Pantaenius Vestigingen wereldwijd

* Pantaenius UK Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Authorised No.308688)

Welcome to our personal area
  • Download your policies
  • Find your invoices and amounts to pay
  • Check and change your personal details
This service is currently not available. Please try again later.

Pantaenius-Jacht-Cascoverzekering

De Pantaenius-jacht-casco-verzekering dekt het totaalverlies en deelschades aan het eigen jacht.

Uw voordelen

De veelzijdige dekking tegen alle gevaren

Gedekt zijn alle gevaren waaraan het verzekerde jacht gedurende de duur van de verzekering blootgesteld wordt, zoals bijvoorbeeld diefstal, brand, overmacht, zinken, grondberoering, aanvaring etc.

Vaste verzekerde waarde

Wij komen met u een vaste verzekeringswaarde overeen, welke bij een totaalverlies zonder restwaarde aftrek vergoed wordt, zodat u weer een gelijkwaardig schip kunt kopen.

Nieuw voor oud

Uw schip is beschadigd en u heeft nieuwe onderdelen nodig voor de reparatie? Pantaenius regelt deelschades, zonder waarde aftrek, tot aan de hoogte van de verzekeringswaarde.

Geen eigen risico voor u

In het geval van total-loss, diefstal met braak, transportschade, brand, beschadiging van persoonlijke eigendommen en vele andere gebeurtenissen wordt geen eigen risico gerekend.

Andere voordelen

Meer detailsMinder details
Berging? Geen probleem!
Inclusief inspectiekosten
Geen inhoudingen bij grove nalatigheid
Constructie- en materiaalfouten
Hulp bij pech
Trailer en stallingbokken
Transport en stalling
Vaargebied
Machineclausule
Inventaris en uitrusting

Berging? Geen probleem!

In geval van een berging, of ruiming van een wrak, worden de kosten zonder limiet overgenomen en wordt er geen eigen risico berekend.

Geen inhoudingen bij grove nalatigheid

Bij schadegevallen tot aan een totaal schadebedrag van maximaal 10.000 euro wordt er, in het geval van grove nalatigheid, afgezien van korting op de uitkering.

Hulp bij pech

Voor hulp in noodsituaties, bijvoorbeeld het slepen naar de dichtstbijzijnde werf of het aanleveren van brandstof en reserveonderdelen, worden de kosten tot een maximum van 10.000 euro vergoed.

Transport en stalling

Transport over land en water van uw schip zijn verzekerd. Eveneens verzekerd zijn helling- en kraan/hijs handelingen bij uw winterstalling en bij uw werf en reparatieverblijf. Zeetransporten zijn subsidiair meeverzekerd.

Machineclausule

Volledige motordekking mogelijk!

Inclusief inspectiekosten

U heeft met uw vaartuig een grondberoering gehad? Wij betalen alle kosten die nodig zijn om uw vaartuig te inspecteren, zonder aftrek van eigen risico en ongeacht of er daadwerkelijk schade wordt vastgesteld.

Constructie- en materiaalfouten

Gevolgschade door constructie- of materiaalfouten en slijtage door normaal gebruik is, met uitzondering van het direct betrokken onderdeel, gedekt.

Trailer en stallingbokken

Gedekt zijn de vast bij het vaartuig behorende trailer en stallingsbokken.

Vaargebied

Een uitbreiding van uw vaargebied, naar uw individuele behoefte. is op elk moment mogelijk. Incidentele overschrijdingen van het overeengekomen vaargebied zijn meeverzekerd.

Inventaris en uitrusting

Inventaris en uitrusting die afdoende is vastgemaakt of veilig is opgeborgen, zijn meeverzekerd. Dit geldt ook voor het veilig opslaan buiten het jacht en tijdens de winteropslag.

FAQ

Ik heb mijn boot verkocht. Wat gebeurt er met mijn verzekeringspolissen?

OpenenSluiten

Als u uw boot hebt verkocht dient u ons onmiddellijk te verwittigen door ons per post of e-mail een koopovereenkomst of overschrijvingsbewijs te sturen. Uw verzekeringspolissen zullen vervolgens worden geannuleerd en na de eigendomsoverdracht worden verrekend.

Kan de koper de polissen overnemen?

OpenenSluiten

De polissen kunnen niet rechtstreeks worden overgenomen. Voor een bestaande cascoverzekering/aansprakelijkheidsverzekering van een jacht geldt dat er tijdelijke verzekering beschikbaar is voor de koper voor een periode van één maand vanaf de datum van de eigendomsoverdracht. Voor een cascoverzekering geldt de in de koopovereenkomst gespecificeerde aankoopprijs, echter tot maximaal de eerder verzekerde som (overeengekomen vaste waarde). De koper zal ook een aanbeveling voor verzekering ontvangen, zodat deze een nieuwe polis kan afsluiten.

Hoe is mijn aanhanger meeverzekerd?

OpenenSluiten

Aanhangers en lagerblokken die bij de boot blijven behoren zijn automatisch meeverzekerd onder de cascoverzekering.

Mijn aanhanger is nu automatisch inbegrepen in mijn verzekering. Moet ik een extra bedrag specificeren?

OpenenSluiten

Ja. Om ervoor te zorgen dat u voldoende verzekeringsdekking hebt wanneer de boot en trailer total loss zijn, moet een apart bijkomend verzekerd bedrag worden gespecificeerd voor de aanhanger.

We konden al uw vragen nog niet beantwoorden?

OpenenSluiten

Bezoek dan onze FAQ sectie. Als u ook daar niet vindt wat u zoekt, neem dan alstublieft contact met ons op!  

FAQ

Contact
Uw Pantaenius bemanning

Heeft u nog vragen? Onze medewerkers adviseren u graag over alle verzekeringsgerelateerde zaken. Of u nu een offerte nodig heeft voor uw jacht, of meer informatie wenst over onze producten en diensten. Wij staan voor u klaar!

Ellen Hooning
+ 31 228 59 69 28

Maandag – vrijdag: tussen 8:00 uur en 18:00 uur

PANTAENIUS - een betrouwbare partner
Hoe belangrijk is zekerheid en een goed gevoel?
50
jaar

ervaring in het leveren van verzekeringsoplossingen aan jachtbezitters stelt ons in staat om een unieke klantenservice, een betrouwbare verzekeringsdekking en een exclusief schademanagement aan te bieden.

100.000
klanten

geven ons dagelijks hun vertrouwen en maken ons de marktleider voor jachtverzekeringen in Europa.

35.000
specialisten

in ons netwerk staan u met hun vakkennis en ervaring ter beschikking en maken het ons mogelijk u wereldwijd te ondersteunen in schadegevallen.