Søg forsikring
Bed om et tilbud
Anmeld skade
Kontakt os
Pantaenius Afdelinger

* Pantaenius UK Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Authorised No.308688)

** Pantaenius America Ltd. is a licensed insurance agent licensed in all 50 states. It is an independent corporation incorporated under the laws of New York and is a separate and distinct entity from any entity of the Pantaenius Group.

Velkommen til din personlige brugerflade
  • Download policer, betingelser og klausuler
  • Tjek og ændre dine personlige oplysninger/data

Forebyggelse - På kollisionskurs

Mindre kollisionsskader er hverdagskost hos Pantaenius. Netop når der lægges til eller Frau i de ofte snævre lystbådehavne, er der igen og igen kontakt mellem bådene, til alt Held mest med småskader til følge. Sker kollisionen på åbent vand, så er det som regel mindre harmløst. I værste fald sker der totalskade og ikke sjældent kvæstelser. Imidlertid kræver det kun, at nogle alment kendte regler overholdes.

Manglende sømandskab er den hyppigste grund til kollision. Ofte er der på fritidsbåde simpelthen ingen udkigspost - en udvikling, som vore skadeseksperter i stigende grad må konstatere. Med det tiltagende indtog af teknik om bord på fritidsfar tøjer bliver nogle skippere uforsigtige og forlader sig alt for meget på den elektronik, de har om bord, og sejler kun efter displays og styringspunkter. Netop den tiltagende anvendelse af autopiloter og automatisk styring får skipperen til at tabe omgivelserne af øje; om det så er for at hente noget under dæk eller at foretage sig andet i cockpittet. Handler man således, så handler man groft uforsvarligt. Vigtigste regel, hold udkig.

PLIGT TIL AT HOLDE UDKIG

Af søvejsreglerne (se infoboks på næste side) fremgår det af regel nummer 5, at der i ethvert skib altid skal holdes behørig udkig såvel ved brug af syn og hørelse som ved brug af alle forhåndenværende midler, der er hensigtsmæssige under de foreliggende omstændigheder og forhold, således at der kan foretages en fuldstændig vurdering af situationen og af faren for sammenstød. Dette gælder ikke kun for sejl- og motorbåde men for alle far tøjer således også for marine- og erhvervsskibsfart. Disse råder ganske vist over den mest moderne teknik om bord, alligevel bør du ikke forlade dig på, at du og din båd altid bliver set.

SKIPPERS ANSVAR

Selvfølgelig kan en skibsfører ikke stå ved roret og holde udkig hele tiden. Især ved længere ture har man jævnlig brug for en pause. Men det er op til ham at finde en egnet rorgænger, som kan træde i stedet. Her bør du som skipper tænke dig godt om. Selv om du ikke står ved roret, når kollisionen sker, er det dig, som har ansvaret, hvis noget går galt.

AFVIGELSER PÅ GPS’EN

Også antallet af grundstødninger stiger. Der er altid en vis unøjagtighed i positionsbestemmelsen på GPS’en. I dag kan der stadig være op til 200 meters forskel. Ligeledes kan en dårlig satellit-konfiguration føre til afvigelser. Hvis du under disse omstændigheder udelukkende forlader dig på din plotter i eksempelvis den svenske skærgård, så lander din båd hurtigt på et skær. Elektroniske søkort baserer strengt taget på søkort fra erhvervsskibsfar ten, som dækker et stort område, og de er derfor ikke de bedst egnede til at navigere på trang plads. Ikke desto mindre er moderne navigationselektronik netop i større områder og på lange strækninger anvendelig og hensigtsmæssig. Den er et hjælpemiddel og ikke nogen erstatning for at navigere opmærksomt og udvise godt sømandskab. Papirsøkort kan stadigvæk anbefales; tilsvarende bør man også vide, hvordan man navigerer uden elektronik om bord, hvis denne uventet svigter.

KORREKTUR AF SØKORT

Såvel med elektroniske søkort som papirkort bør du huske regelmæssigt at opdatere henholdsvis at korrigere disse. Det forsømmes hyppigt. I bedste fald undrer man sig blot over, at sømærkerne på kortet ikke stemmer overens med det, man ser. Men på grund af vrag eller kraftigt tidevand kan der hurtigt opstå nye lavvandede områder. Og så er der fare for at gå på grund.

ET SPØRGSMÅL OM PERSPEKTIV

Netop små displays gør brugen af zoomfunktionen nødvendig ved elektronisk navigation. Her bør man være opmærksom på, at zoomes der mindre, erkender man slet ikke eller kun i utilstrækkelig grad grundene. Så bliv fortrolig med dine elektroniske søkort og kontroller regelmæssigt, om det valgte zoomniveau giver alle vigtige informationer.

RADAR ELLER AIS?

Beslutningen om, hvorvidt du har brug for en radar til båden, afhænger hovedsageligt af dit foretrukne farvand. Hvis du mest er afsted på Østersøen og natsejlads mere er undtagelsen, så er det nok at holde omhyggelig udkig. I stærkt trafikerede farvande, hvor tåge ofte hæmmer udsynet, som f.eks. den Engelske Kanal eller Gibraltarstrædet, er en radar sikker t på sin plads. Det kræver dog nogen øvelse at finde sig til rette med den uvante gengivelse. Som erstatning eller supplement til radaren er visualiseringen af havtrafikken via et Automatic Identification System (AIS) væsentligt mere bekvem at anvende.

Pantaenius - en troværdig partner
Hvor vigtig er sikkerhed og ro i sindet…
Med 50
års

erfaring garanterer vi en professionel og effektiv skadebehandling, når du har mest brug for det.

100.000
kunder

har allerede tillid til os og gør Pantaenius til den førende udbyder af bådforsikringer i Europa.

35.000
eksperter

i vores netværk hjælper os med at sikre dig lokal service og hjælper dig med råd og ekpsertise i hele verden.