevens wanneer u met ons samenwerkt als dienstverlener of leverancier

De verwerkingsverantwoordelijke:

Zie boven.

Doel van de gegevensverwerking:

 • Verlenen van alle soorten diensten
 • In het bijzonder het verlenen van diensten op IT-gebied

Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking:

Art. 6 lid 1 sub b DSGVO (overeenkomst, precontractuele maatregelen op verzoek van de betrokkene)

Art. 6 lid 1 sub c DSGVO (nakomen van een op de verwerkingsverantwoordelijke rustende wettelijke verplichting)

Gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke:

Hier niet van toepassing.

Ontvangers van de gegevens:

 • Interne afdelingen

Doorgeven naar derde landen:

Indien en voor zover noodzakelijk geven wij uw gegevens ook door aan Pantaenius vestigingen / dochtermaatschappijen buiten de EU.

Duur van de opslag:

Wij slaan uw gegevens op zo lang wij een contractuele relatie met u hebben. Na het beëindigen van een zakelijke relatie zijn wij conform diverse nationale en internationale wetten gehouden om uw gegevens verder te bewaren. Wij werken momenteel aan een verwijderingsconcept, dat het systematisch verwijderen van persoonsgegevens mogelijk maakt.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens:

Zie hieronder.

 

Informatie conform art. 13 DSGVO: personeelsgegevens, sollicitaties

OpenenSluiten
Wij informeren u hier hoe wij omgaan met uw gegevens wanneer u voor ons werkt of wanneer u bij ons solliciteert op een baan.

De verwerkingsverantwoordelijke:

Zie boven.

Doel van de gegevensverwerking:

 • Organisatie van arbeidsrelaties
 • Uitvoeren van sollicitatieprocedures

Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking:

§ 26 van de Duitse Wet op de Gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz, afk. BDSG) in de versie van 05-07-2017.

Winnen wij behalve bij u zelf ook nog elders informatie over u in?

Conform de vastgelegde verplichting tot bewijs van de vakbekwaamheid en de persoonlijke betrouwbaarheid van bepaalde leidinggevenden (Fit & Proper vereisten conform artikel 42 van de Solvency II Richtlijn) winnen wij informatie in bij de volgende instanties:

 • Schufa (het Duitse kredietbewakingsinstituut)
 • Overheid (Verklaring Omtrent het Gedrag en een uittreksel uit het Gewerbezentralregister, het Duitse Centraal Handelsregister)

Ontvangers van de gegevens:

Wij verwerken personeelsgegevens en gegevens van sollicitanten in principe uitsluitend binnen de Pantaenius Gruppe. Toegang hebben uitsluitend de medewerkers van de afdeling personeelszaken en de bedrijfsleiding van de desbetreffende vestiging of dochteronderneming, evenals bij sollicitaties na voorafgaande vrijgave door de afdeling personeelszaken de manager van de afdeling waaronder de respectieve sollicitant als toekomstige medewerker qua kostenplaats valt.

In voorkomend geval kunt u als medewerker worden meeverzekerd onder de Pantaenius ongevallenverzekering. Dit is met name het geval als uw aanstelling ertoe leidt dat u meer gaat reizen. Wanneer u wordt meeverzekerd onder de collectieve ongevallenverzekering van Pantaenius, geven wij de gegevens die vereist zijn voor het afsluiten en voor een schadegeval door aan de respectieve verzekeraars.

Indien en voor zover er sprake is van wettelijk geregelde meldplichten geven wij uw gegevens bovendien door aan de volgende instanties:

 • Belastingdienst
 • Bedrijfsvereniging (Berufsgenossenschaft)
 • Federale bureaus voor de statistiek
 • Sociale zekerheidsinstanties
 • Ziektekostenverzekeraars

Doorgeven naar derde landen:

Sollicitaties: als uw sollicitatie is gericht aan een dochteronderneming van Pantaenius buiten de EU worden de gegevens na vrijgave door de afdeling personeelszaken doorgegeven aan de bedrijfsleiders van de respectieve dochterondernemingen. Voor het overige geven wij geen gegevens van sollicitanten door naar landen buiten de EU.

Personeelsgegevens: wij geven geen gegevens van sollicitanten door naar landen buiten de EU.

Duur van de opslag:

Personeelsgegevens: na het beëindigen van uw arbeidsrelatie met ons slaan wij uw personeelsgegevens gedurende 10 jaar op. Wij zijn hiertoe gehouden conform fiscale en bedrijfsrechtelijke voorschriften.

