Pantaenius Kontor

* Pantaenius UK Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Authorised No.308688)

Välkommen till ditt personliga Pantaenius
  • Ladda ner Försäkringsbrev, villkor och klausuler.
  • Hitta din faktura
  • Dina personliga uppgifter
This service is currently not available. Please try again later.

DINA FÖRDELAR

Visa merVisa mindre

ETT SVÅRSLAGET FÖRSÄKRINGSSKYDD FÖR DIN BÅT

Allriskförsäkring, Risker som t.ex inbrott, brand force majeure, sjunkning, vatteninträngning, grundstötning och kollision omfattas av försäkringen.

NYTT FÖR GAMMALT

Med Pantaenius Plus har du aldrig åldersavdrag vid delförluster eller delskador. Detta gör att vi undviker onödiga diskussioner och får därmed en snabb och effektiv skadehantering.*

BOENDE OCH HEMRESA

Nödvändiga kostnader för boende och hemresa, ersätts med upp till 50.000 SEK. Om båten inte kan användas eller är obeboelig på grund av en ersättningsbar skada under båtsemestern. Samma belopp kan även användas för att hyra en båt.

FAST ÖVERENSEKOMMET VÄRDE

Det försäkringsvärde vi kommer överens om är det belopp som vi ersätter vid en totalförlust, utan avdrag eller avskrivningar.

SJÄLVRISK, INTE NÖDVÄNDIGTVIS

Med Pantaenius Plus har du ingen självrisk vid till exempel totalförlust, inbrott, brand, transportskada, förlust eller skada på personlig egendom eller vid kollision orsakad av tredje part då din båt varit fast förtöjd.

UTÖKAD ASSISTANS

Vid till exempel bränslestopp, bogsering eller om du kanske behöver få en reservdel levererad, ersätts nödvändig assistans upp till SEK 100.000.

* Delskador som är reparabla repareras i första hand. Är det inte praktiskt möjligt eller ekonomiskt försvarbart med reparation, ersättes den skadade delen med ny del utan avdrag för ålder och bruk.

Varför välja Pantaenius

Du som båtägare vet att det kan vara svårt att veta vilken båtförsäkring som är bäst. Oavsett vilken typ av båt som du äger så är det viktigt att du har rätt typ av marinförsäkring. Med en försäkring från Pantaenius får du skydd från kostnader som kan uppstå till följd av en olycka. Vi hjälper dig när du behöver det som mest så att du lugnt kan guppa, segla eller brumma vidare på det böljande blå.

Våra kontor finns på flera platser i världen och du når oss dygnet runt med kompetent personal som snabbt och enkelt kan hjälpa dig. Våra båtförsäkringar ger dig trygghet eftersom de ger dig en allriskförsäkring, även kallas drulleförsäkring, som täcker skador som uppkommit till följd av till exempel inbrott, brand, brand, force majeure, sjunkning, vatteninträngning, grundstötning och kollision. Du får dessutom en ansvarsförsäkring som ger dig marknadens högsta ersättning för  skador som du som ägare, skeppare eller besättningsmedlem orsakat gentemot tredje part. Ansvarsförsäkringen gäller även om vattensportutrustning och dinge/tenderbåt/jolle skulle orsaka en skada för tredje part. 

Inventarier och utrusning är medförsäkrade

När du försäkrar din båt hos oss så täcks inte bara båten utan även inredning, utrustning och redskap i och utanför båten av försäkringen. Din båt har även försäkring under sin vinterdvala under presenningen när du vinterförvarar din båt. 

Unika fördelar med våra båtförsäkringar
  • Fast överenskommet värde: Det båtvärde vi kommit överens om, är det belopp vi betalar ut till dig vid en totalförlust. Det gör att du utan problem kan införskaffa en likvärdig båt.
  • Nytt för gammalt: Med Pantaenius Plus försäkring gör aldrig åldersavdrag vid delförluster eller delskador. Detta gör att vi slipper onödiga diskussioner och får därmed en snabb och effektiv skadehantering.
  • Med Pantaenius Plus har du ingen självrisk vid till exempel totalförlust, inbrott, brand, blixtnedslag, förlust eller skada under transport, förlust eller skada på personlig egendom eller vid kollisionskada orsakad av tredje part då din båt varit fast förtöjd. 
KONTAKTA OSS
DITT PANTAENIUS-TEAM

Har du fler frågor? Vi står alltid till ditt förfogande när det gäller försäkrings och båtrelaterade frågor!

Baltzar Weinhagen
Fredrik Alfjärd
Karl-Johan Bärg
Caroline Kristensson
Kristofer Hansson
0303-44 50 00

Måndag till fredag från kl 9:00 - 16:30

Pantaenius - en pålitlig partner
Hur viktigt är trygghet samt lugn och ro..
50
års

erfarenhet garanterar bästa tänkbara service och skadehantering när den behövs som mest.

100.000
kunder

har redan valt Pantaenius, välkommen du också!

35.000
specialister

vårt nätverk med 35 000 specialister hjälper oss att serva våra kunder både lokalt och jorden runt