Pantaenius Vestigingen wereldwijd

* Pantaenius UK Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Authorised No.308688)

Welcome to our personal area
  • Download your policies
  • Find your invoices and amounts to pay
  • Check and change your personal details
This service is currently not available. Please try again later.

Wat zijn de voordelen van het modelkoopcontract voorboten?

Eigendomsoverdracht bij roerende zaken

Bij de vormgeving van de inhoud van het modelkoopcontract voor boten hebben wij speciaal gelet op nauwkeurig gedefinieerde regelingen van de eigendomsoverdracht. Dat is nodig, omdat de eigendomsoverdracht bij roerende zaken speciaal geregeld is. Zo is het betalen van de koopprijs niet automatisch gelijk aan een eigendomsoverdracht, maar wel bijvoorbeeld de overdacht van de sleutels van de boot of van de sleutels voor de aanlegsteiger waar de boot zich bevindt. De eigendomsoverdracht kan problematisch worden wanneer er schade ontstaat in verband met de boot die verkocht wordt, terwijl de koper nog geen toegang tot de boot heeft. In de regel vallen schades aan de boot namelijk pas vanaf het tijdstip van de eigendomsoverdracht in de risicosfeer van de koper. Daarom is het belangrijk om het tijdstip van de eigendomsoverdracht in een contract zoals ons modelkoopcontract voor boten schriftelijk vast te leggen.

Boot en inventaris

Voorwerp van de verkoop zijn in het modelkoopcontract voor boten van Pantaenius altijd de boot als zodanig alsmede de inventaris zoals op genomen in een voor dit doel opgestelde inventarislijst. Aan zowel de koper als de verkoper wordt aangeraden deze lijst punt voor punt samen door te spreken om onenigheid te voorkomen over wat er precies bij de koop verkregen wordt. In ons modelkoopcontract voor boten vindt u een opleveringsprotocol waarin eventuele gebreken voor alle contractpartners bindend kunnen worden vastgelegd.

Een maand gratis verzekerd

U wilt een bij Pantaenius verzekerde boot verkopen? De voorwaarden van Pantaenius voor bootverzekeringen voorzien erin dat een bestaande verzekering voor de verkoper eindigt bij de overgang van het eigendom. Om de contracten te ontbinden en de afrekening te kunnen laten plaatsvinden, hebben wij van u een kopie van het koopcontract nodig. Pas na ontvangst van de kopie van het contract kunnen wij u het overschot aan betaalde premies restitueren.

Om juridische redenen is het niet mogelijk om de bestaande contracten over te zetten op de koper. De koper krijgt op basis van de gegevens uit het koopcontract een gratis aanbod voor voortzetting van de verzekering. Maar er moet geen gat de in dekking van de verzekering ontstaan. Daarom heeft de nieuwe eigenaar, voor zover hij daartegen geen bezwaar maakt, een voorlopige dekking voor een maand op basis van de oude WA- en/of cascopolis(sen). Zo heeft de nieuwe eigenaar voldoende tijd om eventuele offertes op te vragen en deze met elkaar te vergelijken of vast te stellen wat hij concreet nodig heeft. Daarbij geldt als verzekerd bedrag voor de WA-verzekering het tot dan toe geldende verzekerde bedrag en ten aanzien van de cascoverzekering de in het koopcontract opgenomen koopprijs, maximaal echter het tot dan toe geldende verzekerde bedrag van de cascoverzekering (vast verzekerd bedrag).

Hier is het modelkoopcontract voor boten.

Download ons modelkoopcontract voor boten gewoon als PDF. Denk erom dat deze tekst alleen geldt voor privéverkoop van gebruikte boten. Voor vragen staan wij graag tot uw beschikking!

Download Modelkoopcontract boot

Veel voorkomende vragen over koopcontracten voor boten

Waarop dient bij de eigendomsoverdracht gelet te worden?

OpenenSluiten

Noch het afsluiten van het koopcontract, noch de betaling van de koopprijs alleen zorgt ervoor dat het eigendom van het schip op de koper overgaat. Voor de eigendomsoverdracht is nog een zogeheten ‘levering’ vereist: de verkochte boot moet aan de koper worden geleverd. Deze levering vindt plaats doordat de verkoper aan de koper het bezit van de boot verschaft. Dat kan op verschillende manieren, maar in de praktijk meestal door overhandiging van alle sleutels van het schip en eventueel ook van de steiger enz.

Naast deze ‘gewone’ bezitsverschaffing kent het Burgerlijk Wetboek nog enkele andere wijzen van levering, bijv. constellaties waarin de koper het schip al in zijn macht heeft of het schip zich in de macht van een derde bevindt. Mocht u twijfels hebben over de voorwaarden van een rechtsgeldige eigendomsoverdracht, dan adviseren wij u om juridisch advies in te winnen.

Wat moet op de inventarislijst komen te staan?

OpenenSluiten

Onderdeel van de inventarislijst zijn de technische uitrusting, de nautische uitrusting, de voorzieningen voor het waarborgen van de veiligheid, de uitrusting van de binnenruimte, de accessoires, documenten en overige inventaris. Ga bij de vaststelling van de inventaris van de boot zo zorgvuldig mogelijk te werk, om latere geschillen te voorkomen. Noteer de toestand van de inventaris in het koopcontract voor boten. Maak gerust gebruik van ons model.

Wie is Pantaenius?

Marktleider Europa in bootverzekeringen

Pantaenius is in 1899 opgericht. Met 15 vestigingen en een wereldwijd netwerk met 35.000 specialisten is Pantaenius intussen marktleider in Europa voor bootverzekeringen. Vandaag de dag vertrouwen meer dan 100.000 boot- en jachteigenaren op Pantaenius.

Onze medewerkers staan u in geval van nood 24/7 ter beschikking en verlenen snel en zonder bureaucratisch gedoe hulp. Hebt u vragen over een bootverzekering? Neem contact met ons op!

PANTAENIUS - een betrouwbare partner
Hoe belangrijk is zekerheid en een goed gevoel?
50
jaar

ervaring in het leveren van verzekeringsoplossingen aan jachtbezitters stelt ons in staat om een unieke klantenservice, een betrouwbare verzekeringsdekking en een exclusief schademanagement aan te bieden.

100.000
klanten

geven ons dagelijks hun vertrouwen en maken ons de marktleider voor jachtverzekeringen in Europa.

35.000
specialisten

in ons netwerk staan u met hun vakkennis en ervaring ter beschikking en maken het ons mogelijk u wereldwijd te ondersteunen in schadegevallen.