Sollicitaties: Wij slaan uw gegevens op tijdens de duur van uw sollicitatieprocedure bij ons. Als wij u hierna niet in dienst nemen, bewaren wij uw documenten nog 6 maanden na uw ontvangst van de afwijzing. Daarna worden deze vernietigd.

Als wij u niet in dienst nemen, maar het aan de hand van uw documenten duidelijk is dat u eventueel op een later tijdstip bij ons zou kunnen passen, bewaren wij uw sollicitatie met uw goedkeuring nog 6 maanden langer.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens:

Zie hieronder.

 

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Conform art. 15 DSGVO heeft u het recht om van ons uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet opslaan van uw persoonsgegevens door ons. Mochten wij gegevens van u hebben opgeslagen, heeft u het recht om uitsluitsel te verkrijgen over een reeks andere punten met betrekking tot onze omgang met uw gegevens, zoals bijvoorbeeld de vraag welke gegevens dit zijn, met welk doel wij deze verwerken en hoe lang ze worden opgeslagen.

Mochten wij onjuiste of onvolledige gegevens van u hebben, heeft u het recht om rectificatie van deze gegevens te eisen (art. 16 DSGVO).

U heeft ook recht op het wissen van uw gegevens (art. 17 DSGVO). Er kunnen echter redenen zijn waarom wij uw gegevens niet mogen of moeten wissen, ondanks uw wens daartoe. Deze redenen vloeien voort uit de wet. Wanneer u verlangt dat wij uw gegevens wissen, zullen wij controleren of er mogelijkerwijs sprake is van dergelijke uitsluitingsgronden. Indien deze er niet zijn, wissen wij uw gegevens. Een alternatief voor het wissen van uw gegevens is in bepaalde gevallen een beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens (art. 18 DSGVO). Ook in dit geval geldt: als u ons laat weten hoe u te werk wilt gaan, checken wij de wettelijke voorschriften om een oplossing te vinden die recht doet aan zowel uw als onze belangen.

Art. 20 DSGVO bepaalt, dat wij u in bepaalde gevallen op uw verzoek uw persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar format ter beschikking moeten stellen.

Wij hebben in deze privacyverklaring een aantal keren onze "gerechtvaardigde belangen" genoemd, op basis waarvan wij uw gegevens mogen verwerken. Wanneer wij uw gegevens verwerken met als reden ons "gerechtvaardigd belang", kunt u tegen deze gegevensverwerking bezwaar aantekenen (art. 21 DSGVO). Volgens dit voorschrift dient u echter voor het bezwaar gronden aan te voeren "die voortvloeien uit uw bijzondere situatie".

Wanneer u zich op uw hier beschreven rechten wilt beroepen volstaat een e-mail aan datenschutz@pantaenius.com. Gelieve er begrip voor te hebben dat wij uw identiteit dan nog moeten verifiëren, zodat wij informatie over uw gegevens, resp. uw gegevens zelf ook echt alleen aan uzelf verstrekken. Nadat wij uw identiteit hebben geverifieerd, behandelen wij uw verzoek en melden ons per omgaande.

Indien u van mening bent dat wij de op deze webpagina's vermelde privacyvoorschriften voor het verwerken van uw gegevens niet naleven, kunt u bezwaar aantekenen bij een toezichthoudende autoriteit voor privacybescherming. Een overzicht van de in Duitsland bevoegde toezichthoudende autoriteiten voor privacybescherming vindt u hier: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Stand van deze informatie inzake privacybescherming: januari 2021

Deze informatie over privacybescherming wordt regelmatig geactualiseerd.

Version of this privacy policy: December 2018

This data protection information is updated regularly.

PANTAENIUS - een betrouwbare partner
Hoe belangrijk is zekerheid en een goed gevoel?
50
jaar

ervaring in het leveren van verzekeringsoplossingen aan jachtbezitters stelt ons in staat om een unieke klantenservice, een betrouwbare verzekeringsdekking en een exclusief schademanagement aan te bieden.

100.000
klanten

geven ons dagelijks hun vertrouwen en maken ons de marktleider voor jachtverzekeringen in Europa.

35.000
specialisten

in ons netwerk staan u met hun vakkennis en ervaring ter beschikking en maken het ons mogelijk u wereldwijd te ondersteunen in schadegevallen.