Pantaenius Kontor

* Pantaenius UK Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Authorised No.308688)

Välkommen till ditt personliga Pantaenius
  • Ladda ner Försäkringsbrev, villkor och klausuler.
  • Hitta din faktura
  • Dina personliga uppgifter
This service is currently not available. Please try again later.
03/15/2021
Förebyggande | Stöld

Jims tips: Så skyddar du dig bäst mot luringar

Under 2020 registrerades 1733 polisanmälningar av båtmotorstölder vilket kan jämföras med år 2019 då antalet stölder uppgick till 2270. Detta är en minskning med 24 procent. Minskningen var särskilt stor i Region Väst (-31 procent) och Region Stockholm (-28 procent), dock tyvärr en liten ökning i Region Nord.

2021 ser bra ut såhär långt, men med ett ökat antal båtägare finns det nu fler motorer att stjäla. Här kommer ett par tips som minskar risken för att du en dag kommer ner till din båt  och upptäcker, att motorn är borta, kanske t.o.m. hela båten.

Vår skadereglerare Jim Arvidsson har specialiserat sig på brott och stölder av båtar och utombordare. Han står dessutom i nära samarbete med Polisen och är den person på kontoret, som alltid är informerad när det kommer till inbrott och stöld.

  • Tips nr 1:  Båtsamverkan!                                                                                                                                

Det finns inget effektivare sätt att skydda sig mot stöld än närvaro i hamnar och marinor. Ett bra sätt är  patrullera på nätterna och om Båtsamverkan inte redan finns på plats, diskutera  det gärna med dina båtgrannar eller i klubben. Ha alltid ett par extra ögon på din och andras båtar och var vaksam på personer och bilar som inte ”hör hemma” i hamnen. Detta är enkelt, kostar dig oftast inget förutom att du själv får patrullera en eller två nätter under säsongen och är effektivt för att undvik stölder och inbrott.

  • Tips nr 2:  lås                                                                                                                                                    

Använd motorlås, helst dubbla och av en modell som det är svårt att bryta upp. Lås båten med en kätting klass 3 eller högre, vilket ofta är krav från försäkringsbolagen. Låsen försvårar ordentligt för tjuven då det tar lite tid att bryta ett lås eller kätting, samtidigt som det både hörs och syns när det sågas, kapas och bryts upp.

  • Tips nr 3:   märkning med DNA och microflingor                                                                                                                                                       

Det finns internationella register för märkning med DNA och microflingor,vilket möjliggör identifikation vid fynd av stulna motorer vid tillslag mot gömmor, genomsökning av tullen och fynd utomlands. Detta är tjuvarna oftast medvetna om och ett tydligt klistermärke från SSF, Securemark m.fl. som talar om att motorn är märkt, gör motorn mindre attraktiv att stjäla.

  • Tips nr 4: spårsändare                                                                                                                  

Spårsändare finns i många olika format och med minst lika många funktioner. Det finns allt från dom enkla som sänder ut en signal om position en till två gånger per dygn, till dom som kopplas upp med båtens övriga system och ger ägaren full koll på båtens position mm. Tyvärr så blir tjuvarna bättre och bättre på att leta upp och störa ut spårsändarna, dock ser vi att dem som är svårast att upptäcka är dom, som är s.k. passiva och endast sänder ut sin position en till två gånger per dygn.

Med dessa enkla åtgärder ökar chansen till en säsong utan oro.

Pantaenius - en pålitlig partner
Hur viktigt är trygghet samt lugn och ro..
50
års

erfarenhet garanterar bästa tänkbara service och skadehantering när den behövs som mest.

100.000
kunder

har redan valt Pantaenius, välkommen du också!

35.000
specialister

vårt nätverk med 35 000 specialister hjälper oss att serva våra kunder både lokalt och jorden runt